Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vad är en byggprocess?

 

Byggprocess

 

En byggprocess är hela projektets längd från idé till färdigställande.

Processen brukar delas in i fyra övergripande faser: Förstudie, projektering, genomförande/avslut – samt en förvaltningsfas. 

Läs mer om byggprocessen här

Se kommande projekt direkt i SMART