Byggfakta logo - RGB-2
SE_BF_ForsakerBron

Huvudentreprenörer i byggbranschen


Har du rätt underlag och känner dig trygg med kunskapen om marknaden? Som entreprenör inom byggbranschen kan du i rätt tid få aktuell information om både offentliga och inbjudna upphandlingar - och på så sätt arbeta mer proaktivt. Vi täcker hela marknaden för offentliga och privata byggprojekt. 

Ta mig till Projektdatabasen

Via våra dagliga marknadsundersökningar följer vi upp vem som bygger vad, var, när och hur för att hjälpa dig att nå rätt beslutsfattare, på rätt projekt, vid rätt tidpunkt. Du som jobbar eller anlitas som bygg-, total-, eller generalentreprenör behöver ha en marknadsöverblick bland byggherrar, konsulter, underentreprenörer och leverantörer - du behöver enkelt kunna ta fram data på vad som händer och ha kunskap om nya aktörer och konkurrenter på din marknad. Med hjälp av våra skräddarsydda lösningar håller du dig uppdaterad på löpande basis. 

SE_BF_ForsakerDag

Den inbjudna anbudsmarknaden

Den inbjudna anbudsmarknaden består av cirka en fjärdedel av alla offentliga byggprojekt och dessutom består den av i stort sett alla privata byggprojekt. Den inbjudna anbudsmarknaden kan dock vara svårare att ta sig in på eftersom de inbjudna entreprenörerna ofta återfinns bland beställarens tidigare samarbetspartners.

Bli en del av den inbjudna anbudsmarknaden 

SE_BF_ForsakerNatt

En verktygslåda med allt du behöver

Med väldigt lite ansträngning kan du som entreprenör håll dig uppdaterad på det utbud som är intressant för din verksamhet, både mot offentliga och privata aktörer. Du får den översikt du behöver över både projekten och företagen som är viktiga för dig. 

Informationen gör det möjligt för dig att kontakta potentiella partners eller enkelt vidarebefordra affärsmöjligheterna internt till ditt team samma morgon som de landar i din inkorg. Du får tillgång till projekten innan de annonseras ut för andra i din bransch.

Utforska verktygslådan 

rpt_ikon-entreprenoer

Som entreprenör vill du undvika att:

 • Missa viktiga projekt/uppdrag eller upphandlingar eller få kännedom om dem för sent.

 • Missa information om affärsrelationer och mönster på marknaden, om nya aktörer dyker upp på marknaden eller om dina viktiga samarbetspartners anlitar konkurrenter till dig.

 • Att lägga tid och pengar på att lämna anbud/offert på uppdrag där du troligtvis har låg chans att vinna upphandlingen.

 

 

RickardBorr

"Byggfakta är min huvudsakliga källa för att följa den lokala marknaden och vad som planeras i regionen"

Rickard Borr, arbetschef, Serneke

KjellOlovsson

"Jag använder Byggfakta för att kartlägga och analysera marknaden som grund till strategiarbete och beslutsunderlag"

Kjell Olovsson, affärsutvecklare, Veidekke

 

Att lägga tid på fel projekt och aktörer kan vara kostsamt 

 

Efter våra drygt 60 år i branschen, vet vi hur krävande och utmanande det är att ha koll på byggmarknaden och branschen. Tack vare vår undersökaravdelningen på 25 personer som skannar av allt som händer där ute har vi gjort det enklare för dig att ta del av denna information i ett förpackat format.

Låt inte jakten på de lönsamma affärerna och relationerna ta upp onödiga resurser och för mycket av din tid – effektivisera arbetet i din organisation med hjälp av rätt data, jobba proaktivt och ha koll på det som planeras framåt.

Visa mig Byggfakta SMART

För dig som redan använder SMART

 

Läs mer om Marketing Services 

Alla SMART kunder har möjligheten att bearbeta och penetrera sin specifika marknad med hjälp av våra marknadsföringslösningar. Utmaningen att leta och samla in så bra beslutsunderlag som möjligt är för många företag väldigt stor.  

Det kan finnas flera anledningar till att organisationen inte räcker till, t ex brist på resurser, kompetens, expertis och verktyg - vi sträcker ut en hand även där. Rätt marknadsföring har aldrig varit viktigare!


 

Det finns ett flertal lösningar som frigör tid så att personerna i er verksamhet kan ägna sig åt rätt saker. 

 • Marknadsanalyser och kartläggningar
 • Varumärkesundersökning
 • Enkätundersökningar
 • Email Marketing
 • Postala utskick
 • Telemarketing 

Hur kan vi hjälpa dig som entreprenör?

 • Vi hjälper dig att söka efter jobb som är lönsamma
 • Du kan sluta lägga onödig tid på att leta efter det vi på Byggfakta redan hittat och kategoriserat åt dig
 • Vi förhindrar att du blir omsprungen av konkurrenter och tappar förtroende från kunder och samarbetspartners
Byggfaktas tjänster gynnar dig inom byggbranschen

Skräddarsydda lösningar för dina behov

Du är alltid välkommen att kontakta oss när du vill veta mera om vilka lösningar som passar dig och din verksamhet bäst. Våra duktiga och erfarna kollegor lyssnar till dina problem och utmaningar, och tillsammans kan ni komma fram till vad som bäst möter era behov som huvudentreprenörer i byggbranschen.