Byggfakta logo - RGB-2

 

1b. Vilka entreprenadformer finns det?

Byggherren väljer i vilken form projektet ska genomföras. I Sverige finns två grundläggande former att välja på:

1. Utförandeentreprenad: I en utförandeentreprenad ansvarar entreprenören för att utföra det arbete som specificerats i ett kontrakt. Beställaren/byggherren tillhandahåller ritningar, specifikationer och andra nödvändiga dokument för att entreprenören ska kunna utföra arbetet. Entreprenören ansvarar för att organisera och producera samt skaffa arbetskraft och material.

2. Totalentreprenad: I en totalentreprenad är entreprenören ansvarig för hela byggprojektet från början till slut. Det innebär att entreprenören ansvar för att planera och samordna projektet samt utföra arbetet med att färdigställa byggnaden. Totalentreprenören kan anlita underentreprenörer för vissa moment men det är entreprenören som har det övergripande ansvaret gentemot byggherren. 

 

01

FAKTARUTA


Vi följer upp och informerar även om eventuella anbudsförfrågningar och upphandlingar och följer alltid upp vem som blivit utsedd totalentreprenör eller generalentreprenör. Vi rapporterar också vilka konsulter som kopplas till de olika projekten: Projektledare, arkitekter, markprojektörer, vägprojektörer, konstruktörer, elkonsulter, ventilationskonsulter, VS-konsulter samt olika underkonsulter till dessa. Vi rapporterar in företag och ansvariga personer i databasen - och ofta även kontaktuppgifter till kontaktpersonerna. 

Se kommande upphandlingar

På Byggfakta skapar vi betydande konkurrensfördelar och värde för våra kunder. Det gör vi bland annat genom att tillhandahålla marknadens vassaste projektinformation – så att du vet vad som rör sig på din marknad. Bland annat får man tillgång till offerter och anbud – långt innan de publiceras och vi har gjort det enkelt för dig att identifiera och följa upp de projekt och aktörer som är viktiga för din verksamhet.

Fyll i formuläret och få en visning av verktyget SMART