Byggfakta logo - RGB-2

 

3a. Förvaltningsfasen

Det är fastighetsägarens ansvar att drifta och underhålla byggnaden så att den bibehåller kvalitet, funktion och värde. Olika åtgärder för renovering, ombyggnad och tillbyggnad brukar bli aktuella när byggnaden fått några år på nacken. Fönster ska renoveras, fasaden målas om och stammar bytas. Kanske vill fastighetsägaren installera solpaneler eller laddstolpar?

Fastighetsägaren ska upprätta - och följa -  en underhållsplan, men ofta uppstår renoveringsbehov utanför denna. ROT-projekt blir därmed till nya byggprocesser. 

 
FAKTARUTA

I förvaltningsskedet skapas rotprojekt

När behov av renoveringar och om- eller tillbyggnation uppstår skapas nya ROT-projekt som vi följer upp. Ett tidigare nybyggnadsprojekt kan alltså vid senare tillfälle dyka upp i vår databas som ett tillbyggnads-, ombyggnads- eller renoveringsprojekt. Byggprocessen börjar då om från början. I vår databas använder vi – för rotprojektet – byggnadsarterna: Nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad, utvändig renovering, invändig renovering, rivning och sanering. 

UP-Uge34-Artillerihusene-enkelthus

Se kommande upphandlingar

På Byggfakta skapar vi betydande konkurrensfördelar och värde för våra kunder. Det gör vi bland annat genom att tillhandahålla marknadens vassaste projektinformation – så att du vet vad som rör sig på din marknad. Bland annat får man tillgång till offerter och anbud – långt innan de publiceras och vi har gjort det enkelt för dig att identifiera och följa upp de projekt och aktörer som är viktiga för din verksamhet.

Fyll i formuläret och få en visning av verktyget SMART