Byggfakta logo - RGB-2
Byggefakta_Hero2-thumb

Så här går en byggprocess till 

I vår guide kan du läsa om hur en byggprocess ser ut i Sverige. Vi förklarar processen steg-för steg, från idé till färdigt projekt. 

 

Se innehållsförteckning

Dessa moment ingår i förstudien, projekteringen, genomförandet och avslut/drift.

Byggfaktas go-to-guide över byggprocessen 

IMG_1240

 

Byggprocess! Känns begreppet klockrent? Eller tycker du att vägen från idé till färdig byggnad är snårig? Många, som är involverade i olika delar av ett byggprojekt, är säkert välbekanta med de olika faserna och begreppen, medan andra inte alls är lika trygga med hur en byggprocess ser ut steg för steg. 

Här har vi gjort ett försök att övergripande beskriva det som vi tror att du kan behöva veta. I Byggfaktas GO-TO-GUIDE över byggprocessen förklarar vi de olika skedena och de viktigaste termerna och skapar ”vår” branschdefinition baserad på de delar av processen som vi på Byggfakta följer.

Vi arbetar kontinuerligt med att samla in unik information om byggprojekt som planeras och byggs runt om i hela Sverige. Vi följer projektens olika faser från ett så tidigt skede som möjligt till dess att sista underentreprenör handlats upp. I vår databas registrerar vi olika kategorier, byggnadstyper och vilket skede ett projekt befinner sig i. Vi registrerar också vilka olika aktörer som är involverade. Vår undersöksavdelning uppdaterar löpande alla händelser i byggprojekt med en byggkostnad över tre miljoner kronor (en miljon för ROT-projekt). Vi håller koll på allt från tidiga projektplaner till uppskjutna byggstarter och överklagade detaljplaner – ja, allt som påverkar projektets tidplan. På så sätt synliggör vi byggprocessen för branschens aktörer. 

En byggprocess består av fyra övergripande faser: Förstudie, projektering, genomförande och avslut – samt en förvaltningsfas. Här förklarar vi dem steg för steg, från idé till förvaltning.


Innehållsförteckning

Se kommande upphandlingar

På Byggfakta skapar vi betydande konkurrensfördelar och värde för våra kunder. Det gör vi bland annat genom att tillhandahålla marknadens vassaste projektinformation – så att du vet vad som rör sig på din marknad. Bland annat får man tillgång till offerter och anbud – långt innan de publiceras och vi har gjort det enkelt för dig att identifiera och följa upp de projekt och aktörer som är viktiga för din verksamhet.

Fyll i formuläret och få en visning av verktyget SMART