Byggfakta logo - RGB-2
slutrapport_2023_framsida_16_9 bild på liggande rapporter

Indikationer & Insikter

Vill du ta del av hur 1472 personer relaterade till projektmarknaden tänker i utvalda frågor som till exempel återbruk, samverkan, största utmaningarna, transparens, hållbarhet, energieffektivisering, värdet av att bli föreskriven med mera?

Ny! Ladda ner rapporten här

Sveriges ledande leverantör

Byggfakta är Sveriges ledande leverantör av information om bygg- och anläggningsprojekt. Sedan 1936 har vi funnits på marknaden, och våra redaktörer arbetar varje dag med att samla in och göra research om pågående och planerade projekt runt om i landet.

Informationen registreras och samlas upp i marknadens mest avancerade projektdatabas. Resultatet är såklart av vi har en otrolig kunskapsbank av projekt och upphandlingar både i historik, nutid och för framtida projekt. 

Det här ger oss också möjligheten att djupdyka i information på flera olika sätt, bland annat kikar vi extra på vilka projekt som är hetast på marknaden i olika delar av landet och det kan du läsa mer om i vårt pressrum. Vi skapar också detaljerade analyser och rapporter om utvecklingen i bygg- och anläggningsbranschen. Några på beställning och några som vi verkligen tycker är viktiga för branschen, som vi delar med oss av gratis till andra som gillar att grotta ner sig.

Här är ett urval av våra gratisrapporter som kan vara aktuell eller bara intressanta för dig just nu.

Våra rapporter

Arkitektmarknaden preview

Arkitektmarknaden 2024

Det här är en rapport i samarbete mellan Tendium och Byggfakta. Tillsammans ger vi dig de senaste insikterna om läget på både privata och offentliga arkitektmarknaden.

Läs mer och beställ rapporten gratis

framsida_bostadsbyggandet_2024_stack

Bostadsbyggandet våren 2024

Efter två år av dramatisk nedgång syns nu tendenser till stabilisering. Men trots ökningar i vissa områden pekar projekteringsutvecklingen mot en möjlig långvarig period av lågt byggande. Upptäck var det byggs mest och vilka städer som kan väntas på markanta förändringar framöver

Läs mer och ladda ner rapporten utan kostnad här

kontorsbyggandet_mockup_2024_2 EN rapport, ljus vit med skugga

Kontorsbyggandet våren 2024

I denna rapport finns statistik över projekteringsstarter, byggstarter, byggplaner - och de största byggherrarna. Sammantaget har det senaste årets kontorsbyggande legat något under både trend och genomsnitt för de senaste tio åren. Men hur ser det ut framåt?

Läs mer och beställ rapporten gratis

slutrapport_2023_framsida_16_9 bild på liggande rapporter

Indikationer & insikter 
från 1472 personer i byggbranschen

Unik och omfattande lägesrapport för hösten 2023 och vintern 2024. 1472 personer relaterade till projektmarknaden har svarat på utvalda frågor i vår enkät. I rapporten får du insikter om och indikationer på hur de omvärderar, anpassar och utvecklar sina verksamheter i de tuffare tiderna.

De ämnesområden som byggherrar, projektledare, projektörer, entreprenörer, återförsäljare, leverantörer m fl. svarade på handlar bland annat om återbruk, samverkan, transparens, miljövarudeklarationer, energieffektivisering, värdet av att bli föreskriven, prioritering av sälj- och marknadsinsatser samt vad de upplever som de största utmaningarna.

Läs mer och ladda ner rapporten utan kostnad här

framsida_16_9

Totalrapport 2023

Vi har skapat en unik totalrapport för projektmarknadens utveckling i tre olika faser: Projektplaner i tidiga skeden, projekteringsstarter och byggstarter. 
Vi redovisar byggandet både geografiskt och per kategori, samt rankar byggandet per capita i olika län. Dessutom listar vi hur byggandet - totalt sett - ser ut i de 20 största kommunerna.

Läs mer och skicka in intresseanmälan här

 

Kontorsbyggandet_2023_Mockup rapport-1

Kontorsbyggandet våren 2023

I denna rapport redovisas utvecklingen för Byggstartsindex, Projekteringsindex, Nyregistrerade kontorsprojekt, Byggstartsbarometer och Projekteringsbarometer fördelat på nyproduktion samt renovering, om- och tillbyggnad (ROT). Läget för landet som helhet och på de fyra största lokala kontorsmarknaderna redovisas

Läs mer och beställ rapporten gratis här

Skolrapport-2023-bild-på-rapporten_15000x1266

Skolrapporten 2023

Rapport om skolbyggandets utveckling hösten 2021 till hösten 2023. Byggstartsindex, byggstartsvolymer och projekteringsindex samt vilka volymer av framtida uppskattade byggkostnader som projekteringsstartat. Gäller både skolor och förskolor i hela Sverige.

Läs mer och ladda ner skolrapporten gratis här

Kontorsbyggandet_2023_Mockup rapport-1

Kontorsbyggandet våren 2023

I denna rapport redovisas utvecklingen för Byggstartsindex, Projekteringsindex, Nyregistrerade kontorsprojekt, Byggstartsbarometer och Projekteringsbarometer fördelat på nyproduktion samt renovering, om- och tillbyggnad (ROT). Läget för landet som helhet och på de fyra största lokala kontorsmarknaderna redovisas

Läs mer och beställ rapporten gratis här

ABC-modellen-2023-Mockup-transparent

ABC-rapporten 2023

Om att bli en vinnare i och efter tuffa tider.
En sammanställning av forskning, erfarenheter och citat med källor som handlar om strategier och marknadsföring i och ur lågkonjuktur. 

Läs mer och ladda ner ABC-rapporten gratis här

Årsrapport-2022-16-9-Mockup.png_2500px

Byggrapporten 2022 

Marknadsanalys av projektmarknaden med fokus på nybyggnation av bostäder.

Statistiken i rapporten bygger på uppgifter från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Tack vare uppdateringar från Byggfaktas ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram som innefattar trender och volymer i olika skeden på projektmarknaden.

Läs mer om och beställ rapporten gratis här

framsida_folder_budgetguiden
(Guide)

7 snabba tips för ett lyckat budgetarbete 

En budget ska peka ut riktningen framåt och stötta affärsmålensom bolaget satt upp för verksamheten. Med rätt källor och beslutsunderlag blir det lättare att skapa en träffsäker budget. 

Läs mer och beställ rapporten gratis här

mockup_cover_2 bostadsbyggandet rapport hösten 2022, Byggfakta-1

Bostadsbyggandet i Sverige fram till oktober 2022

De dystra prognoserna duggar tätt i byggbranschen och en ny rapport från Byggfakta bekräftar nedgången i byggstarter av flerbostadshus det senaste året. Men det finns ljuspunkter även i dessa tider. – Det är ett intressant läge. Det är väldigt snabba förändringar just nu, säger Tor Borg, analyschef, Byggfakta.

Läs mer om och beställ rapporten gratis här

M3

Framflyttade projekt och orsaker 2022

Byggfaktas stora kartläggning om ändrade projektplaner och orsakerna bakom. Förutom färsk statistik om läget på projektmarknaden får du svar på hur stor andel av projekten som har påverkats och fått framflyttad eller inställd byggstart. 


Läs mer om och beställ rapporten gratis här

Partirapporten2022
(Specialrapport)

Partirapporten 2022

Vilka har byggt mest och minst den senaste mandatperioden?

Ladda ner den unika rapporten med vår kartläggning om vilka kommuner som byggt mest och vilka partier som styrt i de mest och minst byggande kommunerna.


Läs mer om och beställ rapporten gratis här

Skolrapport-Mockup-16-9_w1000 2022

Skolrapporten 2022

Vi tar tempen på skolbyggandet i vår rapport  Skolrapporten 2022, där vi bjuder på intressant byggstatistik, index och ranking från skolstarten 2019 till skolstarten 2022. Hur ser det ut i landet nu när elevantalet och behoven förändras, och vilka byggföretag står i framkant gällande byggandet av just skolor och förskolor?

Läs mer om och beställ rapporten gratis här

SE_BF_Byggrapporten2021_MockupMarknadsanalys

Byggrapporten 2021

Vår senaste rapport är här - Byggrapporten 2021. Vi tittar på helåret 2021, jämför med 2020 och även tidigare år. Hur har utvecklingen sett ut? Vad ser ut att hända framåt?

Tack vare uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram som innefattar nya projekt samt uppdaterade uppgifter om byggkostnader, upphandlingar, byggstarter, projekteringsstarter på tidigare rapporterade projekt i databasen. Du får utveckling, trender, volymer och indikationer på vilka projektsegment som kan tänkas öka eller minska i framtiden – och geografiskt var.

Läs mer om och beställ rapporten gratis här

Marknadsundersökning

Vad tycker branschen om investeringsstödets avskaffande?

Med anledning av Riksdagens avskaffande av investeringsstödet för byggande av hyresrätter och studentbostäder fr.o.m. 1 januari 2022, frågade vi bygg- och fastighetsbranschen - vad tycker ni om detta beslut, vilka effekter tror ni att nedmonteringen av stödet kommer få, och vill branschen ha tillbaka det slopade investeringsstödet?

Läs mer om frågor och svar från undersökningen här!

SE_BF_Skolrapport-2021-08

Skolrapporten 2021

Vi tar tempen på skolbyggandet i vår rapport  Skolrapporten 2021, där vi bjuder på intressant byggstatistik, index och ranking från skolstarten 2018 till skolstarten 2021. Hur ser det ut i landet nu när elevantalet ökar och behoven förändras, och vilka aktörer står i framkant gällande byggandet av just skolor och förskolor?

Läs mer om och beställ rapporten gratis här

bostadsbyggandet_2021_mockup

Bostadsbyggandet - med fokus på nyproduktion av flerbostadshus

Vår analytiker Tor Borg har gjort en djupdykning i projektdatabasen och tittat närmare på bostadsbyggandet, och här händer det grejer. Håll dig uppdaterad på det här ständigt aktuella ämnet, få koll på marknaden och prognoserna framåt med hjälp av vår rapport som skannar av läget t.o.m. Maj 2021.

Läs mer om och beställ rapporten gratis här

SE_BF_Byggrapport_2020_L

Byggrapporten 2020

Byggstatistik från projektmarknaden
Helåret 2020 vs 2019 - utvecklingen gällande nya projektplaner, byggstarter och projekteringsstarter. Rapporten ger också en samlad bild om förutsättningarna inför 2021.

Med Byggstartsindex, Projekteringsindex, Byggstartsbarometer och Projekteringsbarometer för byggvolymer och grafer fördelat på olika byggkategorier och län. Tack vare uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram som innefattar nya projekt samt uppdaterade uppgifter om byggkostnader, upphandlingar, byggstarter, projekteringsstarter på tidigare rapporterade projekt i databasen.

Läs mer om och beställ rapporten gratis här

Lagom till skolstarten 2020 tog vi tempen på skolbyggandet

Skolrapporten 2020

I vilka län ökar eller minskar projekteringsstarterna av skolor? I vilka län ökar eller minskar byggstarterna av skolor? Vilka aktörer har ritat och byggt flest skolor hösten 2017-hösten 2020? Du får svaren i vår kostnadsfria rapport som innehåller byggstatistik, index och ranking. 

Läs mer och beställ rapporten gratis här

Saknar du statistik eller analyser om byggnationer i Sverige?

Våra rapporter är ofta beställningsjobb, så har du behov av ytterligare statistik eller andra analyser av byggmarknaden i Sverige - hör av dig till oss.

Alla våra rapporter är baserade på data från vår projektskatt; den största databasen i landet, till bredden fylld med smaskig info om utförda, aktuella och planerade projekt. 

Läs mer om varifrån informationen kommer