Byggfakta logo - RGB-2

 

2b. Hur fungerar anbudsprocessen? 

 

Vid en anbudsprocess får olika entreprenörer möjlighet att lämna pris på ett uppdrag. Förfrågningsunderlaget består av ritningar och bygghandlingar som tydligt beskriver projektets olika delar och arbetets omfattning. Det är viktigt att beställaren i förfrågningsunderlaget får med alla förutsättningar för entreprenadens genomförande så att intresserade entreprenörer kan räkna fram ett relevant pris. När byggherren valt en entreprenör, inom offentligt byggande i regel den med lägsta priset, skrivs ett entreprenadkontrakt. 

Läs mer detaljerat om anbudsprocessen i vår anbudsguide här>>


FAKTA: Byggfakta bevakar både privata och offentliga upphandlingar, även anbudsförfrågningar och upphandlingar gällande konsultuppdrag och totalentreprenader i tidigare skeden.

 

Se kommande upphandlingar

På Byggfakta skapar vi betydande konkurrensfördelar och värde för våra kunder. Det gör vi bland annat genom att tillhandahålla marknadens vassaste projektinformation – så att du vet vad som rör sig på din marknad. Bland annat får man tillgång till offerter och anbud – långt innan de publiceras och vi har gjort det enkelt för dig att identifiera och följa upp de projekt och aktörer som är viktiga för din verksamhet.

Fyll i formuläret och få en visning av verktyget SMART