Byggfakta logo - RGB-2
hero-prognose2021

Vi kartlägger projektmarknaden

I Hälsingland har vi bäst koll i Sverige på alla planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt! På Byggfaktas kontor i Ljusdal och Hudiksvall jobbar våra marknadsundersökare med kartläggning av hela Sveriges projektmarknad. Genom denna liverapportering kan vi dagligen erbjuda nya affärsmöjligheter för våra kunder, som får rätt information om varje byggprojekt vid rätt tidpunkt. 

Vill du marknadsföra några av dina projekt helt kostnadsfritt?

Marknadsför ditt byggprojekt kostnadsfritt

Informationsinsamling.jpg_600px-1

Så här samlar vi in informationen

Undersökningsavdelning är navet i Byggfaktas verksamhet och en förutsättning för att vi ska kunna leverera den absolut senaste, mest aktuella och relevanta informationen om bygg- och anläggningsprojekten i landet.

På kontoren i Ljusdal och Hudiksvall sitter totalt ett 25-tal marknadsundersökare – som vi vågar påstå har mest kontakt med projektmarknaden - och bäst koll på alla planerade och pågående byggprojekt i landet. Informationsinsamlingen är ett idogt och manuellt arbete. Telefonen är undersökarnas viktigaste verktyg och varje vecka genomför vi tusentals intervjuer med beslutsfattare, projektledare och andra uppgiftslämnare.

Varje vecka:
• ...gör undersökarna totalt cirka 5000 lyft med telefonen
• ...görs 3000 projektuppdateringar i databasen
• ...registreras cirka 400 nya byggprojekt 

SE_BF_Undersok1

Byggfaktas undersöksavdelning

  • Följer alla bygg- och anläggningsprojekt, d.v.s. alla ny-, om- och tillbyggnader från ett så tidigt skede som möjligt.

  • Registrerar alla byggprojekt med en byggkostnad över 200 000 kronor i databasen.

  • Följer upp och bevakar alla byggprojekt med en totalkostnad över en miljon kronor, från idé/planering till utsedda konsulter och entreprenörer.

  • Bevakar aktuella anbudsförfrågningar och hänvisar vart aktuella anbudshandlingar finns att hämta.

  • Samlar in en stor mängd offentligt material så som budgetar, bygglov, projektplaner och offentliga upphandlingar. 

SE_BF_Kallor

Information från säkra källor

Våra ovärderliga källor är alla de kontaktpersoner och uppgiftslämnare i branschen som lämnar information till oss så att vi kan fånga upp både de privata och de offentliga aktörernas projekt och upphandlingar.

Genom vårt unika kontaktnät som vi byggt upp genom åren har vi  regelbunden kontakt med byggherrar, konsulter, entreprenörer, materialtillverkande företag och en mängd andra företag och instanser runt om i landet. Den ständigt pågående datainsamlingen genom personliga kontakter som gör att vi får in ny information om varje byggprojekt vid rätt tidpunkter.  

Vi använder även modern teknik, som sökrobotar, och vi bevakar aktuella anbudsförfrågningar och samlar in en stor mängd offentligt material så som bygglov, budgetar, projektplaner och offentliga upphandlingar.

De källor och kanaler vi använder kan du se i cirkel-diagrammen här på sidan:

  1. 1. Uppgiftslämnare - vi pratar löpande med de personer som vet mest och bäst om ett projekt just nu
  2. 2. Exempel på de källor vi använder
  3. 3. De kontaktvägar vi använder
SE_BF_Skeden1

Vi följer projektens alla skeden

Vår ambition är att följa alla bygg- och anläggningsprojekt, både ny-, om- och tillbyggnader, från ett så tidigt skede som möjligt.

Projekt med en totalkostnad över en miljon kronor följs genom projektets olika skeden från idé/planering, rapportering av anbudstider och till att konsulter och huvud- och underentreprenörer är utsedda. Flera undersökare "punktmarkerar" de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö.

All information vi samlar in hamnar som rådata i vår projektdatabas där den blir sökbar och tillgänglig för våra kunder som kan skräddarsy sina bevakningar. 

Profilbild_Carola

"Är stolt över undersöksavdelningen"

Det är spännande att se hur den information vi samlar in används och vilken nytta våra kunder har av den. Majoriteten av våra uppgiftslämnare inser fördelen med att dela information om sina planer och finnas med i vår projektdatabas. De får då chansen att marknadsföra sina projekt gratis, få in fler anbud, bättre priser och hitta nya kontakter. Jag är stolt över det arbete vi gör på undersöksavdelningen.

Carola Wiberg, undersökare på Byggfakta sedan 25 år

halmstadbild

"Underlaget har varit till stor hjälp"

”Tusen, tusen tack för det underlag ni på Byggfakta plockade fram på byggda idrottshallar i Sverige som möjliggör erfarenhetsutbyte med mera.
Det har varit till stor hjälp i vårt projekt för att kunna komma framåt i processen med våra kommande byggnationer av idrottshallar.”


Amelie Björkman-Svensson, Projektledare, Halmstads kommun

Bidra till en transparent byggmarknad

Vi har en unik affärsidé som syftar till att skapa mer lönsamma affärer och effektivare kontakter mellan köpare, föreskrivare och säljare inom samhällsbyggnadssektorn. Genom att tillhandahålla unik information strävar vi också efter att öka transparensen inom branschen.

Transparens är en av de största utmaningarna vi står inför både i enskilda byggprojekt och inom branschen som helhet. Men det är också en möjlighet, då det finns många av oss som vill och har möjlighet att påverka situationen positivt.

Läs mer om hur du kan bidra till en transparent byggmarknad

Få kunskap och inspiration i vår blogg


Vill du marknadsföra ditt projekt via vår databas?

I så fall är du välkommen att kontakta oss på telefon 0651-552500 alla vardagliga vardagar 8-16, maila oss på info@byggsverige.se om du vill nå ut med ditt projekt eller eventuella upphandlingar.

Du kan också fylla i formuläret så tar vi kontakt med dig så snart vi kan.