Byggfakta logo - RGB-2
undersök3

Var får vi allt ifrån?

Öcken äre* som hitter på allt vi berätter?

Jo, det är bl.a. vår klippa Mia, lamä* Gerd, Lena, Niklas och Anette och ytterligare 20 kollegor jobbar det här gänget med vår ständigt pågående marknadsundersökning. Just nu under namnet Byggsverige, men under 2021 kommer även det namnet att ändras till Byggfakta. Och de sitter ju såklart inte och hittar på - det är just det som är den unika grejen; här görs hundratals samtal varje dag för att säkerställa och kontrollera informationen, när vi tar reda på vem som bygger vad, var och när. Vi är källa till allt du läser under Byggfakta och Sverige Bygger - båda ledande varumärken inom bygginformation som skapar suveräna affärsmöjligheter.

Vill du marknadsföra några av dina projekt? Det är gratis och du gör det enkelt här!

* Hälsingemål - Öcken äre = vem är det, Lamä = tillsammans med.

SE_BF_Lyssna

Vi har hört från säker källa...

Japp, det är så vi jobbar. Byggherrar, konsulter, entreprenörer och materialtillverkande företag - och en mängd andra företag och instanser - efterfrågar korrekt och komplett projektinformation. Vi samlar in denna information och fungerar som en sambandscentral för hela Byggsverige, en roll vi är mycket stolta över. Vi lägger örat efter backen och tar in allt vi hör.

Vår ambition är att följa alla bygg- och anläggningsprojekt, d.v.s. alla ny-, om- och tillbyggnader från ett så tidigt skede som möjligt. Alla byggprojekt med en byggkostnad över 200 000 kr registreras i vår databas vilket resulterar i över 500 nyregistrerade byggprojekt och 2 500 projektuppdateringar per vecka. Dessutom följer vi upp och bevakar alla byggprojekt med en totalkostnad över 1 000 000 kr*. Vi följer då projektets olika skeden från idé/planering till utsedda konsulter och entreprenörer. Givetvis bevakar vi även aktuella anbudsförfrågningar och hänvisar vart aktuella anbudshandlingar finns att hämta.

Se mer om våra källor

* Gränsen är 3 Mkr för nybyggnad och ROT i storstadsområdena.

SE_BF_Kallor

Vårt sökande efter information

För att i rätt tid tillhandahålla korrekt projektinformation är vi beroende av de personer som vet bäst och mest i projekts olika skeden, från byggherrarnas idé/planering till slutligen utsedda bygg- och underentreprenörer. Vi har under åren byggt upp ett stort kontaktnät av personer runtom i Sverige. Detta kontaktnät uppdateras och kompletteras dagligen. De källor och kanaler vi använder för att fånga upp både de privata och offentliga aktörernas projekt och upphandlingarna kan du se här.


  1. 1. Uppgiftslämnare - vi pratar löpande med de personer som vet mest och bäst om ett projekt just nu
  2. 2. Exempel på de källor vi använder
  3. 3. De kontaktvägar vi använder
SE_BF_Skeden1

Finurligt nog registrerar vi aktörer utifrån vilket skede projektet befinner sig i, vi delar in projekten i olika stadier där vissa roller/aktörer är obligatoriska att undersöka vidare och rapportera om. Det gör att du kan välja när, i vilka skeden, du vill ha information i den skräddarsydda bevakningen av projekt, upphandlingar och aktörer som vi hjälper dig som kund med. Du bestämmer sedan när i planerings- och byggprocessen du vill komma in, och vad du sedan vill bli uppdaterad om.

De skeden du kan bevaka ser du i bilden bredvid och där framgår också de vanligaste ”händelserna” i form av de målgrupper, typer av företag, som vi rapporterar i de olika skedena. Utöver detta väljer du självfallet vilken typ av bygg- och anläggningsprojekt samt vilket geografiskt område du vill bevaka. T.ex. - du vill kanske bevaka när en byggherre har tidigare planer om att i framtiden byta tak eller fasad på sitt kontor, när en arkitekt upphandlas på nya hotellprojekt i Skåne, när totalentreprenören upphandlas på ombyggnader av flerbostadshus i Örebro? Fullt möjligt med vår händelsestyrda information!

SE_BF_Undersok1

Förutom den information vi får in från tusentals byggherrar och andra uppgiftslämnare runt om i landet samlar vi in en stor mängd offentligt material, t.ex. budgetar, bygglov, projektplaner och offentliga upphandlingar. Vi läser även det mesta av det som skrivs i dags- och fackpress.

Under tiden vi följer byggprojektet rapporterar vi dessutom information om material, ytor, kostnad, omfattning m.m. Denna information ligger sedan till grund för den statistik som ni kan följa i olika media, bl.a. hos Byggvärlden.

Byggfakta har levererat projektinformation till byggbranschens aktörer sedan 1936 (ja, det är sant!) och vi är idag marknadens absolut största leverantör av information om bygg - och anläggningsprojekt. 

Läs mer om vår historia här

Sugen på att jobba med oss?

Vi är ett stort gäng engagerade och goa kollegor fördelat på fyra kontor i Sverige - en skön mix av undersökare, säljare, marknadsförare, utvecklare, analytiker och såklart en och annan ekonom och annat gosigt administrativt som hör till ordning och reda. 

Minst en sak har vi gemensamt - vi har alla kunden i fokus! 

Connecta med oss via vår karriärsida

LedigaTjanster

Vill du marknadsföra ditt projekt via vår databas?

I så fall är du välkommen att kontakta oss på telefon 0651-552500 alla vardagliga vardagar 8-16, maila oss på undersok@byggsverige.se om du vill nå ut med ditt projekt eller eventuella upphandlingar - eller ännu enklare - klicka här så kommer du direkt till ett finurligt formulär!

Intresserad av att veta mer om vår projektdatabas och marknadsbevakningen?

Är du nyfiken på hur du kan bevaka just din marknad eller hur du lägger vantarna på riktigt go' statistik, eller får hjälp med att marknadsföra dig och din verksamhet - fyll i formuläret här intill så kontaktar vi dig snart!

Till startsidan