Byggfakta logo - RGB-2

Bygg din verksamhet på kunskap och data

Vi är mittpunkten i byggbranschens ekosystem

Projektinformation

Få tillgång till Nordens största projektplattform där du hittar information om alla offentliga upphandlingar och anbud samt byggprojekt med privata uppdragsgivare i Sverige och övriga Norden.

Läs mer

Marknadsföringstjänster

Se hur du kan marknadsföra dina tjänster, produkter eller material till beslutsfattare inom byggbranschen. Våra lösningar kan nå din målgrupp via olika kanaler, offline såväl som online.


Läs mer

Strategi & marknadsinsikter

Genom vår projektdatabas har vi möjliggjort det för dig att med några få klick skapa tydliga grafer och dashboards som visualiserar utvecklingen inom den del av byggbranschen som är intressant för dig.

Läs mer

Betydande konkurrensfördelar

På Byggfakta skapar vi betydande konkurrensfördelar och värde för våra kunder. Det gör vi bland annat genom att tillhandahålla marknadens vassaste projektinformation – så att du vet vad som rör sig på din marknad.

Bland annat får du tillgång till offerter och anbud – långt innan de publiceras och vi har gjort det enkelt för dig att identifiera och följa upp de projekt och aktörer som är viktiga för din verksamhet.

 

Hitta projekt, företag och anbudstider som är viktiga för dig

 

Få en gratis lista med planerade byggprojekt

Vi har flera skräddarsydda lösningar som kommer att passa just din verksamhet - du får de rätta underlagen och kan fatta beslut baserat på fakta och kunskap. Informationen skapar en god framförhållning, vilket möjliggör det att arbeta proaktivt med din marknad.

Börja basera dina beslut på värdefull data och komplettera dina erfarenheter med vår information för att på riktigt förstå vad som händer i branschen. 

Oavsett om du är byggherre, konsult, huvudentreprenör, underentreprenör, leverantör, grossist eller bygghandlare eller har andra relationer och affärer med bygg- och fastighetsrelaterade aktörer - väljer du själv inom vilket verksamhetsområde du vill bevaka projektmarknaden.

Vi uppdaterar löpande vad som händer med projekten och när du hittar ett intressant projekt kan du genom enkelt punktbevaka det och få ett mailnotis så fort något aktivitet sker - t.ex. att en entreprenör blir anlitad, att byggstarten flyttas fram eller en ny anbudstid rapporteras. 

 

Byggfakta logo - RGB-1

 

Byggfakta är Sveriges ledande leverantör av information till byggbranschen

Vi  har tillhandahållit projektinformation till byggaktörer sedan 1936 och är idag marknadens absolut ledande leverantör av information om byggprojekt. Som en del av Byggfakta Group (publ) är vi den marknadsledande informationsleverantören globalt.

Vi skapar betydande konkurrensfördelar och värde för alla aktörer inom byggbranschen, som vill ligga i framkant av vad som händer inom svensk byggande.

Vår projektinformation inhämtas dagligen av vår undersökaravdelning och baseras på intervjuer med beslutsfattare och projektledare i hela Sverige.

Läs mer om oss och informationsinsamlingen

Våra kunder

Vi har både stora och små kunder som använder Byggfaktas unika position på marknaden. Låt dig inspireras och se hur vi kan tillföra värde till ditt
företag också.

Se Projektdatabasen

Boka en genomgång

Med projektdatabasen SMART får du tillgång till Nordens största projektplattform där du hittar information om alla offentliga upphandlingar och anbud samt byggprojekt med privata uppdragsgivare i Sverige och övriga Norden.

Låt oss visa dig värdefulla funktioner som kommer skapa nya affärsmöjligheter för din verksamhet.

Boka genomgång

Eller läs mer om SMART