Byggfakta logo - RGB-2
SE_BF_Bergsbadet1

Övriga roller i byggbranschen

Oavsett om du arbetar i en kommun, är fastighetsmäklare, advokat, privat byggherre eller något annat är det värdefullt att kunna bygga upp din verksamhet eller göra dina investeringar på ett faktabaserat underlag. Med Byggfaktas projektdatabas kan du komma åt detaljerad information om både offentliga och privata byggprojekt.

Ta mig till projektdatabasen

Håll dig uppdaterad om
relevanta byggprojekt

Med våra lösningar får du detaljerad information om mer än 20 000 aktiva byggprojekt. Du får bland annat tillgång till alla offentliga upphandlingar och anbud samt byggprojekt med privata uppdragsgivare.

Du kan alltid hålla dig uppdaterad om:

  • Vad som byggs
  • Vem som bygger
  • Var det byggs
  • Och när det ska byggas

Dessutom får du detaljer om allt från projektfasen till geografisk plats, involverade aktörer och budget. Du får en överblick som gör att du kan kontakta rätt personer på ett relevant projekt, vid rätt tidpunkt.
AdobeStock_482260523_Editorial_Use_Only
SE_BF_ForsakerVy

Rikta dina resurser mot
rätt projekt

Genom att använda våra lösningar kan du välja ut projekten utifrån flera kriterier såsom geografiskt läge, antal kvadratmeter, budget, byggnadstyp mm. Det innebär att du endast kommer att presenteras för projekt som är relevanta för dig och ditt företag. Detta gör det lättare för dig att välja de projekt du behöver arbeta vidare med. På så sätt sparar du tid och resurser i urvals- och anbudfasen.

Få en visning av projektdatabasen

 

SE_BF_BergsbadetBad

Information om offentliga och privata projekt

Majoriteten av den professionella byggmarknaden består av privata projekt. Det är därför viktigt att ha tillgång till kunskap om denna del av marknaden. Med våra lösningar får du, förutom information om offentliga projekt, även värdefull kunskap om projekt med privata byggherrar. Du har alltså en full överblick över projektmarknaden och kan välja om du vill arbeta med offentliga eller privata projekt – eller också både.

Få en visning av Projektdatabasen

 

Hitta din bransch nedan och se hur du kan använda våra lösningar och tjänster

Kommuner

Som kommun kan du använda våra lösningar för flera ändamål. Det kan bl.a. vara arbetsförmedlingar som behöver hitta jobb åt arbetslösa invånare.

Det kan göras på två sätt; genom att hitta byggprojekt/företag som kan skapa jobb åt arbetslösa hantverkare, eller genom att använda vår information i samband med företagstjänster.

Kommunerna kan även använda våra lösningar som ett planeringsverktyg i projekt där kommunen är beställare.

Fastighetsmäklare

Som fastighetsmäklare får du en överblick över privata byggprojekt genom våra lösningar. Du kan se vilka byggprojekt som pågår i ditt önskade område och proaktivt komma i kontakt med byggherrar för att hantera försäljning eller uthyrning av kontors-, företags-, lager- eller bostadsprojekt.

Våra lösningar är alltså relevanta för dig, oavsett om du är privat eller kommersiell fastighetsmäklare.

Advokat/Jurist

Om du arbetar som jurist kan du använda våra lösningar för att hitta byggprojekt som är under planering eller under uppbyggnad. Du kan också få en överblick över vilka byggherrar som har flest projekt nu och i framtiden.

Som jurist möjliggör vi det att ta kontakt med klienten för att ansvara för den juridiska rådgivningen. Vår information är relevant för dig, oavsett om du fokuserar på fastighets- eller entreprenadrätt.

Offentliga styrelser, banker, analysföretag

Om du arbetar inom offentliga myndigheter, banker, revisionsbyråer, analysbyråer eller annat kan du använda våra lösningar för att få statistisk och detaljerad överblick över byggmarknaden nu och i framtiden.

Du kan använda våra lösningar för att skapa marknadsanalyser där du kan få en överblick över utvecklingen inom de olika marknaderna och geografiska platserna. Detta innebär att du kan ge dina kunder råd baserat på värdefull data.

Fackföreningar och arbetsgivarorganisationer

Om du är anställd av ett fackförbund eller arbetsgivarorganisation får du en komplett marknadsöversikt över byggbranschen genom våra lösningar.

Detta är värdefullt när du ska ge råd till medlemmar eller företag om hur det ser ut med arbetsuppgifter nu och i framtiden.

Privat byggherre

Som privat byggherre kan du använda våra lösningar för att få en överblick över utbudet på marknaden: Vart det byggs, vad som byggs och när det byggs. Detta är värdefull information när du behöver investera i byggprojekt eller markförsäljning.

Dessutom kan du använda våra lösningar för att hitta konsulter och entreprenörer som tar hand om ditt projekt.

Fastighetsförvaltare

Arbetar du med fastighetsförvaltning kan du använda våra lösningar för att hitta byggprojekt som är under uppbyggnad. Därmed kan du komma i kontakt med byggherrar i syfte att hantera hyreskontrakten.

Du får tillgång till information om vad som byggs, vart det byggs och när samt information om aktörer och kontaktpersoner på de enskilda projekten.

Hittar du inte din bransch?

Vi kan ge dig råd utifrån din bransch och dina behov – fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

business people group with  headphones giving support in  help desk office to customers, manager giving training and education instructions-1

Boka en demo av
projektdatabasen SMART

På Byggfakta anser vi att du själv bör se våra funktioner för att på så sätt kan du med egna ögon uppleva alla fördelar som följer med det.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.