SE_BF_Bergsbadet1

Nyttan för dig som byggherre och fastighetsägare

Att berätta om dina kommande projekt gynnar inte bara branschen i stort - det gagnar dig, din verksamhet och i allra högsta grad dina projekt också. Du slipper en massa fluriga samtal och spar eoner av tid genom att enkelt och kostnadsfritt marknadsföra dina projekt till rätt kanaler i rätt tid, du försäkrar dig om att hela Byggsverige kan ta del av den information du vill delge.

Att marknadsföra dina projekt och upphandlingar kostar inget via oss, det enda som krävs är lite tid när du lämnar din information till oss. Du kan själv välja om du vill göra det via telefon, e-post eller om vi tillsammans kan hitta andra lämpliga lösningar för det. Hur som helst så får du snabbt igen den lilla tiden på att rätt information når marknaden. Rätt information i rätt tidpunkt innebär att du slipper bli kontaktad av fel aktörer i fel skede.

Smarta uppgiftslämnare med bra relation till oss öppnar dessutom upp nya möjligheter. Du kan få hjälp att söka efter projekt som liknar det du själv planerar, se hur andra har gjort eller planerar att göra, vilka de jobbar med (relationsanalysen) samt vilka de använt historiskt - nyttig information om vad som funkat bra och inte. Vill du hitta nya aktörer att få in förslag och anbud från kan vi hjälpa dig att hitta precis de aktörer som har mest erfarenhet av liknande projekt som det du planerar. Vi tar fram de mest aktiva aktörerna på den projektmarknad det gäller.

Du anbudsannonserar dina upphandlingar gratis och har möjlighet att nå tusentals användare på en rikstäckande nivå, det bäddar för att få in både fler och bättre anbud. 

- Blir jag inte helt nedringd då?, kanske du undrar. Tvärtom skulle vi säga. De som hör av sig gör det med rätt och relevanta förutsättningar. När vi meddelar vilka företag som blivit utvalda att jobba med ditt projekt som konsulter eller entreprenörer innebär det att du slipper alla onödiga samtal och spar en himla massa värdefull tid som du istället kan lägga på att utveckla dina projekt och relationerna till just de företag du valt att jobba med, i lugn och ro. 

Ta mig till projektdatabasen direkt

Läs mer om marknadsbevakning för:

Byggherre | Konsult  |  Huvudentreprenör  |  Underentreprenör  |  Leverantör  |  Grossist/byggvaruhandel  |  Annan verksamhet

Illustrationen är gjord av Liljewall arkitekter och visar projektet Bergsbadet i Järvsö 

Som byggherre, fastighetsägare eller investerare är det avgörande att veta vad som byggs, var det byggs, vem som bygger och hur det byggs, innan man går vidare med sina egna planer.

SE_BF_BergshotelletBla

Nyttan för dig och branschen...

  • Du bidrar till en transparentare bransch där projekt, företag och upphandlingar blir synliga - vilket minskar risken för svartjobb, dåliga eller felaktiga upphandlingar, mutor, olyckor etc. 
  • Du bidrar även till att fler anbud/upphandlingar blir kända och spridda på marknaden vilket hjälper er byggherrar och branschen att få ner priserna (ökad sund konkurrens). 
  • Ju bättre information vi löpande kan samla in om planerad och pågående byggprojekt - desto bättre statistik över byggandet kan vi erbjuda om och för branschen.
  • Det för med sig att byggbranschens aktörer i bättre tid kan planera och dimensionera sina verksamheter och undvika att t ex entreprenörer inte kan lämna anbud på en byggherres projekt pga att man fått kännedom om projektet för sent.
SE_BF_BergsbadetBad

...för hela Byggsverige!

  • Kunskapsöverföring - genom att du som byggherre får tips om andra byggherrar som byggt liknande projekt kan vi även hjälpa branschen att dra lärdom av tidigare projekt och inte uppfinna "projekthjulet" på nytt varje gång. Du kan utbyta erfarenheter gällande såväl vilka konsulter som ritat, vilka entreprenörer som byggt, bra eller dåligt, byggtid, byggkostnad, drifts- och energikostnader, svårigheter och fallgropar i byggprocessen, etc.
  • Branschtidningar som Byggvärlden, Byggfakta Projektnytt samt många dagstidningar använder information och statistik från vår databas för att informera branschen.

 

Få en visning av projektdatabasen

 

Marknadsför ditt projekt

 

Du kommer också snabbt och gratis åt byggvaruinformation via smörgåsbordet hos ByggfaktaDocu - ett snabbt och enkelt verktyg som ger dig digital byggvaruinformation inklusive beskrivningar, bilder, CAD-detaljer och mycket annat matnyttigt. 

Läs mer om ByggfaktaDocu 

Hinner du inte med att bearbeta din marknad?

Svaret på den frågan är tyvärr för många företag "- Nej, vi hinner verkligen inte".

Lugn. Vi tar hand om det med. 

Otillräckligt med tid och resurser för att leta och samla in så bra beslutsunderlag som möjligt är för alltför många ett stort problem, och vi har redan berättat om att effektivisera arbetet för dig och dina kollegor - vi kan ta det till nästa nivå. 

Det kan finnas flera anledningar till att organisationen inte räcker till, t ex brist på resurser, kompetens, expertis och verktyg - vi sträcker ut en hand även där. Rätt marknadsföring har aldrig varit viktigare!

 

Utöver den grundläggande ”gratismarknadsföringen” du får genom att tipsa och informera oss om era projektplaner och upphandlingar listar vi upp fler möjligheter. Det är inte bara branschens aktörer som är intresserade av dig och dina projekt. Ju mer intressanta projekt och upphandlingar du har på gång – desto större chans är det också att någon av våra tidningar fångar upp planerna som nyhet.

Både tidningen Byggvärlden och tidningen Byggfakta skriver ofta om både projekt och aktörer på projektmarknaden och informationen hämtas ofta från Byggfaktas databas. I tidningarna finns tex. återkommande topplistor över de mest aktiva eller största aktörerna, de hetaste (mest intressanta) projekten regionalt på projektmarknaden som läsarna uppskattar mycket.

Även i de rapporter aktörerna på projektmarknaden efterfrågar har ditt företag möjlighet att komma med i vilket både öppnar upp för kännedom, nya samarbeten och ökad attraktionskraft både som arbetsgivare och uppdragsgivare. Människor dras till intressanta företag och projekt och genom att vara en aktiv aktör i nordens största projektdatabas blir du, ditt företag och dina projekt mer intressanta ur flera aspekter.
 
Då vi har koll på marknadens aktörer kan vi även hjälpa dig som byggherre att nå ut med information, inbjudningar, upphandlingar, anbudsförfrågningar o.s.v. även riktat i - för dig - skräddarsydda lösningar. Du som byggherre kanske vill informera arkitekter, byggkonsulter, totalentreprenörer, installatörer etc., men känner att ni saknar de rätta kanalerna eller kontaktuppgifterna. Vi har dem och vi hjälper dig, du når ut till din målgrupp med stor precision. 

 

Låter det dyrt?

Det är det inte. Vi har såklart en prislista, eller rättare sagt en priskalkyl där vi matar in ditt intresseområde och dina val för att få fram priset för din skräddarsydda lösning. För din tjänst och lösning ser förmodligen inte ut som någon annans - eftersom du och din verksamhet är unik är också den informationen du får unik och skräddarsydd för dig, för att sitta som ett smäck. Priset varierar utifrån:

  • Vilken typ av lösning som passar bäst för just dig och din verksamhet
  • Vilka typer av projekt du måste bevaka - du ska självklart inte betala för att se t.ex. takarbeten om du jobbar med vägar
  • Inom vilket geografiskt område du är verksam
  • Hur många ni är som behöver koll och kunskap

Fyll i formuläret nedan eller ta kontakt med oss så lyssnar vi på vad du står inför och berättar om vilka lösningar du behöver och vad det kan kosta. Vi kan redan nu säga att det du investerar i en skräddarsydd lösning för att få koll på din marknad och bli matad med nya affärsmöjligheter ofta tjänas igen på en enda affär - eller ny nyttig kontakt.

 

ForsåkersområdetKvällUtanBildkred

Marknadsför dig och dina projekt!

Vill du vara säker på att nå ut med ditt projekt och nå fler proffs, få in fler anbud med mer konkurrenskraftiga priser - kontakta oss på 0651-552500 eller mail info@byggsverige.se! Att marknadsföra dina projekt och upphandlingar i vår databas är helt kostnadsfritt för dig och du är alltid välkommen att höra av dig till våra trevliga undersökare som sätter upp projektet i vår databas enligt dina önskemål. 

Du är såklart välkommen att kontakta oss även när du vill veta mera om vilka ytterligare lösningar som passar dig och din verksamhet bäst. Våra duktiga och erfarna kollegor lyssnar till  dina problem och utmaningar, och tillsammans kan ni komma fram till vad som bäst möter era behov. Fyll i formuläret här intill så kontaktar vi dig snart.

Du kan också läsa mer om våra marknadsföringslösningar här