Byggfakta logo - RGB-2
hero-smart-bg3

Här hittar du svar på våra mest
återkommande frågor

FAQ

Hitta svar på våra mest återkommande frågor

Hur samlar Byggfakta in information?

Ett 25-tal marknadsundersökare på kontoren i Ljusdal och Hudiksvall genomför varje vecka  tusentals telefonintervjuer med byggbranschens beslutsfattare och andra uppgiftslämnare. Informationen samlas sedan som rådata i vår projektdatabas och blir tillgänglig för våra kunder.

Läs mer om informationsinsamlingen

Vilka lämnar information till oss?

Byggherrar, konsulter, entreprenörer, materialtillverkande företag och en mängd andra företag och instanser runt om i landet ingår i vårt unika kontaktnät. De är våra viktiga – och säkra – källor som hjälper oss så att vi ska kunna tillhandahålla korrekt information om projektens olika skeden; från byggherrarnas idé/planering till slutligen utsedda bygg- och underentreprenörer.

Vilka andra källor använder vi?

Utöver vårt personliga kontaktnät hämtar vi information från offentliga källor. Vi bevakar aktuella anbudsförfrågningar och samlar in en stor mängd offentligt material så som budgetar, bygglov, projektplaner och offentliga upphandlingar. Vi samlar även information om byggprojekt med hjälp av sökrobotar på nätet.

Läs mer om våra källor

Vilka byggprojekt kartlägger Byggfakta?

Vår ambition är att följa alla bygg- och anläggningsprojekt, både ny-, om- och tillbyggnader, från ett så tidigt skede som möjligt. Alla byggprojekt med en byggkostnad över 200 000 kronor registreras i databasen. Projekt med en totalkostnad över en miljon kronor följs genom projektets alla olika skeden.

Läs mer om vår kartläggning

Varför är det viktigt att lämna information?

Som aktiv i byggbranschen finns det flera fördelar med att finnas med i databasen. Företag kan anbudsannonsera, få in bättre priser,  marknadsföra sina projekt samt komma med på rankinglistor och i annan statistik som Byggfakta sammanställer. En annan nytta är att man som uppgiftslämnande företag bidrar till ökad transparens inom byggbranschen.

Vad kostar det att använda SMART?

Vi prissätter våra tjänster enligt en skräddarsydd modell. Vi skapar individuella lösningar utifrån ditt företags önskemål och behov, där priset basers på antal geografiska områden du vill bevaka, hur många kategorier av byggprojekt som är intressanta samt hur många användare ni är på företaget.

Läs mer om vår prismodell

Vad är skillnaden mellan Byggfakta och andra aktörer som har information om offentlig upphandling?

Vi kan inte svara på hur våra konkurrenter jobbar, men vi kan förklara vad vi anser är unikt med Byggfakta. Vår bevakning omfattar nämligen både den offentliga och privata marknaden samt följer byggprocessens alla skeden, det vill säga både före och efter själva upphandlingen.

Läs mer om hur vi urskiljer oss mot andra aktörer

Vilken effekt kan man räkna med som kund?

Självklart varierar svaren beroende på vilka vi frågar och vad man mäter. När Bisnode (numera D&B) jämförde våra kunders utveckling mot ett snitt för hela byggbranschen visade resultatet att Byggfaktas kunder under åren 2016–2019 hade en tillväxtutveckling som varit 57 procent starkare än branschsnittet.