Byggfakta logo - RGB-2
hero-smart-bg3

Här hittar du svar på våra mest
återkommande frågor

FAQ

Hitta svar på våra mest återkommande frågor

Vad är skillnaden mellan Mina säljverktyg och Sökning i databasen?

Mina säljverktyg är som ditt egna CRM-system där du hittar dina projekt, företag, anbud osv som du jobbar med och vill hålla koll på. Där bygger du också filter som gör att det fylls på med nya projekt som matchar dina önskemål.

I sökning i databasen kan du söka bland alla projekt du har i din databas för att hitta nya projekt, företag, anbud osv som du vill bearbeta.

Var/Hur söker jag efter ett specifikt projekt?

Klicka på Sökning i databasen och välj Alla projekt. Prova att skriva in projektnamn/adress/fastighetsbeteckning i första rutan, tänk på att systemet söker på exakt stavning så prova gärna lite olika varianter om du är osäker. Skriver du flera ord så finns det en smartness som gör att de mest relevanta träffarna kommer först i listan.

Hittar du inte projektet så kan du också söka via geografi, kategori, typ av projekt osv, alltså använda filtreringsfunktionerna.

Om du inte hittar projektet ändå så kontakta oss så hjälper vi dig.

Hur söker jag fram framtida projekt?

Klicka på Sökning i databasen och välj Alla projekt. Fyll i de kriterier du är intresserad av och välj Byggstart och välj 0 månader bakåt så får du projekt med byggstart innevarande månad och allt framåt. Vill du söka på ett specifikt byggstartsintervall så kan du klicka på Område (när du klickat in dig på Byggstart) och sätt ett månadsintervall där.

Hur söker jag företag?

Klicka på Sökning i databasen och välj Alla företag. Söker du specifika företag så skriver du in företagsnamnet i sökrutan, tänk på att systemet söker på exakt stavning så prova gärna lite olika varianter om du är osäker.

Hittar du inte företaget eller om du vill söka efter en viss typ av företag så kan du också söka via geografi, företagets roll osv, alltså använda filtreringsfunktionerna.

Om du inte hittar företaget ändå så kontakta oss så hjälper vi dig.

Hur byter jag mottagare?

Vill du byta mottagare så kontaktar du din support som hjälper dig med detta. För att hitta kontaktuppgifter till din support så klickar du högst upp till höger på dina initialer, därefter Kontoinformation så hittar du kontaktuppgifterna där.

Hur lägger jag till en ny mottagare?

Vill du lägga till en ny mottagare så kontaktar du din support som hjälper dig med detta. För att hitta kontaktuppgifter till din support så klickar du högst upp till höger på dina initialer, därefter Kontoinformation så hittar du kontaktuppgifterna där.

Hur byter jag mailadress?

Vill du byta mailadress så kontaktar du din support som hjälper dig med detta. För att hitta kontaktuppgifter till din support så klickar du högst upp till höger på dina initialer, därefter Kontoinformation så hittar du kontaktuppgifterna där.

Hur skickar jag ett projekt till en kollega?

När du hittar ett projekt som du vill skicka till en kollega så finns det högst upp, strax under rubriken, en länk som heter Välj ansvarig. Där får du upp en lista på dina kollegor som har tillgång till SMART och väljer du ett namn där så läggs projektet automatiskt upp i kollegans Jobbar med - mapp och ett informationsmail skickas till kollegan.

Hur sorterar/filtrerar jag bort projekt?

Oavsett om du är inne i Mina säljverktyg eller i Projektdatabasen så finns möjligheten att exkludera målgrupper, kategorier, mm. Genom att klicka på en målgrupp/kategori en gång så blir den vald, klickar du en gång till så säger du istället att den målgruppen/kategorin INTE får finnas med på projekten i träfflistan.

Vad betyder siffrorna på flikarna?

Siffrorna visar hur många projekt som är uppdaterade sen du kollade senast.

Hur loggar jag in?

När du blir kund hos Byggfakta så får du ett mail med länk som du klickar på för att komma till inloggningssidan. Första gången du loggar in så får du fylla i lite uppgifter samt även bygga filter så du kommer igång och får tillgång till informationen.

Hur får jag fram intressanta projekt?

När du loggar in dig första gången så får du bygga ett filter för att tala om vilken typ av projekt du är intresserad av. Du väljer där steg för steg vilken målgrupp (alltså när du vill få information om projekten), geografi, kategori osv som är intressant och relevant för dig. Därefter kommer vi skicka projekt till dig som matchar dina önskemål.

Hur bevakar jag projekt/företag?

När du ser ett projekt i träfflistan så kan du endera klicka på pilen till vänster om projektrubriken i kolumnen Status och där välja Bevakar eller Jobbar med, då får du hädanefter mail när vi uppdaterar projektet. Alternativt kan du klicka in dig på projektet för att där, strax under rubriken välja någon av ovanstående statusar.

För att bevaka ett företag så gör du på samma sätt, dvs klickar på pilen till vänster i kolumnen Status för att där välja Kunder eller Konkurrenter. Då skickar vi hädanefter mail till dig när vi lägger in nya projekt på det företaget.

Vad är skillnaden mellan Bevakar och Jobbar med som status på projekt?

Tanken är att du kan använda statusen Bevakar på de projekt som ligger längre fram i tiden där du vill vara med när något händer. Jobbar med är tänkt till att använda på de projekt som du jobbar med här och nu. Effekten av att sätta någon av dessa statusar är densamma, du får alltså mail så fort vi lägger in ny information på projekten oavsett om du valt Bevakar eller Jobbar med.

Var hittar jag anbud?

För att få fram intressanta och relevanta anbud för dig så bygger du ett filter med dina önskemål. Klicka på Mina anbud och välj Lägg till/ändra filter uppe till höger. Klicka sen på Lägg till filter. Där gör du dina val gällande anbudstyp, målgrupp och geografi. Därefter kommer du att få mail när det kommer in nya anbud som matchar dina önskemål.

Hur använder jag SMART på bästa sätt?

För att få ut maximalt av tjänsten så är det viktigt att bygga bra filter. Gå in under Mina säljverktyg och Mina projekt och skapa filter med den typen av projekt som är relevant för dig. Då får du löpande mail med nya projekt som matchar. Ta för vana att kolla igenom fliken Ny under Mina projekt och sätt en status på de projekt som ligger där. På det sättet så har du alltid koll på det nya som kommit in och har gjort en bedömning på det som är intressant för dig eller inte.

Sök också upp dina viktigaste företag och sätt status Kunder på dem, så skickar vi mail till dig när de får nya projekt så du inte missar något.

Vad gör jag om jag får för många projekt som inte är intressanta i min lista?

Kommer det för många projekt i listan under Mina projekt så behöver du ändra i filtret, dvs ta bort den målgrupp/de kategorier som inte är intressanta. Eller så kan du inaktivera hela filtret genom att klicka på knappen längst ut till vänster så du inte får mail eller projekt i listan från det filtret. De filter som är aktiva har en grön knapp och de som är inaktiva är blåa. Du kan närsomhelst gå in och aktivera dessa filter igen.

Hur samlar Byggfakta in information?

Ett 25-tal marknadsundersökare på kontoren i Ljusdal och Hudiksvall genomför varje vecka  tusentals telefonintervjuer med byggbranschens beslutsfattare och andra uppgiftslämnare. Informationen samlas sedan som rådata i vår projektdatabas och blir tillgänglig för våra kunder.

Läs mer om informationsinsamlingen

Vilka lämnar information till oss?

Byggherrar, konsulter, entreprenörer, materialtillverkande företag och en mängd andra företag och instanser runt om i landet ingår i vårt unika kontaktnät. De är våra viktiga – och säkra – källor som hjälper oss så att vi ska kunna tillhandahålla korrekt information om projektens olika skeden; från byggherrarnas idé/planering till slutligen utsedda bygg- och underentreprenörer.

Vilka andra källor använder vi?

Utöver vårt personliga kontaktnät hämtar vi information från offentliga källor. Vi bevakar aktuella anbudsförfrågningar och samlar in en stor mängd offentligt material så som budgetar, bygglov, projektplaner och offentliga upphandlingar. Vi samlar även information om byggprojekt med hjälp av sökrobotar på nätet.

Läs mer om våra källor

Vilka byggprojekt kartlägger Byggfakta?

Vår ambition är att följa alla bygg- och anläggningsprojekt, både ny-, om- och tillbyggnader, från ett så tidigt skede som möjligt. Alla byggprojekt med en byggkostnad över 200 000 kronor registreras i databasen. Projekt med en totalkostnad över en miljon kronor följs genom projektets alla olika skeden.

Läs mer om vår kartläggning

Varför är det viktigt att lämna information?

Som aktiv i byggbranschen finns det flera fördelar med att finnas med i databasen. Företag kan anbudsannonsera, få in bättre priser,  marknadsföra sina projekt samt komma med på rankinglistor och i annan statistik som Byggfakta sammanställer. En annan nytta är att man som uppgiftslämnande företag bidrar till ökad transparens inom byggbranschen.

Vad kostar det att använda SMART?

Vi prissätter våra tjänster enligt en skräddarsydd modell. Vi skapar individuella lösningar utifrån ditt företags önskemål och behov, där priset basers på antal geografiska områden du vill bevaka, hur många kategorier av byggprojekt som är intressanta samt hur många användare ni är på företaget.

Läs mer om vår prismodell

Vad är skillnaden mellan Byggfakta och andra aktörer som har information om offentlig upphandling?

Vi kan inte svara på hur våra konkurrenter jobbar, men vi kan förklara vad vi anser är unikt med Byggfakta. Vår bevakning omfattar nämligen både den offentliga och privata marknaden samt följer byggprocessens alla skeden, det vill säga både före och efter själva upphandlingen.

Läs mer om hur vi urskiljer oss mot andra aktörer

Vilken effekt kan man räkna med som kund?

Självklart varierar svaren beroende på vilka vi frågar och vad man mäter. När Bisnode (numera D&B) jämförde våra kunders utveckling mot ett snitt för hela byggbranschen visade resultatet att Byggfaktas kunder under åren 2016–2019 hade en tillväxtutveckling som varit 57 procent starkare än branschsnittet.