Byggfakta logo - RGB-2

 

2c. Vilka olika upphandlingsformer finns det?

Här handlar det om på vilket sätt som beställaren väljer att skriva kontraktet som ska reglera vilket ansvar entreprenörerna har gentemot beställaren. Även vilket ansvarsförhållande som gäller mellan entreprenörerna ska regleras.

I Sverige finns två grundläggande upphandlingsformer:

1. Vid delad entreprenad tecknar beställaren parallella avtal med flera olika entreprenörer men ansvarar själv för byggledningen.

2. Vid generalentreprenad upphandlas en enda entreprenör, generalentreprenören, som sedan knyter olika underentreprenörer till sig.

Beställaren står däremot själv för byggledning och projektering. 

 
FAKTARUTA

Här är de vanligaste personrollerna

När en byggentreprenör är upphandlad rapporterar vi detta som en händelse i databasen. Vi har även koll på vilka underentreprenörer som anlitas, exempelvis underentreprenörer inom mark, grund, el, ventilation, vs, golv, målning o s v.

När vi får in uppgifter om vilka entreprenadföretag som anlitats i ett byggprojekt tar vi också in information om vilka personroller som är involverade: 
Affärschef, arbetschef, arbetsledare, byggprojektledare, entreprenadchef, entreprenadingenjör, inköpare, inköpschef, platschef, produktionschef, projektansvarig, projektchef, projekteringsledare, projektingenjör, projektledare, projektsamordnare m.m. är exempel.

Här är de vanligast förekommande personrollerna hos den utsedda huvudentreprenören (bygg/total/general) i vår projektdatabas som vi rapporterat under 2022-2023:
1.    Inköpare 
2.    Platschef
3.    Projektchef
4.    Arbetschef
5.    Arbetsledare
6.    Entreprenadingenjör
7.    Entreprenadchef

focus-box-image

Se kommande upphandlingar

På Byggfakta skapar vi betydande konkurrensfördelar och värde för våra kunder. Det gör vi bland annat genom att tillhandahålla marknadens vassaste projektinformation – så att du vet vad som rör sig på din marknad. Bland annat får man tillgång till offerter och anbud – långt innan de publiceras och vi har gjort det enkelt för dig att identifiera och följa upp de projekt och aktörer som är viktiga för din verksamhet.

Fyll i formuläret och få en visning av verktyget SMART