Byggfakta logo - RGB-2

 

2. Projekteringsfasen

 

Projekteringsfasen, som innehåller många olika delmoment, är både viktig och omfattande. Det är här det mesta av planering, utredning och utformning genomförs.

I programskedet kartläggs och preciseras byggherrens krav och önskemål samt projektets förutsättningar. Grundläggande beslut fattas om till exempel byggnadens storlek, utformning och tekniska standard. Programhandlingarna utgör underlaget för den kommande projekteringen.

Under projekteringen sker arbetet med gestaltning, utformning, utredningar och undersökningar. Processen delas in i två övergripande skeden: den initiala fasen, där man tar fram systemhandlingar, och projekteringsfasen där man har fokus på bygghandlingar. Flera nyckelroller tillsätts.  En projekteringsledare får ansvar för att samordna projektet och en arkitekt får i uppgift att gestalta byggnaden och ta fram arkitektritningar. Andra konsulter kopplas in för att hjälpa till med byggnadsritningar, konstruktionssystem och installationssystem. Även projektets miljöplan och arbetsmiljöplan fastställs i detta skede. Dessa handlingar kallas för systemhandlingar. 

Under projekteringsfasen tas handlingar som ska ligga till grund för kommande upphandlingar. Med utgångspunkt i systemhandlingarna skapas bygghandlingar som innehåller detaljritningar över till exempel arkitektur, el, VS och ventilation. Bygghandlingarna utgör det förfrågningsunderlag som entreprenörerna baserar sitt anbudspris på. Anbudsprocessen och bygglovsprocessen tillhör projekteringsfasen. 

Läs vidare om bygglovsprocessen genom att klicka dig vidare.

Se kommande upphandlingar

På Byggfakta skapar vi betydande konkurrensfördelar och värde för våra kunder. Det gör vi bland annat genom att tillhandahålla marknadens vassaste projektinformation – så att du vet vad som rör sig på din marknad. Bland annat får man tillgång till offerter och anbud – långt innan de publiceras och vi har gjort det enkelt för dig att identifiera och följa upp de projekt och aktörer som är viktiga för din verksamhet.

Fyll i formuläret och få en visning av verktyget SMART