Byggefakta SE

Indikationer & insikter

Återbruk är hett, energieffektiviseringar och miljöcertifieringar kommer att öka och föreskrivna material och produkter löper större risk att bytas ut i projekten (även om en insikt är att leverantörerna ser ut att ha underskattat värdet av att bli föreskriven…)

Detta framgår av Byggfaktas undersökning, som baseras på svar från 1472 personer relaterade till projektmarknaden och som svarade på enkäten hösten 2023.

I rapporten kan du få detaljerad information om bland annat:

Hållbarhet
Då konsulterna fritt i egna ord får lyfta fram om det är något speciellt de är intresserade av nu så handlar det mest om ”miljö-, klimatvänliga, hållbara material och produkter samt cirkulära alternativ och återbruk".

67 procent av konsulterna svarar att föreskrivandet av återbruk kommer att öka under 2024.

Inte helt oväntat är alla målgrupper överens om att det är byggherren/fastighetsägaren som anses ha störst inflytande över huruvida hållbara resultat uppnås i ett byggprojekt eller ej.

Energieffektivisering
70 procent av de offentliga byggherrarna uppger att de kommer att öka insatserna för energieffektivisering i sina byggnader och fastigheter under 2024.

Föreskrivet material
En majoritet av de svarande bedömer att entreprenörerna, i tuffare tider, kommer att vara mer öppna för att byta ut föreskrivet material. Svaren indikerar att det främst ser ut att handla om belysningsarmaturer och fönster, men även golv, keramik, dörrar, kök och inredning.

Breddning av verksamhet
Den roll som har störst planer på att bredda sin verksamhet geografiskt är uthyrare (64%).  Näst mest angelägna att expandera inom nya geografiska områden är konsulterna. 

Utmaningar
Konsulterna har på ett väldigt tydligt sätt beskrivit sina främsta utmaningar. Det handlar om att få in nya uppdrag och projekt, nya kunder, nya affärer och öka orderingången.

 

slutrapport_2023_framsida_16_9 bild på liggande rapporter

 

Ladda ner Byggfaktas rapport om Indikationer & insikter