Byggefakta SE
Insikter från Byggfaktas
marknadsundersökning

Vill branschen
ha tillbaka
investeringsstödet?

Frågor och svar med anledning av Riksdagens avskaffande av investeringsstödet för byggande av hyresrätter och studentbostäder fr.o.m. 1 januari 2022.

SE_BF_Marknadsundersokning_Investeringsstod_BildTest
Bygg- och fastighetssektorn är en bransch som jobbar med långa livscykler. Processen från projektidé till inflyttning tar flera år. När de ekonomiska förutsättningarna då förändras drastiskt med bara några veckors förvarning blir många projekt och företag drabbade. 

Mot bakgrund av investeringsstödets berg- och dalbaneliknande "vara eller icke vara" frågade vi företag i sektorn vilken effekt de tror att nedmontering av stödet kommer att få, och vad de egentligen tycker om det. 

Varsågod - fyll i dina uppgifter i formuläret intill och ladda ner rapporten - helt utan kostnad och förpliktelser.

 

Ladda ner resultatrapporten av Byggfaktas undersökning om hur branschen ser på det slopade investeringsstödet - helt utan kostnad!