Byggefakta SE

Kontorsbyggandet våren 2024

Ladda ner rapporten om kontorsbyggandet våren 2024 så får du mer detaljerad information om bland annat följande:

Minskat kontorsbyggande
Sammantaget har det senaste årets kontorsbyggande legat något under både trend och genomsnitt för de senaste tio åren.

Ökad projektering
Projekteringsstarterna har ökat för både nyproduktion och ROT. 
Projekteringsutvecklingen indikerar alltså att byggstarterna skulle kunna öka något framöver.

Fler nya projekt
Inflödet av nya projektplaner visar att både antal och storlek på de kontorsprojekt som börjat planeras är större än tidigare, vilket talar för att byggstarterna skulle kunna öka på sikt.

Enligt rapporten syns en möjlig vändning uppåt i Stockholm, men nedåt för Malmö och Göteborg.

kontorsbyggandet2024ny

 

Ladda ner rapporten om Kontorsbyggandet våren 2024

Byggfakta förpliktigar sig att skydda och respektera din personliga integritet och genom att fylla i och skicka in formuläret godkänner du vår hantering av dina personuppgifter. Läs mer här.