Byggefakta SE

Framflyttade projekt och orsaker 2022


Byggfaktas stora kartläggning om ändrade projektplaner och orsakerna bakom. Förutom färsk statistik om läget på projektmarknaden får du svar på hur stor andel av projekten som har påverkats och fått framflyttad eller inställd byggstart. 

 

Ladda ner rapporten om framflyttade projekt och orsaker 2022