Byggefakta SE

Skolbyggandet i Sverige 2021

SE_BF_Skolrapport-2021-08

Skolor för miljarder planeras, projekteras, byggs och byggstartas runt om i Sverige

Elevunderlaget har under de senaste årtiondet ökat och många skolor är också i behov av renovering för att matcha dagens krav och behov. Läs om skolor och förskolors andel av det totala byggandet i landet, färsk ranking av de mest anlitade byggföretagen inom skolbyggandet, byggstarts- och projekteringsindex för hela landet och länsvis, och mycket mer.

Du får vår rapport helt utan kostnad och förpliktelser genom att fylla i formuläret här intill.

 

Beställ din gratisrapport om skolbyggandet i Sverige, framtagen hösten 2021