Byggefakta SE

Byggrapporten 2021
- Byggstatistik från Projektmarknaden

Helåret 2021 vs 2020 och tidigare år, utvecklingen som skett samt en samlad bild inför 2022.

SE_BF_Byggrapporten2021_Mockup

Statistiken i rapporten bygger på uppgifter från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Tack vare uppdateringar från Byggfaktas ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram som innefattar trender och volymer i olika skeden på projektmarknaden:

Uppdaterade uppgifter om upphandlade projekt
utifrån både:
  • Projekteringsstarter och
  • Byggstarter
Denna statistik kan sedan både jämföras mot tidigare år samt brytas ner geografiskt samt på olika projektsegment. Du ser därmed om och hur mycket olika typer av byggande ökar eller minskar – i olika skeden av projektmarknaden.


Du får trender, volymer och indikationer på vilka projektsegment som kan tänkas öka eller minska i framtiden – och geografiskt var. Ökar eller minskar projekterings- och byggstartsindex inom de olika projektsegmenten?

Varsågod - fyll i dina uppgifter i formuläret intill och gör dig redo för lite god och matnyttig statistik - helt utan kostnad och förpliktelser.

 

Beställ Byggrapporten 2021 - du får en marknadsanalys av projektmarknaden och statistik över byggandet i Sverige under 2021 vs 2020 och tidigare år - helt utan kostnad!