Byggefakta SE

Kontorsbyggandet våren 2023

Ladda ner rapporten om kontorsbyggandet våren 2023 så får du mer detaljerad information om bland annat följande:

Kontorsbyggandet har ökat

Värdet av de byggstartade nyproduktionsprojekten har ökat medan ROT-projekten minskat.

Ökad projektering

Tiden från projekteringsstart till byggstart varierar kraftigt mellan olika projekt, men läget för de projekt som befinner sig i projekteringsfasen ger ändå en ganska god bild av hur byggandet kommer att utvecklas på något års sikt. Projekteringsstarterna har ökat för både nyproduktion och ROT.

Färre nya projektplaner

Inflödet av nya projektplaner visar att både antal och storlek på de kontorsprojekt som börjat planeras är betydligt mindre än tidigare. Faktum är att nya projektplaner nått, eller är nära, den lägsta nivån på nästan tio år, både för nyproduktion och ROT.

Uppåt för Stockholm och Göteborg, nedåt för Malmö och Uppsala

Kontorsbyggandet_2023_Mockup rapport

 

Ladda ner rapporten om Kontorsbyggandet våren 2023