Tempen på projektmarknaden mitt i Coronafebern

Kort om innehållet i rapporten:

  • Svar från ca 400 projekt där vi frågat och fått svar av byggherrarna eller projektledarna om hur Coronapandemin/Covid-19 påverkat dem och deras projekt.
  • Hur stor andel av byggstarterna har påverkats och vilka projektkategorier och geografiska områden har drabbats mest?
  • Vilka konkreta följdeffekter av Coronapandemin är det som gjort att deras projektplaner påverkats?
  • Har antalet anbud och intresset för deras projekt påverkats?
  • Samt färsk byggstatistik över projekterings- och byggstartsvolymer (upphandlade konsulter och entreprenörer), fokus på perioden mars-april-maj 2020.

Fyll i formuläret nu och få rapporten helt utan kostnad