Byggefakta SE

7 snabba tips för ett lyckat budgetarbete 

En budget ska peka ut riktningen framåt och stötta affärsmålen som bolaget satt upp för verksamheten. Med rätt källor och beslutsunderlag blir det lättare att skapa en träffsäker budget. 

budgetguiden_2023_framsida_1920x1080

 

Ladda ner