SE_BF_Marknadsforing

Marknadsföring i byggbranschen

Når ditt företag och varumärke ut relevant och effektivt med er marknadsföring idag?

Det gör du säkert. Men... hur säkert? Kommunicerar du verkligen till rätt personer, de där du verkligen behöver för att din verksamhet ska överleva och blomstra? Når du de som planerar, projekterar eller upphandlar dina produkter på rätt projekt för dig? Vid rätt tidpunkt? Hinner ni verkligen med att påverka, utbilda, informera konsulterna i föreskrivande led om era lösningar, nya material eller produkter? Hinner ni lägga tid på byggherrarna? Kan det ibland vara så att du skriker för döva öron - eller kastar pärlor åt svin? Är du försent ute i projektet? Och vad är det du berättar?

Vi vill väldigt gärna lyssna på vad du har för utmaningar och hjälpa dig att nå ut på ett sätt som verkligen ger något - både för dig och de som nås av din marknadsföring. Bra marknadsföring ska såklart vara relevant och väl tajmad för mottagaren och vi är experter på att koppla ihop "säljare/påverkare" av varor och tjänster med köpare och föreskrivare på projektmarknaden.

Det som är unikt för oss är vår projektdatabas, och det faktum att du når exakt rätt människor, vid exakt rätt tidpunkt. Det finns flera marknadsföringslösningar som är användbara för att attrahera kunder och beslutsfattare inom byggbranschen till att upptäcka dina tjänster, produkter eller material. Lösningar som når din publik genom olika kanaler - offline såväl som online. Som gör skillnad och ger resultat. Som gör att du når ut och att mottagarna står ut - ja till och med uppskattar dig, kommer ihåg dig, blir intresserad och vill ha kontakt.

Vår projektdatabas ger aktuell information om vem som bygger vad, och i vilket skede projekten befinner sig i just nu. Detta innebär att du med vår hjälp kan nå och påverka din målgrupp med stor precision.

Utan att bli hes.

 

Varför är marknadsföring så viktigt?

Marknadsföring är helt avgörande för att ett företag ska bli känt på marknaden och för att företaget ska lyckas. Inom byggbranschen är det en hård kamp om uppdragen, och för dig som är leverantör är det kanske dubbeltufft eftersom just din produkt kanske behöver föreskrivas av arkitekt eller annan konsult för att ha en chans.

Det gör det extra viktigt att marknadsföra ditt företag, dina produkter, tjänster eller material till rätt målgrupp i rätt tid så att de kan beaktas i såväl pågående som kommande byggprojekt.

Du ska känna din läsare och kund och din mottagare ska veta vad den ska göra. Berätta gärna i en form som griper tag i läsaren och ruskar om lite!

Marknadsföring i sig kan bestå av många olika aktiviteter där ensam kan vara stark och göra stordåd helt för sig själv, eller gosa till sig med andra marknadsaktiviteter i form av kampanjer  - men allt ska syfta till ett gemensamt mål; att skapa kännedom om hur din verksamhet och dina produkters egenskaper löser mottagarens problem.

PostNord gjorde, tillsammans med andra, en studie som visar att kombinationen av fysiskt först och sen digitalt, ger bäst effekt. Tillsammans ger kanalerna en större påverkan än var och en för sig. Kampanjerna som går i fysiska kanaler först och sedan stöds av kommunikation i digitala kanaler fungerar bäst, då blir 1+1=3. Det ökar framförallt den känslomässiga effekten av en kampanj, men med digitalt först ges ingen sådan effekt.

Och eftersom beslut tas utifrån känslor är den känslomässiga effekten av din marknadsföring såklart viktig.

Låter det krångligt, eller har du kanske inte tillgång till en marknadsavdelning inom din verksamhet? Vill du ha hjälp att ta tag i det här så är vi skö´sö´säga föga* några duvungar. Vi kan branschen så här efter att ha varit med i dryga 60 år, om vi får kaxa till det lite. Och genom våra tjänster Direkt och riktad marknadsföring via post och digitala kanaler, Enkätundersökningar och Telemarketing kan vi genomföra en effektiv marknadsbearbetning av dina prioriterade beslutsfattare inom byggbranschen. Helt enkelt - vi kontaktar de du inte hinner med - via vykort, ett brev eller via mail. Vi kan boka in dina säljare på besök hos blivande kunder, eller göra undersökningar via telefon. 

Läs också vår rapport om marknadsföring i kristider

* "Skö´sö´säga" [sä:ga] är hälsingemål och betyder ungefär "höll jag på att säga", och "föga" kan översättas med "knappast".

 

Direct Mail - riktad marknadsföring mot hela byggbranschen

Tokriktade* utskick via post eller digitalt - till de som tar beslut om att köpa in (eller föreskriva) dina produkter och lösningar 

Vår direktmarknadsföringstjänster är för dig som vill rikta din marknadsföring inom byggbranschen med stor precision. S.k. DM-tjänster kan bestå av ett traditionellt brev med innehåll anpassat till din exakta målgrupp. Eller - om du hellre vill det och syftet passar - ett helt crazy vykort som sticker ut. Utskicket kan också innehålla en trycksak eller ett materialprov samt ett följebrev - det finns många alternativ beroende på vad ditt syfte är. Vi lyssnar gärna och hjälper dig med att hitta rätt lösning. Din kampanj riktas mot en noggrant utvald målgrupp och den valda projekttypen, och vi kan schemalägga kampanjen för att leverera vid rätt tidpunkt i byggprocessen.

Genom att utnyttja denna form av marknadsföring kommer du att göra dig mer synlig. Det eftersom antalet brev som beslutsfattarna inom byggbranschen får på en dag är begränsat och att ditt brev landar direkt på deras bord. Och du kan följa med på vem som får vad!

Få mer info om riktad Direktmarknadsföring

* Tokriktade? Tok som i "helt galet"? Nä, tokriktade som i "Nånting alldeles så in i Norden välriktade". Visst sa vi att vi är från Hälsingland, va?

 

SE_BF_Enkat1

Enkätundersökningar
- det är ju rena rama facit!

  • Hur uppfattar marknaden och kunderna ert (och era konkurrenters) varumärke? Känner de ens till er, och vilka av konkurrenterna känner de till?
  • Vilka åtgärder bör ni vidta för att bibehålla och stärka era positioner?
  • Vem/vilka bör ni påverka för en affär, och när? Vem tar beslut om inköp av er lösning?
  • Vem ska ni påverka för att föreskriva er produkt eller lösning? Och vad skulle få dem att föreskriva er om de inte redan gör det?
  • Vad vill DU fråga beslutsfattarna på projektmarknaden?

 

Undersökningar via webb eller telefonintervjuer

Din bild av din marknad, dina kunder eller ert varumärke är kanske inte alls den bild er målgrupp har. Det vet du inte förrän du frågar. Magkänsla i all ära, men för att försäkra dig om att ditt företag är på rätt väg, och för att upptäcka vilka steg ni bör ta för tillväxt är det bästa att fråga dem ni vill göra lönsamma affärer tillsammans med.

En undersökning är den bästa formen av beslutsstöd - det finns få analyser som slår den där du får facit på vad din målgrupp anser är avgörande faktorer för dem. Vi hjälper er kartlägga er marknad, mäta era kunders nöjdhet, hitta vilka positiva och negativa värden ni behöver jobba med. Vi utför också intervjuer och undersökningar gällande föreskrivandegrad av era produkter, hjälper er att hitta vem/vilka ni bäst påverkar för en affär, och vid vilken tidpunkt. 

När vi tillsammans kommit fram till vilka frågor som är viktiga för er gör vi ett skräddarsytt urval för att hitta målgruppen ni är nyfikna på - allt ifrån vår egna databas. Vi utför kvalitativa intervjuer och samlar in svaren som redovisas i en rapport som är enkel att förstå och analysera. 
Ta reda på det ni inte vet, men har nytta av att veta.
Det går finfint att komplettera en webbenkät med uppföljande intervjuinsatser!

 

Telemarketing - en skräddarsydd lösning

Telemarketing – direktkontakt med din målgrupp

Telemarketing har nästan blivit ett ord man fnyser lite åt. Man kan säga så här - telemarketing är en skräddarsydd lösning för dig som vill ha tvåvägskommunikation med din målgrupp för att få större inblick i deras behov.  Eller så kan vi helt enkelt säga så här - vi tar de där kalla samtalen, åt dig, dina rådgivare eller din säljorganisation, och så värmer vi upp dem och förbereder för dig. Vi ger dig råd och stöd under hela processen och telemarketinginsatsen skräddarsys utifrån era behov och baseras på syftet med kampanjen och din målgrupp. Och får vi säga det - det här är rågrymt för just dig som är leverantör!

Syftet kan vara att förprospektera marknaden åt er genom att ställa ett antal undersökande frågor om behovet av era produkter, tjänster eller material i pågående och kommande projekt. Uppdraget kan även vara marknadsundersökande eller ha som syfte att boka in möten åt era säljare.

Vi har information om beslutsfattarna i alla byggprojekt i Sverige, och kan därför kontakta rätt personer för varje projekt och det är våra erfarna, trevliga undersökare, som är mycket välrenommerade i branschen, som kontaktar din målgrupp. Såklart fullt pålästa om din verksamhet. Telemarketing ger dig sammantaget värdefulla insikter om din målgrupps behov och deras kunskaper om din produkt och ditt företag. Hur gött vore inte det - förpreppade leads, så kan ni ägna er åt att göra det ni gör bäst; visa och prata om era produkter eller tjänster, till de som verkligen betyder något för er? 

Kontakta mig om Telemarketinglösningar

Offertförfrågningar

Vi förprospekterar och tar reda på vilka som vill ha offert från dig

Effektivisera arbetet för dig själv och din säljkår genom att låta oss sköta förprospekteringen. Sveriges mest använda tjänst inom bygginformation sitter inte bara på en ovärderlig databas med aktuella och planerade projekt och upphandlingar - vi kan dessutom hitta offerttillfällen för just din verksamhet, och hjälpa dig att få lämna offert/anbud eller förslag, till rätt person och vid rätt tidpunkt. 

Rätt tajming

Effektivisera vardagen för dig och din stab genom att låta oss ta de ljumma samtalen. Vi har redan expertinsyn i den marknad ni behöver bearbeta genom insamlandet av byggprojekten, och vet när upphandlingarna är på gång, jajamän! Vi hittar offerttillfällen för dig och ställer frågorna om när inköpen av din lösning sker, kontrollerar vem exakt som håller i det hela, om det passar att ni kan vara med och lämna offert, och i så fall när och till vem. Vi ger er direkt en avisering efter avslutat samtal där du ser exakt vad som gäller; vem du ska kontakta, hur du når personen, hur du får offertunderlaget och när i tid du bör höra av dig. I de fall då upphandlingen redn är klar kan vi fylla på med följdfrågan vem som fick jobbet - på så sätt har du också koll på vad konkurrenterna gör, och vi frågar självklart också om det finns projekt längre fram där en offert kan bli aktuell. 

Effektiv och trevlig uppvärmning

Det vi startar med är att sätta oss in i er verksamhet och titta på era lösningar. Intervjuretorik har vi övat på i dryga 60 år inom verksamheten, så det kan vi; vi är också lyhörda för hur ni vill att vi presenterar och representerar er på bästa sätt. Våra kommunikatörer är inte dryga 60 år, men de är kunniga, trevliga och engagerade och vet att en lyckad affär startar med god kontakt mellan människor, där den tilltänkta kunden känner trygghet, nyfikenhet och intresse. Spar dyrbar tid genom att kontakta bara de vi gallrar fram, som vi vet är intresserade av en offert. Inget joll! Du kan fokusera på din kärnverksamhet och dina säljare kan göra det de är bäst på - lönsamma affärer.

Mötes- och demobokningar

Vi har koll på beslutsfattarna på byggprojekten - vill du veta om de vill träffa just dig?

Vi sköter mötes-/demobokningarna till dig och din kår och värmer upp era kalla prospekt så att när ni får träffas är de redan införstådda med värdet av era tjänster eller produkter. Våra erfarna och trevliga kommunikatörer skapar mötestillfällen för dina säljare, där båda parter ser fram emot mötet. Vi kommer snabbt i kontakt med potentiella kunder utan att ni själva lägger ner tid på dem, och driver nya vinstgivande affärer till ditt företag. Vi sätter dina säljare i pole position för nya affärsmöjligheter.

Från kalla prospekts...

Vi har redan expertinsikt i den
marknad ni behöver bearbeta genom
insamlandet av byggprojekten, så
det vi startar med är att sätta oss
in i er verksamhet och att titta på
era tjänster och produkter. Våra
kommunikatörer är kunniga, trevliga
och engagerade och vet att en lyckad
affär startar med god kontakt mellan
människor, där den tilltänkta kunden
känner trygghet, nyfikenhet och
intresse. Och - kanske framförallt
- ett behov; vi vill inte skicka dina
bästa resurser till möten som inte bär
frukt, ett dåligt möte är det dyraste.
Vi sköter intervjuretoriken med stor
erfarenhet, och är lyhörda för hur ni
vill att vi presenterar och representerar er på bästa sätt.

...till heta leads!


Vi gallrar fram våra mest kvalitativa
prospekts för din verksamhet och tar
de där kalla samtalen, så att du kan
fokusera på din kärnverksamhet och
dina säljare kan vara ute på fältet och
göra det de är bäst på - lönsamma
affärer. Vi kan också komplettera samtalen
med förberedande information - dels
om ert företag och det ni erbjuder via
utskick direkt efter samtalet (tillsammans med den bokningsbekräftelse
som går ut), men också till din säljare
som kan få den blivande kundens
eventuella behov eller problem
presenterade redan ifrån samtalet vid
mötesbokningen - så är ni båda riktigt
insatta redan innan ert möte.

Byggematerialer.dk - portal til professionelt byggeri
Vi måste också säga några ord om...

ByggfaktaDOCU.se – Sveriges självklaraste plats att vara med på för dig som leverantör

Byggfaktadocu.se är en online marknadsföringsportal där du som tillverkare eller leverantör för den professionella byggmarknaden kan presentera och marknadsföra dina produkter och material. Byggfaktadocu.se är proffsens mest innehållsrika informationstjänst för proffs på projektmarknaden - t.ex. byggherrar, föreskrivande konsulter som arkitekter, konstruktörer samt för olika former av entreprenörer. ByggfaktaDOCU har över en halv miljon professionella användare per år - och eftersom tjänsten är både ovärderligt nyttig och kostnadsfri att använda för dem är det såklart en "hygienfaktor" för dig och dina produkter med tillhörande dokumentation, föreskrivningstexter (AMA), CAD, BIM, deklarationer, miljöbeskrivningar att finnas med. Du får hjälp att skapa en företagsprofil för att marknadsföra er verksamhet, era produkter och lösningar. 

Din företagsprofil berättar om er verksamhet och ger besökaren utförlig information om era viktigaste produkter och referensprojekt. Som kund har du möjlighet att medverka i vårt nyhetsflöde online och i vårt nyhetsbrev, som varje vecka skickas till mer än 75 000 relevanta mottagare i byggbranschen. En perfekt kanal att lansera nyheter i.

Läs mer om ByggfaktaDOCU.se

macbook-analytics-pro

Analytics PRO – Få ut mer av din hemsida och omvandla dina besökare till leads

Vilka är det som söker dig och dina grejer därute? Med Analytics PRO får du kritiska insikter om vilka företag som besöker din webbplats, vad de är intresserade av och vilka byggprojekt de arbetar med just nu. Därifrån kan du använda Analytics PRO för att omvandla dina besökare till konkreta leads för din försäljningsavdelning.

Analytics PRO ger dig värdefulla insikter om kvaliteten på dina besök och möjligheten att optimera ditt innehåll för din målgrupp. Detta innebär att du kan prioritera din tid där den skapar mest värde och därmed öka avkastningen på dina marknadsföringsinsatser.

Med Analytics PRO får du ett verktyg som förbättrar resultatet av er marknadsföring och stärker försäljningen via inkommande leads, samtidigt får du ut ännu mer ur den webbplats du har idag.

Läs mer om Analytics PRO

Vill du veta mer?

Vill du ha mer information om hur du kan använda våra lösningar för att marknadsföra ditt företag, eller har du några andra frågor om marknadsföring i byggbranschen? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon - 0651-552500 - eller fylla i formuläret här så kontaktar vi dig och berättar mer om hur du som leverantör kan bearbeta din målgrupp på bästa sätt med våra marknadsföringstjänster. 

Kika också gärna in och läs mer om våra marknadsanalyser - gratis rapporter och annat smått och gott!