Byggfakta logo - RGB-2
hero-cases-bg

Marknadsföringstjänster - Konsulter


Vi har hjälpt hundratals kunder med deras marknadsföring

beijer_logo
chalmers_logo
cylinda_logo
lambertsson_logo
leica_logo
lkab_logo
moelven_logo
smeg_logo
steriks_logo
svedbergs_logo

Vad efterfrågas av upphandlarna?

I en enkätundersökning som 500 aktiva upphandlare av arkitekt- och konsulttjänster svarade på tyckte 76% av upphandlarna, helt eller delvis, att arkitekter är sämre på att marknadsföra sig än vad entreprenörerna och materialleverantörerna inom byggsektorn är. Endast 3% tyckte att arkitekterna var bättre på att marknadsföra sig.

Det framkom då också att upphandlarna tyckte att arkitekter och konsulter ska vara mer aktiva i sin marknadsföring, inte minst önskades t.ex. information om referensprojekt. Byggfaktas tjänster för konsulter och arkitekter grundar sig i vad som efterfrågas på marknaden och hur ditt företag bäst bemöter den efterfrågan. I ett konsultationsmöte kartlägger vi dina möjligheter att nå upphandlare på ett effektivt och värdefullt sätt som skapar skapar affärsmöjligheter.

Bra marknadsföring ska såklart vara relevant och väl tajmad för mottagaren och vi är experter på att koppla ihop säljare/påverkare av tjänster med upphandlande byggherrar och totalentreprenörer på projektmarknaden.

Nyhetsbrev-PF
För dig som konsult

Email Marketing

62,5 % av upphandlarna uppger att referensprojekt är det man är mest intresserade av att få då det gäller information från arkitekter. Nya referensprojekt är därmed det upphandlarna tycker är den mest intressanta informationen från konsulter och arkitekter.

Använd våra tjänster inom email marketing för att nå ut till rätt målgrupp med dina referensprojekt. Vi hjälper dig sätta upp ett engångsutskick eller ett löpande utskick för att säkerställa att du bearbetar alla dina målgrupper samtidigt.

Läs mer om Email Marketing

SE_BF_Enkat1
För dig som konsult

Marknadsundersökning

En undersökning är den bästa formen av beslutsstöd - det finns få analyser som slår den där du får facit på vad din målgrupp anser är avgörande faktorer för dem. Vi hjälper er kartlägga er marknad, mäta era kunders nöjdhet, hitta vilka positiva och negativa värden ni behöver jobba med.

Vi utför också intervjuer och undersökningar gällande föreskrivandegrad av era tjänster, hjälper er att hitta vem/vilka ni bäst påverkar för en affär och vid vilken tidpunkt. 

Läs mer om Marknadsundersökningar

Marknadsundersökningar

Undersökningar via webb eller telefonintervjuer


Din bild av din marknad, dina kunder eller ert varumärke är kanske inte alls den bild er målgrupp har. Det vet du inte förrän du frågar. Men för att försäkra dig om att ditt företag kommunicerar på rätt sätt och för identifiera era tillväxtmöjligheter är det mest lönsamt att låta oss genomföra webb eller telefonintervjuer med dem ni vill göra affärer med.

En undersökning är den bästa formen av beslutsstöd - det finns få analyser som slår den där du får facit på vad din målgrupp anser är avgörande faktorer för dem. Vi hjälper er kartlägga er marknad, mäta era


kunders nöjdhet, hitta vilka positiva och negativa värden ni behöver jobba med. Vi säkerställer också att ni får svar på vilka ni bäst påverkar för en affär och vid vilket skede. 

För att nå den rätta målgruppen för er gör vi ett skräddarsytt urval för att hitta målgruppen ni är nyfikna på - allt ifrån vår egna databas. Vi utför kvalitativa intervjuer och samlar in svaren som redovisas i en rapport som är enkel att agera på och analysera. 

Boka en konsultation

business people group with  headphones giving support in  help desk office to customers, manager giving training and education instructions

Telemarketing

Med hjälp av våra telemarketingtjänster kan vi skräddarsy en lösning för dig som vill ha en tvåvägskommunikation med din målgrupp för att få större inblick i deras behov. Syftet kan vara att förprospektera marknaden åt er genom att ställa ett antal undersökande frågor om behovet av era tjänster eller kännedomen om ert företag i pågående och kommande projekt.

Uppdraget kan även vara marknadsundersökande eller ha som syfte att boka in möten åt era säljare.

Utforska våra Telemarketingtjänster


Bygg ett starkare varumärke med Byggfakta


Vi har mer än 50 års erfarenhet av att samla in information från aktörer inom byggbranschen. Vi följer alla byggprojekt noga genom alla byggfaser, från de tidiga planerna tills projektet startas. Varje vecka genomför vår specialiserade forskningsavdelning ca. 2000 telefonintervjuer samt uppdaterar de aktiva byggprojekten i vår projektdatabas.

Kort sagt, så kan vi byggbranschen och alla kontakter bättre än någon annan. Samtidigt är vi specialister på att samla in information och kan identifiera din exakta målgrupp och rätt kontaktpersoner.

Våra lösningar för konsulter är våra framgångsfaktorer för att skapa fler affärsmöjligheter till din verksamhet.

Kontakta oss idag och hör mer om möjligheterna till en skräddarsydd lösning för ditt företag.

Utforska fler marknadsföringstjänster från oss

För LeverantörerFör Byggherrar

För EntreprenörerFör Grossist/Byggvaruhandel

Vill du veta mer?

Vill du ha mer information om hur du kan använda våra lösningar för att marknadsföra ditt företag, eller har du några andra frågor om marknadsföring i byggbranschen? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon - 0651-552500 - eller fylla i formuläret här så kontaktar vi dig och berättar mer om hur du som konsult kan bearbeta din målgrupp på bästa sätt med våra marknadsföringstjänster.