Byggfakta logo - RGB-2
hero-prognose2021

Marknadsundersökning

Vi hjälper dig nå ut med en omfattande marknadsundersökning till särskilt utvalda målgrupper som du själv väljer.

 

Legitima resultat

På uppdrag av våra kunder har vi kunnat klargöra vad som händer i den verkliga världen genom våra professionella marknadsundersökningar.

Vi har uppdaterade kontaktuppgifter för beslutsfattarna i alla byggprojekt i Sverige och har därför en hög precision i att nå din exakta målgrupp.

Marknadsundersökningar används av ett antal anledningar - allt från att identifiera övergripande kundnöjdhet, till att bestämma hur nya produkter ska positioneras. Framgången för din undersökning är bara lika bra som den data du samlar in och det finns både en konst och en vetenskap bakom hur man ställer rätt frågor.

front-meeting

Oberoende undersökning

En oberoende undersökning innebär att undersökningen görs med Byggfakta som avsändare. Många ser idag en fördel i detta då respondenterna har en större igenkänningsfaktor hos vårt varumärke - och kanske framför allt när man inte vill färga eller påverka svaren med sig själv som avsändare.

Mer om Oberoende undersökning

analytics-pro-marketing

Varumärkesundersökning

Denna lösning möjliggör det för dig att nå respondenterna med ditt företag som avsändare. Detta är en perfekt lösning för dig som har ett större syfte med din undersökning förutom att samla data, tex. generera leads.

Kombinera denna tjänst med våra andra lösningar inom telemarketing och digitala/postala utskick och nå ut till specifika deltagare i din undersökning.

Mer om Varumärkesundersökning

Business people using mobile phones and laptops, calculating and discussing charts and diagrams for financial report

Kombination
Undersökning med digitala/postala utskick och telemarketing

Öka effekten av undersökningen genom att nå dina respondenter i flera olika kanaler och anpassa budskapet efter mottagarnas svar i undersökningen. Vi kan hjälpa dig att snabbt analysera hur dina respondenter agerar på det digitala utskicket och stärka upp med relevant fysisk kommunikation via postlådan, eller tvärtom.

Vi kan också följa upp med alla mottagare av din undersökning genom våra telemarketingtjänster. Vi säkerställer att du får det bästa utfallet av dina uppdrag hos oss.

Mer om Kombination

Hur gör du en bra marknadsunder-
sökning?

 

Boka en fri konsultation

1. Bestäm hur du ska använda datan

Skapa en tydlig uppfattning om alla sätt som du i slutänden kommer att använda informationen du samlar in.

Detta är ett viktig första steg för att utveckla ditt första undersökningsutkast. Det beror på att strukturen på dina frågor till stor del bör bero på vilken typ av information du vill rapportera tillbaka.

2. Skriv statistiskt giltiga frågor

När du har godkänt riktningen för din undersökning är det dags att forma dina frågor. Det är därför viktigt att tänka på till exempel: ställ inga ledande frågor, antyd inte svar, använd ett tydligt språk.

3. Redigera din undersökning

Försök att hålla dina undersökningar så korta som möjligt. Du kan förvänta dig en nedgång i svaren om din undersökning tar längre tid än 5–10 minuter. Som en tumregel motsvarar det ungefär 40 frågor.

Testa dessutom dina undersökningar med lekmän på jobbet för att se till att den genomsnittliga personen håller sig inom tidsramen för att svara på det hela och inte fastnar i några frågor.

4. Säkerställ din målgrupp

Vi finns till för att hitta en anpassad lösning för dig och din verksamhet. Detta säkerställer vi genom att hjälpa dig att identifiera och ta fram din målgrupp från vår databas.

Hur gör vi en bra marknadsundersökning?

Vi har mer än 50 års erfarenhet av att samla in information från aktörer inom byggbranschen. Vi följer alla byggprojekt noga genom alla byggfaser, från de tidiga planerna tills projektet startas. Varje vecka genomför vår specialiserade undersökaravdelning ca 2000 telefonintervjuer samt uppdaterar de aktiva byggprojekten i vår projektdatabas.

Kort sagt, så kan vi byggbranschen och alla kontakter bättre än någon annan. Samtidigt är vi specialister på att samla in information och kan identifiera din exakta målgrupp och rätt kontaktpersoner för att säkerställa högsta utfall på dina enkäter, marknadsundersökningar och marknadsanalyser.

Våra lösningar inom marknadsundersökning såsom varumärkesundersökning, marknadsanalyser och andra enkätundersökningar våra framgångsfaktorer för att skapa fler affärsmöjligheter till din verksamhet.

Kontakta oss idag och hör mer om möjligheterna till en skräddarsydd lösning för ditt företag.

Kontakta mig

marknadundersökning och enkäter  inom byggbranschen

Varför ska man göra en marknadsundersökning?

Vi hjälper dig ta reda på varför du behöver göra en marknadsundersökning.
Boka en kostnadsfri konsultation och låt oss göra en behovsanalys av dina utmaningar.

Få en kostnadsfri behovsanalys

Fyll i formuläret och få en kostnadsfri behovsanalys av dina möjligheter