Byggfakta logo - RGB-2
hero-brancher-oevrige

Marknadsföringstjänster - Byggherrar

Visa upp dig som den attraktiva och aktiva uppdragsgivare och arbetsgivare du är

 


Vi har hjälpt hundratals kunder med deras marknadsföring

beijer_logo
chalmers_logo
cylinda_logo
lambertsson_logo
leica_logo
lkab_logo
moelven_logo
smeg_logo
steriks_logo
svedbergs_logo

En gedigen marknadsföring för byggherrar

Att berätta om dina planerade projekt och aktuella upphandlingar gynnar inte bara branschen i stort - det gagnar dig, din verksamhet och i allra högsta grad dina projekt också. Byggherrar som lämnar information om sina projektplaner till oss på Byggfakta når utan kostnad de relevanta aktörerna på projektmarknaden och du får hjälp att stärka er position som både en aktiv och attraktiv uppdrags- och arbetsgivare. 

Att finnas med i Sveriges största projektdatabas sätter dig inte bara i kontakt med professionella aktörer. Den grundläggande nyttan som databasen ger blir i sin tur ytterligare ett sätt att marknadsföra dig som byggherre. 

Efter att du har lämnat information till oss marknadsförs ni automatiskt och utan kostnad mot hela byggbranschen.

Men för att få nya affärsmöjligheter behövs såklart mer marknadsföring än så. Eftersom vi har koll på marknadens aktörer kan vi även hjälpa dig som byggherre att nå ut med information, inbjudningar, upphandlingar, anbudsförfrågningar och mycket mer - i  skräddarsydda lösningar.

Du som byggherre kanske vill nå arkitekter, byggkonsulter, totalentreprenörer eller installatörer men saknar de rätta kanalerna och/eller kontaktuppgifterna. Vi har dem och vi hjälper dig att nå ut till din målgrupp med stor precision. 

Nyhetsbrev-PF
För dig som byggherre

Email Marketing

Vår Email Marketingtjänst är för dig som vill rikta din marknadsföring inom byggbranschen med stor precision. Nå ut till din målgrupp med ett eller flera projekt som ni planerar eller avslutat och vill berätta om och visa upp som referensprojekt.

Din kampanj riktas alltid mot en noggrant utvald målgrupp och den valda projekttypen. Vi kan också schemalägga kampanjen för att leverera vid rätt tidpunkt i byggprocessen.

Bjud in relevanta aktörer till invigningar av referensprojekt, där ni passar på att berätta om ert företag. 

Läs mer om Email Marketing

ifokus-magazine
För dig som byggherre

Postalt utskick

Utskicket kan också innehålla en trycksak, inbjudan samt ett följebrev - det finns många alternativ beroende på vad ditt mål är. 

Få mer information om Postalt utskick

SE_BF_SmartDump1
För dig som byggherre

Byggfakta SMART

Med väldigt lite ansträngning, små medel och smarta lösningar är du synlig mot byggbranschen och genererar möjligheter som är intressanta för din verksamhet, både offentliga och privata aktörer.

Som uppgiftslämnare till oss öppnas det dessutom upp nya möjligheter. Du kan få hjälp att söka efter projekt som liknar det du själv planerar, se hur andra har gjort eller planerar att göra, vilka de jobbar med (relationsanalys) samt vilka de använt historiskt - nyttig information om vad som funkat bra och inte.

Vi hjälper dig att hitta nya aktörer att få in förslag men också anbud från de aktörer som har mest erfarenhet av liknande projekt som det du planerar. 

Utforska fler fördelar i SMART

Undersökningar via enkäter eller telefonintervjuer

 

Läs mer om Telemarketing

Läs mer om Enkätundersökningar

Syftet för dig som byggherre/fastighetsägare kan vara att informera relevanta aktörer om era planer, att bjuda in till informations- och utbildningstillfällen, invigningar (av referensprojekt) eller event.

Du kan även få hjälp att ställa ett antal undersökande frågor om era etableringar, om era fastigheter, lokaler eller om kommande projekt och upphandlingar. Uppdraget kan även vara marknadsundersökande eller ha som syfte att boka in möten åt dina kollegor.

Vi har information om beslutsfattarna i alla byggprojekt i Sverige, och kan därför kontakta rätt personer för varje projekt och det är våra erfarna, trevliga undersökare, som är mycket välrenommerade i branschen, som kontaktar din målgrupp. Såklart fullt pålästa om din verksamhet.

Telemarketing ger dig sammantaget värdefulla insikter om din målgrupps behov och deras kunskaper om ditt företag och varumärke. 

SE_BF_RapportByggvarlden2
Tidningen Byggvärlden

Byggvärlden

Byggvärlden är den ledande affärs- och nyhetstidningen för byggbranschens beslutsfattare. Här besöker vi byggarbetsplatser, bevakar byggnyheter och intervjuar ledande personer.

Tidningen har en printupplaga på 25 500 och utkommer med 18 nummer per år. Dessutom går det att prenumerera på våra nyhetsbrev, som skickas tre gånger/vecka. Nyhetssajten byggvärlden.se har 16 000 unika besökare/vecka.


Ladda ner prislista

Kommunicera med din marknad på rätt sätt

Vi har mer än 50 års erfarenhet av att samla in information från aktörer inom byggbranschen. Vi följer alla byggprojekt noga genom alla byggfaser, från de tidiga planerna tills projektet startas. Varje vecka genomför vår specialiserade forskningsavdelning ca. 2000 telefonintervjuer samt uppdaterar de aktiva byggprojekten i vår projektdatabas.

Kort sagt, så kan vi byggbranschen och alla kontakter bättre än någon annan. Samtidigt är vi specialister på att samla in information och kan identifiera din exakta målgrupp och rätt kontaktpersoner.

Våra lösningar för byggherrar är våra framgångsfaktorer för att skapa fler affärsmöjligheter till din verksamhet.

Kontakta oss idag och hör mer om möjligheterna till en skräddarsydd lösning för ditt företag.

Utforska fler marknadsföringstjänster från oss

För LeverantörerFör Entreprenörer

För KonsulterFör Grossist/Byggvaruhandel

Vill du veta mer?

Vill du ha mer information om hur du kan använda våra lösningar för att marknadsföra ditt företag, eller har du några andra frågor om marknadsföring i byggbranschen? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon - 0651-552500 - eller fylla i formuläret här så kontaktar vi dig och berättar mer om hur du kan bearbeta din målgrupp på bästa sätt med våra marknadsföringstjänster.