SE_BF_Marknadsforing

Är konsulterna sämst på marknadsföring i byggbranschen?

Du och ditt företag är kanske ett undantag? Läs vidare* så förstår du varför vi frågar... Når ditt företag och varumärke ut relevant och effektivt med er marknadsföring idag?

Det gör du säkert. Men... hur säkert? Kommunicerar du verkligen till rätt personer, de där du verkligen behöver för att din verksamhet ska överleva och blomstra? Når du de byggherrar, projektutvecklare och totalentreprenörer som planerar rätt projekt för dig? Vid rätt tidpunkt? Eller kastar du pärlor åt svin? Och vad är det du berättar egentligen?

Vi gjorde en undersökning 2015 som 500 aktiva upphandlare av arkitekt- och konsulttjänster svarade på. 76% av de svarande upphandlarna instämde helt eller delvis då i påståendet att arkitekter är sämre på att marknadsföra sig än vad entreprenörerna och materialleverantörerna inom byggsektorn är. Endast 3% tyckte att arkitekterna var bättre på att marknadsföra sig. Det framkom då också att upphandlarna tyckte att arkitekter och konsulter ska vara mer aktiva i sin marknadsföring, inte minst önskades t.ex. information om referensprojekt. 

Oavsett om du jobbar på ett konsultföretag som du tycker är mer eller mindre bra på marknadsföring vill vi väldigt gärna lyssna på vad du har för utmaningar och hjälpa dig att nå ut på ett sätt som verkligen ger något - både för dig och de som nås av din marknadsföring. Bra marknadsföring ska såklart vara relevant och väl tajmad för mottagaren och vi är experter på att koppla ihop "säljare/påverkare" av tjänster med upphandlande byggherrar och totalentreprenörer på projektmarknaden.

Det som är unikt för oss är vår projektdatabas, i den marknadsförs ni förresten automatiskt och utan kostnad i takt med att vi rapporterar vilka uppdrag ni har - vilket stärker er som en aktiv aktör och attraktiv arbetsgivare. Men för att få nya uppdrag behövs såklart mer marknadsföring än så, mer än referensprojekt. Det finns flera marknadsföringslösningar som är användbara för att attrahera kunder och beslutsfattare inom byggbranschen till att upptäcka dina tjänster, och berätta på vilket sätt ni hjälper dem bättre än andra konsulter. Lösningar som når din publik genom olika kanaler - offline såväl som online. Som gör skillnad och ger resultat. Som gör att du når ut och att mottagarna står ut - ja till och med uppskattar dig, kommer ihåg dig, blir intresserad och vill ha kontakt.

Vår projektdatabas ger aktuell information om vem som bygger vad, och i vilket skede projekten befinner sig i just nu. Detta innebär att du med vår hjälp kan nå din målgrupp med stor precision.

Utan att bli hes.

 

* Vad beror det då på att arkitekterna inte uppfattas vara bättre på att marknadsföra sig och bygga sina företags varumärken? Enligt undersökningen tror upphandlarna att arkitekterna själva tycker att ett bra arkitektföretag ska få förfrågningar genom att "bara" vara bra, och därmed inte ska behöva marknadsföra sig. Det beror på tradition och vanor. En del svarar att arkitekterna helt enkelt bara är sämre och kanske inte hängt med i marknadsföringsutvecklingen. En del säger att arkitekterna är för stolta för att behöva marknadsföra sig och sälja. 

 

- Håller du med oss om att det finns en slags paradox i detta?

Arkitekt- och konsultföretagen är stolta över sina skapelser och sitt yrke, men istället för att stoltheten och skapelserna aktivt kommuniceras ut för att bygga företagens varumärken så har det funnits en tradition som säger att det nästan är fult att kommunicera detta? Du tycker väl också att arkitekterna och andra konsulter egentligen har mer att vara stolta över och därmed mer att berätta och kommunicera ut än vad entreprenörerna och leverantörerna har, eller hur?

Du ser väl inget motsatsförhållande mellan att vara stolt över det man gör och berätta om det man gör, kommunicera det?

 

Det finns en stor potential här, i våra ögon. De konsult- och arkitektfirmor som lyckas bygga sina varumärken bättre kommer både att ta marknadsandelar, kunna ta bättre betalt och därmed öka lönsamheten. I detta ligger också att de kommer att lyckas bättre med rekryteringen, som är en så stor utmaning framåt för många konsultföretag. 

Andra konsultgrupper kanske är bättre på marknadsföring än vad arkitekterna uppfattas av upphandlarna, men vår erfarenhet, efter att ha jobbat väldigt många år med marknadsföring och försäljning inom byggbranschen, är att det inte är så stor skillnad mellan arkitekterna och andra konsultgrupper i byggbranschen. Även om vi faktiskt tycker att konsulterna överlag på senare år börjat intressera sig mer för marknadsföring.

Varför är marknadsföring så viktigt?

Marknadsföring är helt avgörande för att ett företag ska bli känt på marknaden och för att företaget ska lyckas.

Inom byggbranschen är det en hård kamp om uppdragen, vilket gör det extra viktigt att marknadsföra ditt företag och dina tjänster till rätt målgrupp i rätt tid så att de kan beaktas i såväl pågående som kommande byggprojekt.

Du ska känna din läsare och kund och din mottagare ska veta vad den ska göra. Berätta gärna i en form som griper tag i läsaren och ruskar om lite!

Marknadsföring i sig kan bestå av många olika aktiviteter där ensam kan vara stark och göra stordåd helt för sig själv, eller gosa till sig med andra marknadsaktiviteter i form av kampanjer  - men allt ska syfta till ett gemensamt mål; att skapa kännedom om hur din verksamhet och dina tjänster och dess egenskaper löser mottagarens problem.

PostNord gjorde, tillsammans med andra, en studie som visar att kombinationen av fysiskt först och sen digitalt, ger bäst effekt. Tillsammans ger kanalerna en större påverkan än var och en för sig. Kampanjerna som går i fysiska kanaler först och sedan stöds av kommunikation i digitala kanaler fungerar bäst, då blir 1+1=3. Det ökar framförallt den känslomässiga effekten av en kampanj, men med digitalt först ges ingen sådan effekt.

Låter det krångligt, eller har du kanske inte tillgång till en marknadsavdelning inom din verksamhet? Vill du ha hjälp att ta tag i det här så är vi skö´sö´säga föga* några duvungar. Vi kan branschen så här efter att ha varit med i dryga 60 år, om vi får kaxa till det lite. Och genom våra tjänster Direkt och riktad marknadsföring via post eller via digitala kanaler, Enkätundersökningar och Telemarketing kan vi genomföra en effektiv marknadsbearbetning av dina prioriterade beslutsfattare inom byggbranschen. Helt enkelt - vi kontaktar de du inte hinner med - via vykort, ett brev eller via mail. Vi kan boka in dina säljare på besök hos blivande kunder, eller göra undersökningar via telefon. 

Läs också vår rapport om marknadsföring i kristider

* "Skö´sö´säga" [sä:ga] är hälsingemål och betyder ungefär "höll jag på att säga", och "föga" kan översättas med "knappast".

Riktad direktmarknadsföring mot hela byggbranschen

Tokriktade* utskick via post eller digitalt - marknadsföring för smarta konsulter

Vår direktmarknadsföringstjänst är för dig som vill rikta din marknadsföring inom byggbranschen med stor precision. Direktmarknadsföringstjänsten består av ett traditionellt brev med innehåll anpassat till din exakta målgrupp. Eller - om du hellre vill det och syftet passar - ett helt crazy vykort som sticker ut. Utskicket kan också innehålla en trycksak samt ett följebrev - det finns många alternativ beroende på vad ditt syfte är. Vi lyssnar gärna och hjälper dig med att hitta rätt lösning. Din kampanj riktas mot en noggrant utvald målgrupp och den valda projekttypen, och vi kan schemalägga kampanjen för att leverera vid rätt tidpunkt i byggprocessen. Du kan både få hjälp att nå ut till byggherrar i "toktidigt" skede, där de ännu inte anlitat någon konsult - och att löpande bearbeta de mest relevanta aktiva byggherrarna och beställarna med er kommunikation och ert varumärke. Enligt vår undersökning vill ju upphandlarna av konsulttjänster ha mer information och marknadsföring av konsulterna - inte minst referensprojekt intresserar dem.

Genom att utnyttja denna form av marknadsföring kommer du att göra dig mer synlig. Det eftersom antalet brev som beslutsfattarna inom byggbranschen får på en dag är begränsat och att ditt brev landar direkt på deras bord. Och du kan följa med på vem som får vad!

Få mer info om riktad Direktmarknadsföring

* Tokriktade? Tok som i "helt galet"? Nä, tokriktade som i "Nånting alldeles så in i Norden välriktade". Visst sa vi att vi är från Hälsingland, va?

SE_BF_Enkat1

Enkätundersökningar
- det är ju rena rama facit!

  • Hur uppfattar marknaden och era uppdragsgivare ert (och era konkurrenters) varumärke?
  • Känner de byggherrar och enskilda upphandlare av konsulttjänster ens till er och vilka kompetenser ni har och vilka referensprojekt ni kan berätta om?
  • Vilka åtgärder bör ni vidta för att bibehålla och stärka era positioner?
  • Vem/vilka bör ni påverka för en affär, och när? Vi kan konkret fråga relevanta upphandlare av konsulttjänster OM de är intresserade av mer information om er, eller t.o.m. OM de är intresserade av ett förslag/anbud till nästa projekt.
  • Vem kan vara din ambassadör och sprida kunskap om ditt varumärke?
  • Vad vill DU fråga beslutsfattarna på projektmarknaden?

Undersökningar via webb eller telefonintervjuer

Din bild av din marknad, dina kunder eller ert varumärke är kanske inte alls den bild er målgrupp har. Det vet du inte förrän du frågar. Magkänsla i all ära, men för att försäkra dig om att ditt företag är på rätt väg, och för att upptäcka vilka steg ni bör ta för tillväxt är det bästa att fråga dem ni vill göra lönsamma affärer tillsammans med.

En undersökning är den bästa formen av beslutsstöd - det finns få analyser som slår den där du får facit på vad din målgrupp anser är avgörande faktorer för dem. Vi hjälper er kartlägga er marknad, mäta era kunders nöjdhet, hitta vilka positiva och negativa värden ni behöver jobba med. Vi utför också intervjuer och undersökningar där vi hjälper er att hitta vem/vilka ni bäst påverkar för en affär, och vid vilken tidpunkt. 

När vi tillsammans kommit fram till vilka frågor som är viktiga för er gör vi ett skräddarsytt urval för att hitta målgruppen ni är nyfikna på - allt ifrån vår egna databas. Vi utför kvalitativa intervjuer och samlar in svaren som redovisas i en rapport som är enkel att förstå och analysera. 
Ta reda på det ni inte vet, men har nytta av att veta.
Det går finfint att komplettera en webbenkät med uppföljande intervjuinsatser!

Telemarketing - en skräddarsydd lösning

Telemarketing – direktkontakt med din målgrupp

Telemarketing har nästan blivit ett ord man fnyser lite åt. Man kan säga så här - telemarketing är en skräddarsydd lösning för dig som vill ha tvåvägskommunikation med din målgrupp för att få större inblick i deras behov.  Eller så kan vi helt enkelt säga så här - vi tar de där kalla samtalen, åt dig, dina rådgivare och kollegor och så värmer vi upp dem och förbereder för dig. Vi ger dig råd och stöd under hela processen och telemarketinginsatsen skräddarsys utifrån era behov och baseras på syftet med kampanjen och din målgrupp.

Uppdraget kan även vara marknadsundersökande eller ha som syfte att boka in möten åt dina kollegor.

Vi har information om beslutsfattarna i alla byggprojekt i Sverige, och kan därför kontakta rätt personer för varje projekt och det är våra erfarna, trevliga undersökare, som är mycket välrenommerade i branschen, som kontaktar din målgrupp. Såklart fullt pålästa om din verksamhet. Telemarketing ger dig sammantaget värdefulla insikter om de tjänster och kompetenser ni har, ditt företag och era referensprojekt.

Kontakta mig om Telemarketinglösningar

Vill du veta mer?

Vill du ha mer information om hur du kan använda våra lösningar för att marknadsföra ditt företag, eller har du några andra frågor om marknadsföring i byggbranschen? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon - 0651-552500 - eller fylla i formuläret här så kontaktar vi dig och berättar mer om hur du som konsult kan bearbeta din målgrupp på bästa sätt med våra marknadsföringstjänster. 

Kika också gärna in och läs mer om våra marknadsanalyser - gratis rapporter och annat smått och gott!