SE_BF_Marknadsforing

Marknadsföring för smarta byggherrar

Når ditt företag och varumärke ut relevant och effektivt med er marknadsföring idag? Både som en attraktiv och aktiv uppdragsgivare och arbetsgivare?

Att berätta om dina planerade projekt och aktuella upphandlingar gynnar inte bara branschen i stort - det gagnar dig, din verksamhet och i allra högsta grad dina projekt också. Byggherrar som lämnar information om sina projektplaner till oss på Byggfakta når utan kostnad de relevanta aktörerna på projektmarknaden och du får hjälp att stärka er position som både en aktiv och attraktiv uppdrags- och arbetsgivare. 

Du kan läsa mer om vår marknadsbevakning och nyttan för dig här. Men utöver den grundläggande nyttan som vår bevakning av projektmarknaden ger finns fler sätt att få hjälp med marknadsföringen för dig som smart byggherre. 

Det som är unikt för oss är vår projektdatabas, i den marknadsförs ni förresten automatiskt och utan kostnad i takt med att vi rapporterar vilka projekt ni har - vilket stärker er som en aktiv aktör och attraktiv arbetsgivare. Men för att få nya uppdrag behövs såklart mer marknadsföring än så, mer än referensprojekt. Eftersom vi har koll på marknadens aktörer kan vi även hjälpa dig som byggherre att nå ut med information, inbjudningar, upphandlingar, anbudsförfrågningar o.s.v. även riktat i - för dig - skräddarsydda lösningar. Du som byggherre kanske vill informera arkitekter, byggkonsulter, totalentreprenörer, installatörer etc., men känner att ni saknar de rätta kanalerna eller kontaktuppgifterna. Vi har dem och vi hjälper dig, du når ut till din målgrupp med stor precision. 

Utan att bli hes.

 

Varför är marknadsföring så viktigt?

Marknadsföring är helt avgörande för att ett företag ska bli känt på marknaden och för att företaget ska lyckas. För dig som byggherre gäller det att inte bli för bekväm och bara nöja dig med att alltid samarbeta med och upphandla samma aktörer. Även om ni helt eller delvis är nöjda är det viktigt att hänga med och säkerställa att ni visar er attraktiva och aktiva även för andra aktörer som kanske i framtiden blir era samarbetspartners. Du vet ju själv att inget varar för evigt, kanske inte ens de byggnader eller anläggningar du är med och skapar och bygger. 
 
De aktörer du anlitar kanske inte är de bästa på marknaden? Det kanske finns både effektivare, mer kompetenta, mer prisvärda och mer tekniskt eller hållbart medvetna och kunnande som ni skulle behöva ha en relation till? 
Det kanske finns aktörer med större erfarenhet av liknande projekt eller lösning som det du planerar? Bra personer slutar, byter tjänster, byter arbetsgivare, aktörer som ni jobbat med i flera år kanske inte är lika bra längre? De aktörer ni brukar anlita kanske blir bekväma och räknar med att "få" uppdrag av dig. Du får hjälp att säkerställa att du når ut till och kan vara en intressant uppdragsgivare (och arbetsgivare) för flera relevanta aktörer via oss.
 
Oavsett i vilket syfte du vill nå ut behöver du känna din läsare och kund - och din mottagare ska veta vad den ska göra. Berätta gärna i en form som griper tag i läsaren och ruskar om lite! Marknadsföring i sig kan bestå av många olika aktiviteter där ensam kan vara stark och göra stordåd helt för sig själv, eller gosa till sig med andra marknadsaktiviteter i form av kampanjer - men allt ska syfta till ett gemensamt mål; att skapa kännedom om hur din verksamhet och löser mottagarens problem.

PostNord gjorde, tillsammans med andra, en studie som visar att kombinationen av fysiskt först och sen digitalt, ger bäst effekt. Tillsammans ger kanalerna en större påverkan än var och en för sig. Kampanjerna som går i fysiska kanaler först och sedan stöds av kommunikation i digitala kanaler fungerar bäst, då blir 1+1=3. Låter det krångligt, eller har du kanske inte tillgång till en marknadsavdelning inom din verksamhet? Vill du ha hjälp att ta tag i det här så är vi skö´sö´säga föga* några duvungar. Vi kan branschen så här efter att ha varit med i dryga 60 år, om vi får kaxa till det lite. Och genom våra tjänster Direkt och riktad marknadsföring via post eller digitala kanaler, Enkätundersökningar och Telemarketing kan vi genomföra en effektiv marknadsbearbetning av dina prioriterade aktörer och beslutsfattare inom byggbranschen. Helt enkelt - vi kontaktar de du inte hinner med - via vykort, ett brev eller via mail. Vi kan bjuda in till utbildningar, event, boka möten - eller göra undersökningar via telefon.

Läs också vår rapport om marknadsföring i kristider

* "Skö´sö´säga" [sä:ga] är hälsingemål och betyder ungefär "höll jag på att säga", och "föga" kan översättas med "knappast".

 

direct-mail-samples

Tokriktade* utskick via post eller digitalt - marknadsföring från dig som byggherre

Vår direktmarknadsföringstjänst är för dig som vill rikta din marknadsföring inom byggbranschen med stor precision. Direktmarknadsföringstjänsten består av ett traditionellt brev med innehåll anpassat till din exakta målgrupp. Eller - om du hellre vill det och syftet passar - ett helt crazy vykort som sticker ut. Utskicket kan också innehålla en trycksak, inbjudan samt ett följebrev - det finns många alternativ beroende på vad ditt syfte är. Vi lyssnar gärna och hjälper dig med att hitta rätt lösning. Din kampanj riktas mot en noggrant utvald målgrupp och den valda projekttypen, och vi kan schemalägga kampanjen för att leverera vid rätt tidpunkt i byggprocessen.

Oavsett om du vill berätta om ett eller flera projekt som ni planerar, eller om ni vill berätta om och visa upp referensprojekt som slutförts, så hjälper vi dig. Att t.ex. bjuda in relevanta aktörer (framtida tänkbara samarbetspartners med erfarenheter av liknande projekt som ni genomfört eller planerar) till invigningar av referensprojekt, där ni passar på att berätta om er, kan vara ett sätt att både bli en attraktiv uppdragsgivare och samtidigt även arbetsgivare, eftersom ni når personer på projektmarknaden som ni kanske också har behov av att anställa. Du kan ju även nå andra byggherrar och projektansvariga där för att berätta om och visa upp era referensprojekt eller projektplaner - en intressant sorts employer branding. 

Få mer info om riktad Direktmarknadsföring

* Tokriktade? Tok som i "helt galet"? Nä, tokriktade som i "Nånting alldeles så in i Norden välriktade". Visst sa vi att vi är från Hälsingland, va?

SE_BF_Enkat1

Enkätundersökningar
- det är ju rena rama facit!

  • Hur uppfattar marknaden er som byggherre och hur väl känner de till er och ert varumärke?
  • Vilka åtgärder bör ni vidta för att bibehålla och stärka era positioner?
  • Vill du utvärdera pågående eller genomförda projekt och fråga de involverade aktörerna om vad som fungerat bra eller mindre bra för att dra lärdomar för framtiden? Få era aktörer att utvärdera varandra samt er som byggherre?
  • Vad gör att vissa aktörer kanske inte är intresserade av att lämna anbud till er och era projekt idag? Vad skulle få dem att bli mer intresserade av er och era projekt?
  • Vem kan vara din ambassadör och sprida kunskap om ditt varumärke?
  • Vill du ställa frågor till andra byggherrar som byggt eller planerar att bygga liknande projekt som ni för att utbyta erfarenheter, få kunskapsöverföring och göra benchmark inom olika områden?
  • Vill du ställa frågor inom bygglogistik, hållbarhet, miljöcertifieringar till olika aktörer på projektmarknaden?
  • Vad vill DU fråga beslutsfattarna på projektmarknaden?

Undersökningar via webb eller telefonintervjuer

Din bild av din marknad, dina kunder eller ert varumärke är kanske inte alls den bild er målgrupp har.

Det vet du inte förrän du frågar. 

Magkänsla i all ära, men för att försäkra dig om att ditt företag är på rätt väg, och för att upptäcka vilka steg ni bör ta för tillväxt är det bästa att fråga dem ni vill göra lönsamma affärer tillsammans med.

En undersökning är den bästa formen av beslutsstöd - det finns få analyser som slår den där du får facit på vad din målgrupp anser är avgörande faktorer för dem. Vi hjälper er kartlägga er marknad, mäta era kunders nöjdhet, hitta vilka positiva och negativa värden ni behöver jobba med. 

När vi tillsammans kommit fram till vilka frågor som är viktiga för er gör vi ett skräddarsytt urval för att hitta målgruppen ni är nyfikna på - allt ifrån vår egna databas. Vi utför kvalitativa intervjuer och samlar in svaren som redovisas i en rapport som är enkel att förstå och analysera. 
Ta reda på det ni inte vet, men har nytta av att veta.
Det går finfint att komplettera en webbenkät med uppföljande intervjuinsatser!

 

Telemarketing - en skräddarsydd lösning

Telemarketing – hur många byggherrar nyttjar det på ett smart sätt?

Telemarketing har nästan blivit ett ord man fnyser lite åt. Man kan säga så här - telemarketing är en skräddarsydd lösning för dig som vill ha tvåvägskommunikation med din målgrupp för att få större inblick i deras behov.  Eller så kan vi helt enkelt säga så här - vi tar de där kalla samtalen, åt dig, dina rådgivare eller din säljorganisation, och så värmer vi upp dem och förbereder för dig. Vi ger dig råd och stöd under hela processen och telemarketinginsatsen skräddarsys utifrån era behov och baseras på syftet med kampanjen och din målgrupp.

Syftet för dig som byggherre/fastighetsägare kan vara att informera relevanta aktörer om era planer, att bjuda in till informations- och utbildningstillfällen, invigningar (av referensprojekt) eller event. Du kan även få hjälp att ställa ett antal undersökande frågor om era etableringar, om era fastigheter, lokaler eller om kommande projekt och upphandlingar. Uppdraget kan även vara marknadsundersökande eller ha som syfte att boka in möten åt dina kollegor.

Vi har information om beslutsfattarna i alla byggprojekt i Sverige, och kan därför kontakta rätt personer för varje projekt och det är våra erfarna, trevliga undersökare, som är mycket välrenommerade i branschen, som kontaktar din målgrupp. Såklart fullt pålästa om din verksamhet. Telemarketing ger dig sammantaget värdefulla insikter om din målgrupps behov och deras kunskaper om ditt företag och varumärke. 

Kontakta mig om Telemarketinglösningar

Vill du veta mer?

Vill du ha mer information om hur du kan använda våra lösningar för att marknadsföra ditt företag, eller har du några andra frågor om marknadsföring i byggbranschen? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon - 0651-552500 - eller fylla i formuläret här så kontaktar vi dig och berättar mer om hur du kan bearbeta din målgrupp på bästa sätt med våra marknadsföringstjänster. 

Kika också gärna in och läs mer om våra marknadsanalyser - gratis rapporter och annat smått och gott!