Byggfakta logo - RGB-2
Aktuella Projekt

Transparens präglar kulturhuset Agnes

Full transparens och ett gott samarbete från tidigt skede. Det är formatet som NCC och Gavlefastigheter jobbar efter i utvecklingen av Gävle nya kulturhus – ett projekt som fått höga betyg i kvalitetsmätningar.Projektet Agnes Kulturhus på Slottstorget i centrala Gävle är i full gång, även om det under 2022 främst handlat om rivning, markarbeten och grundläggning. Hela det gamla biblioteket samt Böndernas Hus har rivits för att ge plats åt ett nytt och modernt kultur- och bildningscentrum, innehållande det nya stadsbiblioteket.

Bygget kommer att gå över i en intensiv produktionsfas under 2023. I början av året ska bottenplatta och källarväggar vara på plats och arbetet med stommen beräknas påbörjas i mars. Kulturhuset Agnes är ett stort och komplext bygge mitt i centrala Gävle, som bland annat inneburit att den berömda Gävlebocken fick en annan placering i julas. Även trafiken har dragits om.

– Logistiken är en av våra största utmaningar. Vi bygger på en liten central yta med närboende i området, säger Andreas Svensson, projektchef på NCC.

Marken, som består av gammal sjöbotten, har också bjudit på överraskningar.
– Vi hade inte tillräckligt bra underlag för markförhållandena och stötte på sulfidlera i backen. Vi fick schakta ur mer än vi trott och fick köra sulfidlera på deponi.

agnes1Så här kommer Agnes kulturhus att se ut. Bild: Nyréns Arkitektkontor 

NCC har redan upphandlat alla större entreprenader i projektet. Däremot kommer man att gå ut med förfrågan på invändiga arbeten som målning, golv och snickerier under 2023. 

Byggnaden, som är ritad av Nyréns arkitektkontor, kommer få en modern utformning med form, färg och material som ska smälta väl in i omgivningen. Huset blir ungefär dubbelt så stort som det tidigare stadsbiblioteket, fördelat på fem våningsplan, och kommer bestå av bibliotek, konsthall, biograf, poddstudio, hörsal, digitalt centrum, kreativa rum, turistinformation, konsumentrådgivning, kafé och restaurang.

Förberedelser, planering och projektering är något som fungerat särskilt bra i projektet och lagt grunden för samarbetet mellan entreprenören NCC, beställaren Gavlefastigheter och andra inblandade aktörer i denna samverkansentreprenad.

I den senaste PQi-mätningen (projektkvalitetindex) av Kulturhuset Agnes fick just planeringsfasen höga betyg.

– De höga PQi-värderna beror bland annat på att de stora entreprenaderna upphandlades tidigt och att de olika aktörerna fått vara med från början och påverka. 2020 bestämde Gavlefastigheter att göra kvalitetsmätningar i sina projekt. På så sätt kan vi skruva på olika parametrar och hitta förbättringsmöjligheter, berättar Lilianne Axelsson, projektledare på Gavlefastigheter.

Bild Agnes 7Rivning och grundläggning är klart. Under 2023 kommer projektet gå in i en intensiv produktionsfas. Foto: NCC

– Det här projektet präglas av full transparens och god samverkan. Det är mantrat vi jobbar efter, säger Andreas Svensson, projektchef på NCC.

På NCC har man erfarenhet av större samverkansprojekt och har utvecklat en arbetsmetodik som kallas Projektstudio.

– Det är vi som totalentreprenörer, tillsammans med beställaren, som sätter ramar och delmål, men vi bjuder in alla parter att göra sina röster hörda och vara delaktiga i planering, projektering och tidplan. Jag anser att man bara blir tryggare i sin styrning av att göra så eftersom man får mer förståelse för de olika disciplinernas olika behov, säger Andreas Svensson.

Han menar att ett vanligt misstag i projekt är att man glömmer att sätta tydliga ramar från början.

– Vi måste tidigt och tydligt reda ut vilka förväntningar vi har på varandra. Vilket arbetsklimat ska vi ha? Vad förväntar jag mig av arkitekten, konstruktören eller beställaren? Att lägga kraft på att reda ut detta tidigt betalar sig senare i projektet.
Från beställarsidan valde man samverkansentreprenad som upphandlingsform eftersom man ser stora fördelar med det öppna och transparenta arbetssättet – särskilt i ett så komplext projekt som Agnes kulturhus.

agnes-trappanHuvudtrappan genom huset. Illustration: Nyréns Arkitektkontor

– Transparens är jätteviktigt. Vi har öppna böcker och samverkar kring ekonomi, tidplan, upphandlingar och kvalitet och tar gemensamt fram produkten, säger Lilianne Axelsson.

Andreas Svensson ser transparens som en förutsättning. 
– Transparens är ett måste, annars kommer vi aldrig nå fram till en optimal nivå. Det är jätteviktigt att alla inblandade vet vad vi bygger, hur vi bygger och vad det kostar.

Men lika viktigt som det är med transparens i ett projekt, är det att vara transparent och öppen mellan olika projekt. På NCC jobbar man med erfarenhetsutbyte i form av Projektstyrelsen, som består av olika personer som jobbat i liknande projekt.

– Den kan ses som en erfarenhetsbank, eller en expertgrupp, som man kan rådfråga om man sitter med en omöjlig tidplan, vill undvika misstag eller bara vill bolla idéer. 

kranbildKranbild över gropen. Foto: NCC

Båda parter konstaterar att partneringformen kan leda till att projektet blir dyrare, särskilt i de tidiga faserna kan timmarna dra i väg lite mer.

– Men tack vare en grundlig planering i början kan vi slippa problem senare i produktionen, säger Andreas Svensson.

Teamets kompetens, öppenhet och samarbetsförmåga är a och o i en partneringentreprenad.

– Det är viktigt att det är rätt personer i gruppen. Vi är ett bra och prestigelöst team där vi hjälps åt när det dyker upp utmaningar eller annat oförutsett i projektet och jobbar med fokus på projektets bästa hela tiden, säger Lilianne Axelsson.

agnes2Exteriör, vy mot Slottstorget. Illustration: Nyréns Arkitektkontor

Agnes Kulturhus, som uppkallats efter författaren Agnes von Krusenstjerna, beräknas vara färdigt under sommaren 2024. 

 

Projektdetaljer

 1. Projektnamn: Agnes kulturhus
 2. Ort: Gävle
 3. Byggstart: December 2021
 4. Byggslut: Juli 2024
 5. Entreprenadform: Partnering

 6. BTA: 8700 kvm
 7. Kostnad: Totalt ca 400 Mkr

Deltagare:

 1. Byggherre: Gavlefastigheter Gävle kommun

 2. Byggentreprenör: NCC
 3. Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor
 4. Stomme: Contiga
 5. VS:  Bravida
 6. Vent: Milen Ventilation
 7. Rivning: Lotus Maskin & Transport
 8. Styr: Byggnadsautomation
 9. Sprinkler: Sprincom