Byggfakta logo - RGB-2
Hållbart byggande

Bankinitiativ för en mer transparent och mindre kriminell byggbransch

Bankinitiativet Hållbar byggbransch ska bidra till en mer transparent och mindre kriminell byggbransch. Detta genom att landets banker inför hårdare regler för kreditgivning vid finansiering av byggverksamhet.   - Vi vill inte att våra kunders pengar hamnar i kriminellas fickor, säger Roger Germer, verksamhetsledare för Hållbar byggbransch.

För att komma till rätta med problem som arbetslivskriminalitet och en osund konkurrens som finns i byggbranschen krävs riktade insatser från myndighetshåll och samarbete över branschgränser. 

Danske Bank, Nordea, SBAB, SEB samt Swedbank och Sparbankerna inför bankgemensamma särskilda villkor för att ytterligare standardisera bankernas krav. Villkoren har utvecklats i nära samarbete med branschorganisationer i bygg- och fastighetssektorn. De särskilda villkoren tillämpas från och med 27 november, det datum då initiativet trädde i kraft, på nya krediter som offereras.

"En sund kreditgivning bidrar till en sundare byggbransch"

– Nu tar bankerna, i samarbete med fastighets- och byggbranschen, ett tydligt steg för att förhindra att pengar som ska finansiera nybyggnationer och renoveringsprojekt hamnar i fel fickor. Vi gör det genom att ställa ytterligare krav på kontroll av entreprenörsleden i samband med att finansiering offereras. En sund kreditgivning bidrar till en sundare byggbransch, säger Roger Germer, verksamhetsledare för Bankinfrastruktur Hållbar byggbransch.

RogerHG_beskuren 2020Roger Germer

Bankernas utlåning är avgörande för landets byggprojekt. När det gäller utlåning till byggverksamhet går absoluta majoriteten till byggherrar i form av fastighetsägare och fastighetsutvecklare, enligt Roger Germer. Enligt bankernas delårsrapporter för kvartal 3-2023 så uppgår utlåningen till byggsektorn till totalt 103 miljarder där de svenska storbankerna (Swedbank, SEB & Handelsbanken) står för 41 miljarder de utländska bankerna (Nordea, Danske och Ålandsbanken) står för 34 miljarder. Kommuninvest, som ännu inte anslutit till bankinitiativet, är dominerande när det gäller utlåning till kommunsektorn som står för en stor del LOU-upphandlingar. 

Kraven som bankinitiativet Hållbar byggbransch ställer förtydligar att beställare och byggbolag måste ha bättre kontroll över vilka entreprenörer som används i byggverksamheten. Bland annat måste alla kontrakterade entreprenörer inneha F-skattsedel, inte ha obetalda skatteskulder samt betala arbetsgivaravgifter enligt svensk lag. 

bankillBankernas utlåning är avgörande för landets byggprojekt. Men nu ska bankerna bli hårdare så att pengarna inte hamnar i kriminellas fickor. Bild: Bankinfrastruktur Hållbar byggbransch

Krav på föranmälan innebär att det ska finnas rutiner för att kontrollera alla underentreprenörer innan de ges tillträde till arbetsplatsen. Fysisk närvaro på byggarbetsplatser ska också dokumenteras med hjälp av elektroniska personalliggare.

– Det är byggherren som ska tillse att byggprojektet lever upp till bankens krav och processen kring föranmälan och kontrollsystemet, säger Roger Germer.

Ett av kraven handlar om fysiska arbetsplatskontroller. Dessa ska bankkunden låta utföra löpande och oannonserat via tredjepartsföretag. För bankfinansierade byggprojekt med kontraktssumma över 50 miljoner kronor ska arbetsplatskontrollerna äga rum minst en gång per år. Större projekt, över 500 miljoner kronor, ska kontrolleras minst två gånger per år.

Hur många byggprojekt som kommer att byggstarta nästa år, och som därmed kan hamna under lupp, är svårt att uppskatta utifrån bland annat konjunkturläget. Enligt Byggfaktas databas finns cirka 6750 bygg- och anläggningsprojekt i storleksklassen (50-500 mkr) och 770 projekt med ett projektvärde över 500 mkr med planerad byggstart 2024 och framåt. Men hur många som verkligen sätts i gång och hur många av dessa som finansieras med banklån är oklart.

jessicaLJessica Löfström, grundare och ordförande Ansvar Säkerhet.

Ansvar Säkerhet är ett av fyra ackrediterade ID06-partners som ska utföra arbetsplatskontrollerna.

– Vi gör redan breda och djupa granskningar av olika bolag åt våra uppdragsgivare, och vi har resurser att agera på förfrågningar kopplade till bankinitiativet. Vi har ett 30-40-tal före detta poliser kopplade till oss som hjälper oss med kontroller. Det jätteviktigt att beställaren behåller kontrollen och anlitar ett kontrollföretag, och inte lägger över ansvaret på byggentreprenören, säger Jessica Löfström, ordförande för Ansvar Säkerhet.

Hon menar att det krävs samarbete för att komma åt den arbetslivskriminalitet som snedvrider konkurrensen, och hänvisar till Ansvar Säkerhets senaste årsrapport där det konstateras att illegal arbetskraft hittas på var tredje kontroll och att 90 procent av de utländska bolagen bryter mot utstationeringslagen och därmed betalar felaktiga löner, avgifter och skatter i Sverige.

"Det här är ett fantastiskt första steg som absolut
kommer att göra skillnad"

 

– Jag är otroligt tacksam och glad att bankerna tagit det här initiativet och att arbetet nu kommer i gång, och det finns potential till utveckling. Men det här är ett fantastiskt första steg som absolut kommer att göra skillnad, säger Jessica Löfström.

Enligt Roger Germer är det även viktigt för bankernas rykte att medverka till en sund byggbransch.

– Ryktesspridning om att utlånade pengar hamnar i fel fickor är en risk som vi banker vill undvika. Om det upptäcks brister i något projekt så kommer vi att föra diskussioner med låntagaren. Vi kommer inte att stoppa något bygge och begära tillbaka pengarna omedelbart, men på längre sikt kan det bli så att vi inte fortsätter att låna ut pengar.

bankbild

Branschorganisationerna, som varit med och utvecklat villkoren, är positiva till samarbetet med bankerna. 

– Byggföretagen har nolltolerans mot alla former av medvetet fusk. Våra medlemmar accepterar inte företag vars enda affärsidé är att runda lagar och regler. Därför ser vi positivt på bankernas initiativ till en sundare konkurrens i byggbranschen, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen, i ett pressmeddelande.

– Målet är att alla aktörer tar ansvar för att skapa en sund bransch, fri från kriminalitet och fusk. Byggherrarna har intresse av att samarbetet stärks med bankerna och byggbranschen kring dessa utmaningar. Bankinitiativet kommer att bidra till ökad transparens vilket vi välkomnar, säger Tommy Lenberg, vd Byggherrarna. 

FAKTA

•Bankinitiativet Hållbar Byggbransch sjösattes den 27 november 2023.
•De särskilda villkoren tillämpas fr.o.m 27 november på nya krediter som offereras.
• Villkoren har utvecklats i nära samarbete med branschorganisationer i bygg- och fastighetssektorn.
• En implementeringsperiod tillämpas till och med 1 november 2024.
•Hållbar byggbransch drivs genom Bankinfrastruktur i Sverige AB, ett helägt dotterbolag till Svenska Bankföreningen.
• Initiativet grundades av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB samt Swedbank och Sparbankerna. Fler banker och kreditinstitut kan ansluta sig.
Läs mer>>

BIS_HallbarByggbransch_RGB_POS_1

 

Vill du veta hur Byggfakta jobbar med transparens i byggbranschen?

Läs mer här>>