Byggfakta logo - RGB-2
city_office_building_1920

Vi bidrar till en mer transparent projektmarknad


Vår affärsidé är att - genom unik information - möjliggöra lönsammare affärer och effektivare kontakter mellan köpare, föreskrivare och säljare samt öka transparensen i samhällsbyggnadssektorn. Transparens är en av de stora utmaningarna – både i byggprojekten och i branschen som helhet. Men det är också en möjlighet eftersom vi är många som vill och kan vara med och påverka. 

Vill du marknadsföra några av dina projekt helt kostnadsfritt?

Marknadsför ditt byggprojekt kostnadsfritt

Thomas Samuelsson

Transparens står för öppenhet 

"Jag ser ingen annan väg än transparens framåt - varken för projektverksamheten eller branschen som helhet. Transparens är lite av ett tveeggat svärd - är det en risk eller möjlighet att öppna upp? För mig är det självklart att vi ska se på transparens som en möjlighet", säger Thomas Samuelsson, VD Binosight

Ordet transparens betyder genomskinlighet, öppenhet och klarhet, enligt Svenska Akademins ordlista. Ordet används ursprungligen för att beskriva att ett material släpper igenom ljus. Inom politik och näringsliv är insyn en förutsättning för demokrati. Ett öppet förhållningssätt där samhälle och företag tål genomlysning är något vi eftersträvar. Bristande transparens i ett samhälle kan leda till en osund marknad  och kriminalitet då oseriösa aktörer medvetet mörkar information. 

Inom byggprojekten kan bristande rutiner och arbetsprocesser göra att information - omedvetet - inte når berörda parter. När kommunikationen inte fungerar i ett projekt kan det upplevas som bristande transparens.

 

SE_BF_Kallor

Vi samlar in och delar information

Vår informationsinsamling har flera syften. Genom att samla in, paketera och dela information med våra kunder vill vi bidra till en öppnare och mer transparent marknad.

SMART är marknadens mest användarvänliga, detaljerade och största projektplattform. Vi kartlägger hela projektmarknaden löpande och har uppdaterad information om planerade och pågående byggprojekt:

 • Vad är den uppskattade byggkostnaden?
 • Vilket skede befinner sig projektet i?
 • När är byggstarten planerad och vad är den beräknade byggtiden?
 • Hur kommer man i kontakt med de ansvariga i projektet?
 • Vem är byggherre, arkitekt, konsult, totalentreprenör och underentreprenör i projektet?

Anbud är något annat vi bevakar. Att ha kännedom om offentliga handlingar och få tillgång till tilldelningsbeslut är viktigt om man vill delta i det offentliga byggandet. Med Tender Private bidrar också till att öka transparensen inom projekten genom att hela inköpsprocessen blir öppen och följbar genom att alla jobbar i samma system.

johanna frelin

Du vinner på att vara öppen med dina projektplaner


"Att vara transparenta med våra byggplaner är något vi tjänar på i längden, inte minst utifrån  varumärkesperspektivet. Vi framstår som trovärdiga, ärliga, öppna och mottagliga” säger Johanna Frelin, VD Riksbyggen

Som aktiv i byggbranschen finns det flera fördelar med att finnas med i Byggfaktas databas. 

Nyttan för dig som kund med att lämna information: 

 • Ditt företag kan anbudsannonsera och få in bättre priser och fler anbud/offerter.
 • Du kan marknadsföra dina projekt och hitta nya affärsmöjligheter.
 • Ditt företag och dina projekt kan komma med på rankinglistor över ”heta projekt” vilket resulterar i ett ökat intresse.
 • Ditt företag och dina projekt kan omnämnas i tidningen Byggvärlden.
 • Du bidrar till ökad transparens och sundare konkurrens på marknaden.
 • Du bidrar till viktig branschinformation som vi presenterar i form av statistik, rapporter och prognoser om hur projektmarknaden utvecklas - något som både du och övriga branschen kan ta del av kostnadsfritt.
 • Du har chans att vinna utmärkelsen "Årets mest transparenta uppgiftslämnare"
ola hansson ncc beskuren

Synlighet ökar attraktionskraften

”Som utvecklare är det viktigt att våra projektplaner syns tidigt. Det ökar attraktionskraften för projektet. Dels i form av att potentiella hyresgäster får upp ögonen för projekten, utan hyresgäster inget projekt. Dels att alla typer av stakeholders från leverantörer till tjänstemän på kommuner och investerare underlättar för oss i framfarten av projekten”, säger Ola Hansson, NCC Property Development

Informationen som vi på Byggfakta samlar in: 

 • hjälper dig som uppgiftslämnare att hitta nya kontakter till ditt byggprojekt och gör det enkelt för relevanta proffs att få kännedom om dina byggprojekt och upphandlingar.
 • underlättar för dig att komma i kontakt med aktörer som byggt liknande projekt tidigare.
 • utgör ett stort och viktigt beslutsunderlag för många aktörer i branschen - så din medverkan är viktig!
bjarne

Ser ett stort värde av topplistorna  

"Vi ser positivt på transparens och vill självklart försöka vara så öppna det går och vi vill involvera våra medborgare på ett bra sätt vid rätt tid i våra projekt. Vi ser ett stort värde av Byggfaktas listor, självklart extra roligt att hamna i toppen på dessa, som är en bra kanal för att öka kunskapen och informationen om projektet", säger Bjarne Fjellanger, vd Mölndala Fastighets AB.

Byggfakta prisar de mest transparenta uppgiftslämnarna

”Vi tycker det är jätteviktigt att kommunicera det vi planerar att bygga och att ha en dialog med alla
inblandade, såväl kommuninnevånare och näringsliv som byggherrar, genom samråd under hela processen
så att alla har en möjlighet att påverka byggplanerna"

 

Reidar Svedahl (L), kommunalråd i Norrköping, som utsågs till 2022 års
mest transparenta uppgiftslämnare till Byggfakta.

Läs mer om utmärkelsen här

Få kunskap och inspiration i vår blogg
 


Vill du marknadsföra ditt projekt via vår databas?

 

I så fall är du välkommen att kontakta oss på telefon 0651-552500 alla vardagliga vardagar 8-16, maila oss på info@byggsverige.se om du vill nå ut med ditt projekt eller eventuella upphandlingar.

Du kan också fylla i formuläret så tar vi kontakt med dig så snart vi kan.