Byggfakta logo - RGB-2
Aktuella Projekt

Science Park Towers

När fyra torn nu börjar ta form i centrala Jönköping är tanken att skapa en mötesplats för näringsliv, entreprenörskap och utbildning. Byggnationen av Science Park Towers startade redan för ett år sedan i februari 2021 och blir ett helt kvarter stort.

Målet är att skapa fler entreprenörer, fler tillväxtföretag och en stark regional innovationsmiljö i Jönköpings län. Byggnaden har en bas i tegel och fyra torn i olika höjd, från sju till femton våningar, och byggs i anslutning till högskolan och den befintliga fastigheten Science Park.

Ill: Yellon

NCC Sverige AB uppför på uppdrag av Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB yta för Science Parks verksamhet - ca 13 000 kvm kontors-, konferens- och eventytor, samt även restaurang och en mysig lounge i bottenplan. Under mark gör man rum för teknisk service och drift. Att kliva in genom dörrarna på Science Park Towers ska ge en WOW!-känsla. Yellon AB i Jönköping har ritat, och uppdraget med NCC är en totalentreprenad som genomförs i partnering.  

SE_BF_VP_ScienceParkTowers_Interior

Hyresgästen Jönköpings Tekniska Högskola kommer att ha både undervisningslokaler, labb, utställningar och annan typ av verksamhet i fastigheten, och framförallt skapas platsen för att studenter, företagare och forskare ska kunna mötas ännu mer och skapa nära samarbeten. 

Samarbetet mellan byggherren och NCC inleddes 2019, och målet är att i nära samverkan skapa de bästa förutsättningarna för ett kostnadseffektivt projekt och en hållbar byggprocess med hjälp av digitala lösningar - en inspirerande och innovativ mötesplats för framtidens entreprenörer. Just nu arbetas det för fullt på höjden, och upphandling av plattsättningsentreprenör samt ståldörrar och innerdörrar pågår.

SE_BF_VP_ScienceParkTowers2022-01-25Bild: JKPG Fastighetsutveckling AB, Bild från byggarbetsplatsen 2022-01-25

Som en del i att skapa en mötesplats för hållbart entreprenörskap och innovation utförs projektet med fokus på hållbarhet och resurseffektivitet. Exempelvis kommer digitala tjänster att användas för att spåra och optimera användningen av maskiner, fordon och verktyg samt miniminera transporter till och från arbetsplatsen. Husen är även projekterade enligt Miljöbyggnad nivå Silver med höga krav på t.ex. låg energiförbrukning, god inomhusmiljö och sunda material.

SE_BF_VP_ScienceParkTowers_VyLäs mer om inkopplade aktörer i deltagarlistan nedan. Är du intresserad av att få koll på vilka alla aktörer är, samt ta del av anbudstider och följa vilka som framöver kopplas in på projekten kan du boka en visning och kika in i vår databas genom att klicka här, och få svaret.

Jobbar du med eller känner till ett projekt som du tycker förtjänar en plats i rampljuset? Tveka inte att höra av dig till oss om du har tips på projekt

Projektdetaljer

 1. Projektnamn: Science Park Towers
 2. Byggstart: Februari 2021
 3. Byggslut: Inflyttning Juni 2023
 4. Stadie: Byggnation
 5. Art: Nybyggnad

 6. BTA: 13284 kvm
 7. Kostnad: ca 440 Mkr

Deltagare:

 1. Byggherre: Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB, Jönköping

 2. Hyresgäst: Tekniska Högskolan i Jönköping AB, Jönköping
 3. Total-, Bygg-, Markentreprenör: NCC Sverige AB, Jönköping
 4. Arkitekt: Yellon AB, Jönköping
 5. Konstruktör: Integra Engineering AB, Huskvarna
 6. Brandkonsult: Bengt Dahlgren Brand & Risk, Linköping samt Hilti Svenska AB, Arlöv
 7. Kökskonsult: Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå AB, Jönköping
 8. Akustikkonsult: Soundcon AB, Jönköping
 9. Stomentreprenör: Inhus AB, Stockholm
 10. Stomkomplettering: ASSA ABLOY Entrance Systems AB, Landskrona
 11. Elentreprenör: Emil Lundgren AB, Jönköping
 12. Ventilationsentreprenör: Assemblin Ventilation AB, Malmö
 13. VS-entreprenör: Radiator VVS AB, Skövde
 14. Styr- & Reglerentreprenör: Novosystems Småland AB, Jönköping
 15. Fasad- & Fönsterentreprenör: STATICUS Sverige AB, Sollentuna
 16. Takentreprenör: Veg Tech AB, Vislanda

 17. ...och många fler!