Byggfakta logo - RGB-2
hero-byggeplads03

Insikter och förståelse på den
nordiska byggmarknaden

Identifiera tillväxtmöjligheter och öka lönsamheten genom fördjupade kunskaper om er omvärld, marknad och era kunder. Vårt tjänsteutbud är heltäckande - från makro till mikro, från marknadsanalyser till nki-undersökningar. Vi ger aktörer på den nordiska byggmarknaden strategiska och operativa beslutsunderlag.

Ett strategiskt samarbete för en lyckad affär

Byggfaktas förvärv av Prognoscenteret skapar strategiska möjligheter och synergier tillsammans med Byggfaktas befintliga verksamhet inom projektinformation i Norden och Europa.

Byggfakta utvecklar med Prognoscenteret ett fullskaligt erbjudande för business intelligence (BI) för bygg- och anläggningsmarknaden. Detta gör att vi kan ge våra kunder ett starkare erbjudande inom våra BI-lösningar på den nordiska byggmarknaden.

Läs mer om förvärvet här

Så här kan vi hjälpa dig

Utifrån behovsanpassade marknadsanalyser erbjuder vi dig ett faktabaserat underlag som gör det lätt att fatta rätt beslut.
Identifiera tillväxtmöjligheter och öka lönsamheten genom fördjupade kunskaper om er omvärld, marknad och era kunder.
Vårt tjänsteutbud är heltäckande - från makro till mikro.


GettyImages-1334272873 (1)

Byggaktivitet

Hur ser utvecklingen av byggaktiviteten ut på nordisk och europeisk nivå? Våra prognoser för byggbranschen inkluderar bedömningar på övergripande nivå, för olika sektorer och typer av byggnation. Dessa prognoser sträcker sig framåt 2-3 år i tiden.

Läs mer här

GettyImages-1871031402

Analyser för byggmaterialmarknaden

Vi genomför marknadsanalyser och framställer prognoser för marknaden gällande alla kategorier av byggmaterial samt tjänster för installation och montering. Med våra analyser för byggmaterialmarknaden redovisas  t ex prisutvecklingen för byggmaterial.

Läs mer här

Till exempel kan vi hjälpa dig få svar på dessa frågor

Var i Europa kommer byggmarknaden utvecklas starkast?

Genom vårt medlemskap i nätverket Euroconstruct kan vi, via Prognoscentret, tillhandahålla marknadsunderlag, innehållande statistik och prognoser för den europeiska byggmarknaden. Dessa underlag erbjuder en unik möjlighet till jämförbarhet och inkluderar både övergripande kommentarer med europeiskt perspektiv samt detaljerade analyser för varje enskilt land.

Vilka drivkrafter påverkar byggaktiviteten i min bransch?

Våra prognoser inom bygg- och anläggningssektorn publiceras två gånger om året, på våren och hösten, med en horisont på 2-3 år. Bedömningarna presenteras både i termer av antal och värde. Prognosrapporterna inkluderar även en makroanalys samt förklaringar av de drivkrafter som påverkar byggaktiviteten. Rapporterna tillhandahålls med omfattande datamaterial för egen bearbetning och analys.

Hur ser prognoserna för golvförsäljningen ut nästa år?

Vi tillhandahåller er material att använda i planeringsprocesser, oavsett om ni följer en traditionell budget eller använder er av rullande prognoser. Vi kan även bistå med att fastställa styr- och målparametrar på butiks- eller säljnivå, samt utveckla material för att prioritera geografiska områden och målgrupper.

Cykelförråd, miljöstation eller extra förråd – vad väljer bostadsköparen?

De ständiga besluten som bostadsutvecklare står inför: Vad bör inkluderas? Vad bör vara tillval? Vad önskar kunderna ta hand om själva i efterhand? Kundens prioriteringar är en gåta som vi alla önskar att lösa. Prognoscentret använder undersökningsmetoder för att kartlägga dessa prioriteringsordningar. Genom att fokusera på vad målgruppen prioriterar, ges du möjlighet att fylla din produkt eller tjänst med rätt innehåll.

01

Vilka drivkrafter på marknaden påverkar dig?

För att ta välgrundade beslut kring strategiska eller operativa vägval behövs förståelse för vilka omvärldsfaktorer och trender som påverkar er marknad och era produkter, som tex:

 • Makroekonomi
 • Demografi
 • Beteende och konsumenttrender
02

Hur ser din marknad ut?

Baserat på omfattande analyser och vår gedigna kunskap om byggmarknaden kan vi hjälpa er att kartlägga marknadsandelar, marknadens struktur och framtida utveckling.

 • Bostäder och lokaler
 • Byggmaterial
 • Anläggning/infrastruktur
03

Hur presterar ditt företag på din marknad?

Vi hjälper er att förstå olika målgruppers behov och attityder och hur de kommer att agera i framtiden. 

 • NKI/kundnöjdhet (nöjd kund index)
 • Kundkartan Bostad/bostadsanalyser
 • Future Living
 • Varumärke
04

Vi hjälper dig med specialanalyser

Vi kan hjälpa er med skräddarsydda analyser för era produkter och tjänster inom hela Europa. Vi erbjuder allt från marknadsanalyser och riskanalyser till nki-undersökningar och varumärkesundersökningar.

projectdatabase-1-optimised

Data du kan lita på

Ditt förtroende för oss innebär allt. Därför garanterar vi transparens gällande våra datakällor och insamlingsmetoder. Vi säkerställer dessutom att våra analysmetoder är tillförlitliga, i linje med den senaste forskningen samt håller hög kvalitet.

Våra datakällor

 • Offentlig statistik
 • Egeninsamlad branschdata
 • Branschstatistik
 • Intervjuer
 • Enkäter
 • Internet

EUROCONSTRUCT
Vi ingår i det europeiska analysnätverket Euroconstruct som omfattas av 19 medlemsföretag.

euroconstruct-logo-white

 

Kvalitet, kompetens & samarbetsförmåga

Prognoscentret besitter omfattande praktisk erfarenhet av att tillämpa olika vetenskapliga metoder och metodutveckling, särskilt inom kvantitativ analys.

Vi använder oss av väl etablerade undersökningsmetoder samt skräddarsydda metoder anpassade efter specifika kundbehov eller undersökningssyften.

Genom nära samarbete med våra kunder låter vi de specifika frågeställningarna och förutsättningarna i varje situation styra valet av insamlings- och analysmetod.

Inom Prognoscentrets team återfinns medarbetare med olika kompetenser såsom ekonomer, statistiker, psykologer, samhällsplanerare, ingenjörer och IT-specialister.

Mångfalden av vår expertis möjliggör erbjudandet av både specialiserade tjänster och omfattande analyser. Vår gedigna kompetens sträcker sig även djupt inom metodologi och statistisk analys.

prognosesenteret_banner6

Boka en tid med oss och hör mer

Ta reda på hur du kan identifiera tillväxtmöjligheter och öka lönsamheten genom fördjupade kunskaper om er omvärld, marknad och era kunder. 

Boka en tid här

Boka en tid med oss och hör mer om våra prognoser