Byggfakta logo - RGB-2
hero-marketing-services

Bygg- och anläggningsprognoser

Hur ser utvecklingen av byggaktiviteten på nordisk och europeisk nivå ut? Våra prognoser för byggmarknaden inkluderar bedömningar på övergripande nivå, för olika delmarknader och typer av byggprojekt - och de sträcker sig 2-3 år framåt i tiden.

-

Vi samarbetar med tusentals företag i byggbranschen

logo_casa
logo_sweco
logo_tyrens
logo_ramboell
GettyImages-1334272873 (1)

 

Om våra prognoser

Prognoserna för bygg- och anläggningssektorn offentliggörs vår och höst med en tidsram på 2-3 år. Bedömningarna presenteras i termer av både kvantitet och värde.

Prognosrapporterna inkluderar även en makroanalys samt förklaringar av de faktorer som påverkar byggaktiviteten. Rapporterna levereras med omfattande datamaterial för eget arbete och analys.

Boka demo

Våra olika prognoser

Prognoser för Norden

Marknader: Sverige, Norge, Danmark, Finland

Segment: nyproduktion av bostäder, nyproduktion av lokaler, ROT för bostäder, ROT för lokaler

Byggtyper: villor, radhus, flerbostadshus (BR och HR), fritidshus, industribyggnader, kontor, butikslokaler, lager, hotell/restaurang, undervisningsbyggnader, vårdbyggnader, samt övriga byggnader

Prognoser för anläggningsmarknaden

Marknader: Sverige, Norge

Sektorer: vägar, järnvägar och spårvägar, marina infrastrukturer, energianläggningar, offentliga anläggningar samt övriga anläggningar. Fördelning: projekt och drift- samt underhållsåtgärder.

Prognoser för Europa

Marknader: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Irland, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike

Segment: nyproduktion av bostäder, nyproduktion av lokaler, renovering (ROT) av bostäder, renovering (ROT) av lokaler, anläggning

Byggtyper: flerbostadshus, småhus, vårdinrättningar, skolor, industribyggnader, lager, kontor, butiker, samt övriga.

3-enheder-hoej2

Så här jobbar du med data från SMART och våra prognoser

Projektinformation är en jättebra förutsättning för att kunna identifiera och bearbeta potentiella kunder och projekt men för att ni som företag ska kunna arbeta lite mer systematiskt förutsätter det en god förståelse för hur marknaden ser ut och väntas utvecklas. Ni kan se på våra prognoser som kartan att ta ut riktningen ifrån och SMART är kontrollerna ni ska plocka.

Hör mer om dina möjligheter

6 fördelar med våra prognoser


Det finns naturligtvis många sätt och flera
källor att tillgå när det gäller att skapa sig en bild av marknadens storlek, struktur och utveckling. Vi rekommenderar också våra kunder att ha flera källor och att vara kritisk i tolkningen av olika underlag och marknadsbedömningar. Viktiga fördelar med våra prognoser och tjänster är dock följande:
 

feature01-gui

Oberoende och neutral part

Vi har inga intressen som påverkar vår bedömning vilket många andra aktörer har. Branschförbund som Byggföretagen eller liknande har ett intresse i att kommunicera en riktning för att påverka politiker och andra intressenter

feature03-kort2

Utgår från byggnadens funktion

Det är viktigt för branschen att förstå innehåll och potential (Ex.vis om Volvo bygger ett kontor kan det i andra sammanhang klassas som industri för att Volvo är klassat som ett industribolag – hos oss klassas det som kontor)

feature05-stadier

Vi täcker HELA marknaden

Det saknas officiell data om ROT marknaden varför många andra bedömare missar en betydande del av marknaden. På samma sätt missar man en betydande del av marknaden om man enbart ser till projektmarknaden och inte värderar den del som inte är projektstyrd (mindre investeringar, renoveringar, underhåll och service).

feature02-firma2

Detaljerade bedömningar för alla underliggande byggtyper

Vi presenterar storlek, struktur och utveckling för alla ingående byggtyper inom såväl nybyggnation som ROT. I många andra sammanhang saknas detta.

feature04-notifikationer

Regionalt perspektiv

Våra bedömningar ger möjlighet att se på den regionala marknaden/utvecklingen för alla segment och byggtyper

feature06-crm

Enhetliga definitioner och likvärdig metod

Ett vanligt problem med olika källor är att man jämför äpplen och päron. Prognoscentret har samma definitioner och samma metod för hela marknaden och alla inkluderade länder

Svar på vanliga frågor

Vi säljer produkt X, hur kan prognoserna hjälpa oss?

Ni har säkert en bra uppfattning om var era produkter används vilket betyder att ni kan härleda eller dra slutsatser från de generella marknadsproser som finns. Men, våra tjänster erbjuder också mer detaljerade analyser om många produkter och tjänster som vi kan berätta mer om.

Hur särskiljer sig informationen från Byggföretagen eller annat branschförbund?

Det är viktigt att tänka på att intresseorganisationer har ett syfte med sin marknadsbeskrivning för att påverka politiker och andra intressenter. Det är av den anledningen viktigt att också ha information från en objektiv/neutral part som Byggfakta/Prognoscentret. Många andra marknadsbedömare illustrerar också marknaden för grovt, dvs att man inte beskriver marknadsstorlek eller utveckling för underliggande byggtyper.

Var kommer all information ifrån?

Ditt förtroende för oss innebär allt. Därför garanterar vi transparens gällande våra datakällor och insamlingsmetoder. Vi säkerställer dessutom att våra analysmetoder är tillförlitliga, i linje med den senaste forskningen samt håller hög kvalitet.

Våra datakällor

 • Offentlig statistik
 • Egeninsamlad branschdata
 • Branschstatistik
 • Intervjuer
 • Enkäter
 • Internet

Har ni exempelrapporter?

Du kan ladda ner våra exempelrapporter helt kostnadsfritt genom nedan länkar:

Exempelrapport - Anläggningsmarknaden

Exempelrapport - Väg

Exempelrapport - Järnväg

Från leverantör till bostadsutvecklare

Tillsammans med våra kunder samlar vi erfarenhet från många olika branscher för att bättre kunna skapa relevanta och strategiska prognoser och tjänster för dig

Boka ett möte med oss och hör mer

Att utveckla och förbättra sin verksamhetsstyrning är avgörande för att leda, styra och utveckla verksamheten i linje med företagets strategier och mot de mål som satts.

Med utgångspunkt i våra analyser och prognoser får du bättre möjlighet att:

 • Analysera och identifiera era affärsmöjligheter
 • Fatta välgrundade och trygga beslut kring mål och strategier
 • Vässa budgetarbetet och säkra optimal resursallokering
 • Förutse risker och utmaningar
 • Löpande uppdatera era forecasts
 • Följa upp och utvärdera verksamheten, rapportering till ledning mm.