Byggfakta logo - RGB-2
hero-marketing-services

Analyser för byggmaterialmarknaden

Vi utför analys och prognos av marknaden för diverse byggmaterial, prisutveckling för byggmaterial samt tjänster för installation och montering. 

Boka ett möte med oss

-

Vi samarbetar med tusentals företag i byggbranschen

logo_casa
logo_sweco
logo_tyrens
logo_ramboell
GettyImages-1871031402

 

Om våra analyser

Eftersom efterfrågan och priser på byggmaterial påverkas av antalet nybyggda bostäder och lokaler samt nivån av renoveringsaktivitet bland både konsumenter och yrkesverksamma utförare, har vi under flera årtionden övervakat utvecklingen av över 600 olika byggprodukter och relaterade tjänster inom installation och montering.

I våra analyser av byggmaterial presenterar vi följande:

  • Marknadens påverkande faktorer och struktur, inklusive fördelningen mellan konsument- och yrkesverksam efterfrågan, försäljningskanaler samt andelar för olika aktörer.

  • Historisk utveckling av din produkt samt prognoser för efterfrågan över en tidshorisont på 2-3 år.

  • Prognoser indelade efter geografiska områden, kundsegment, distributionskanaler och olika typer av byggnader med mera.

Få mer information

Exempel på produkter vi analyserar

Kök och förvaring
Färg och tapet
Badrum
Tak
Golv
Dörrar och fönster
Tekniska installationer
Fasadmaterial
Isolering
Byggkeramik
Stomsystem
Skivmaterial

3-enheder-hoej2

Vi gör även prognoser för byggmarknaden

Prognoserna för bygg- och anläggningssektorn offentliggörs vår och höst med en tidsram på 2-3 år. Bedömningarna presenteras i termer av både kvantitet och värde. Prognosrapporterna inkluderar även en makroanalys samt förklaringar av de faktorer som påverkar byggaktiviteten. Rapporterna levereras med omfattande datamaterial för eget arbete och analys.

Med utgångspunkt i våra analyser och prognoser får du bättre möjlighet att:

  • Analysera och identifiera era affärsmöjligheter
  • Fatta välgrundade och trygga beslut kring mål och strategier
  • Vässa budgetarbetet och säkra optimal resursallokering
  • Förutse risker och utmaningar
  • Löpande uppdatera era forecasts
  • Följa upp och utvärdera verksamheten, rapportering till ledning mm.

Läs mer om våra prognoser

Från leverantör till bostadsutvecklare

Tillsammans med våra kunder samlar vi erfarenhet från många olika branscher för att bättre kunna skapa relevanta och strategiska prognoser och tjänster för dig

Boka ett möte med oss och hör mer

Att utveckla och förbättra sin verksamhetsstyrning är avgörande för att leda, styra och utveckla verksamheten i linje med företagets strategier och mot de mål som satts.