Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vad menas med tekniskt samråd?

 

Tekniskt samråd

 

Det tekniska samrådet hänger ihop med bygglovsprocessen. I vissa ärenden kallas byggherren och kontrollansvariga till tekniskt samråd hos byggnadsnämnden. På samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras samt byggherrens förslag till kontrollplan. Efter samrådet kan byggnadsnämnden fatta beslut om startbesked kan ges. 

Se kommande projekt direkt i SMART