Byggfakta logo - RGB-2

 

10. Hur arbetar du strategiskt med anbud?

Att lämna ett anbud i syfte att vinna ett lukrativt kontrakt kräver en stor insats. Därför måste du ta dig an arbetet med anbud på ett strategiskt sätt för att inte ödsla tid och resurser i onödan.


Läs mer om hur vi anser att du behöver jobba strategiskt med anbud nedan.


Gyb bild 4

Rikta dina resurser

Det är en omfattande och resurskrävande process att leverera bra anbud och att vara kvalificerad för rätt projekt. Det kan därför bli en kostsam börda om man inte vinner uppdragen. Istället för att räkna på alla projekt är det mer lönsamt att välja att fokusera på uppdrag där chansen att vinna är stor.

Din strategi ska innehålla överväganden om var i landet arbetsresurserna ska placeras, vilka uppdrag som ditt företag är bäst på att lösa, inom vilka områden du har starkast referenser, vilken typ av uppdrag du har ambitioner att lösa i framtiden och vad den ekonomiska vinsten bör vara.

Genom att välja vart du ska lägga dina insatser kan du begränsa tiden du lägger ner på att förbereda anbud – och samtidigt öka antalet kontrakt du tilldelas.

Med Byggfaktas verktyg Grow Your Business kan välja och välja bort projekt och affärspartners - och på så sätt matchas ihop med rätt aktörer för just ditt företag och projekt

Läs mer om Grow Your Business
smart-macbook-xl

Få anbuden i förväg

Byggprojekt kan ligga på ritbordet flera år innan de skickas ut på räkning, och ni kanske har vetskap om ett projekt långt innan upphandlingen annonseras. Det gör att ni som företag kan sätta er ner och planera er tid, era resurser och aktiviteter utifrån de projekt ni vet kommer att annonseras inom en snar framtid.

Det säkerställer inte bara att du ligger steget före i upphandlingsprocessen utan du får även ett underlag för att fatta strategiska beslut om vilka nya marknader ditt företag kan komma in på i framtiden.

Om det till exempel visar sig att det är en nationell högkonjunktur inom renovering av simhallar, så kan ditt företag göra klokt i att bygga upp referenser och kompetens inom renovering av idrottsanläggningar. På så sätt kan du i god tid säkra den grund som ska vinna dina affärsuppdrag inom ett nytt strategiskt affärsområde.

För att ligga i framkant av anbud och offerter krävs att du känner till dem i förväg och det kan Byggfakta SMART hjälpa dig med.

Läs mer om SMART
hero-job05

Vem ska arbeta strategiskt med offerter och anbud?

Oavsett om du är konsult, entreprenör, hantverkare eller leverantör kan du och ditt företag uppnå stort affärsvärde genom att ha koll på kommande och aktuella anbud.

Därför bör varje företag inom byggbranschen arbeta strategiskt med anbud och offerter genom att proaktivt bevaka kommande projekt på marknaden.

<--- Tillbaka  11. Få kännedom om kommande upphandlingar --->

Se kommande upphandlingar

På Byggfakta skapar vi betydande konkurrensfördelar och värde för våra kunder. Det gör vi bland annat genom att tillhandahålla marknadens vassaste projektinformation – så att du vet vad som rör sig på din marknad. Bland annat får man tillgång till offerter och anbud – långt innan de publiceras och vi har gjort det enkelt för dig att identifiera och följa upp de projekt och aktörer som är viktiga för din verksamhet.

Fyll i formuläret och få en visning av verktyget SMART