Grow Your Business - skapa tillväxt med en datadriven strategi

Grow Your Business

Skapa tillväxt med en datadriven strategi

Det finns en stor potential för tillväxt inom byggbranschen. Nästan alla företag kan öka både top- och bottom line genom att implementera en datadriven affärsmodell. Med Grow Your Business kan du arbeta strukturerat och strategiskt med data om din marknad, vilket gör att du kan fatta rätt beslut för din verksamhet.

Boka en demo  Läs mer

Idag jobbar alla mer eller mindre med data och digitalisering och data kommer att fylla ett ännu större syfte i framtiden. Grow Your Business är ett strategiskt verktyg för att leda företag i den svenska byggbranschen. Det är ett verktyg som låter dig utforma företagets strategi för att passa framtidens kunder. Och du kan med tydliga riktlinjer optimera dina affärsprocesser inom marknadsföring, försäljning, offerter och inköp.

 

                 Gyb bild 4


Öka top- och bottom line med en datadriven strategi

Oavsett om du arbetar som konsult, entreprenör eller beställare inom byggbranschen är målet alltid att öka intäkterna och effektivisera anbudsprocesserna för att generera ett positivt slutresultat. Med Grow Your Business kan du öka ditt företags top- och bottom line och samtidigt minska kostnaderna genom att arbeta strategiskt med data om marknaden i alla delar av försäljningsprocesserna samt genom att implementera en datadriven tillväxtstrategi.


Utveckla ditt företag som ett verktyg

När du använder Grow Your Business i ditt arbete får du ett verktyg där du kan sätta upp dina egna preferenser så att du bara får marknadsinsikter av det som är relevant för dig och dina mål.

Grow your business 4 moduler

Solid data och unik användarvänlighet

Grow Your Business är uppbyggt kring 4 moduler: marknadsföring, försäljning, offerter och inköp, som tillsammans ger dig en 360-graders bild av din marknad. Verktyget är en dynamisk rapport baserad på kunskap om mer än 40 000 historiska byggprojekt – och mer än 17 500 framtida projekt.

Våra undersökare har mer än 20 års erfarenhet av att samla in information om det professionella projektbyggandet och vi uppdaterar kontinuerligt informationen i både historiska och aktiva byggprojekt.

Grow Your Business Marknadsmodulen

Marknadsföringsmodulen – nå din riktiga målgrupp

Med marknadsföringsmodulen kan du identifiera din riktiga målgrupp nu och i framtiden. Du kan också se vilka uppgifter de olika aktörerna ska ha löst. Det gör att du kan anpassa och rikta dina marknadsföringsaktiviteter till den specifika målgruppen – och samtidigt öka marknadsföringsprestanda och minska kostnaderna.

Grow Your Business Försäljningsmodulen

Försäljningsmodulen – håll koll på prioriteringar

Med försäljningsmodulen får du en överblick över den totala och segmenterade marknaden. Du kan snabbt och enkelt välja rätt projekt i förhållande till din träffrekvens och intäktsmöjlighet. Baserat på ditt val kan du bygga en databaserad säljpipeline och hantera aktiviteter för säljteamet.

Det gör att du får en överblick över marknaden och samtidigt få en exakt insikt i vem du ska fokusera på när det kommer till försäljning – och samtidigt minskar du offertkostnaderna.

Grow Your Business Offertmodulen

Offertmodulen - få en överblick över inkomna offerter

Offertmodulen ger en översikt över din projektpipeline nu och i framtiden, så att du kan planera dina offertaktiviteter utifrån när den faktiska aktiviteten ligger hos dig.

Med modulen kan du se om din projektpipeline kan uppfylla de mål ditt företag har för orderingång. Utifrån detta kan du prioritera vilka ärenden som ska tas med och när.

Grow Your Business Inköpsmodulen

Inköpsmodulen – välj de bästa leverantörerna

Inköpsmodulen låter dig välja de bästa leverantörerna och därmed säkerställa framgången för dina projekt. Du får bland annat detaljerad inblick i vilka leverantörer som kommer att leverera vad på marknaden och vilka som har erfarenhet av liknande byggprojekt som dina.

Strategiskt samarbete

Grow Your Business är resultatet av ett strategiskt partnerskap mellan Byggefakta A/S Danmark och Tailor Business Consulting, ledd av Martin Lund Knudsen.

Visionen för partnerskapet är att hjälpa aktörer inom byggbranschen att skapa mer solida affärer och öka resultatet genom strategisk användning av projektmarknadsdata.

Grow Your Business skapades för att stödja företagets tillväxtpotential ännu bättre – det gäller oavsett om du är ett litet, medelstort eller stort företag.

Grow Your Business - Thomas och Martin

Vill du veta mer?

Byggbranschen omsätter över 500 miljarder SEK om året och nästan alla företag har en betydande tillväxtpotential genom att öka digitaliseringen och förbättra konkurrenskraften. Vill du veta hur du kan optimera din verksamhet genom en datadriven strategi?

Få en gratis demo av Grow Your Business anpassat för ditt företag. Avsätt 60 minuter av din tid och ge dig själv möjligheten att få användbara insikter i din egen verksamhet och affärsprocesser.

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig!