Byggfakta logo - RGB-2
hero-grow-your-business-v3

Grow Your Business

 

Med Grow Your Business får du en detaljerad och transparent översikt över byggbranschens historia och framtid. Grow Your Business hjälper dig som är entreprenör, arkitekt, underentreprenör, projektutvecklare eller byggherre att öka din hit rate på projektmarknaden.

Boka en demo  Läs mer

Hitta rätt matchning

Grow Your Business är ett strategiskt verktyg som optimerar dina affärsprocesser inom marknadsföring, försäljning, offerter/anbud och inköp. Med Grow Your Business kan du själv bryta ner bruttomarknaden till din egen relevanta marknad genom att välja - och välja bort - projekt och affärspartners och på så sätt matchas ihop med rätt aktörer för just ditt företag och projekt. När träffsäkerheten ökar kommer ni att stå starkare genom alla faser i processen - från marknad till kontrakt.

grow-your-business-meeting
business people group with  headphones giving support in  help desk office to customers, manager giving training and education instructions-1

Ta rätt beslut med Grow Your Business

Oavsett om du arbetar som konsult, entreprenör eller beställare inom byggbranschen är målet alltid att öka intäkterna och effektivisera anbudsprocesserna för att generera ett positivt slutresultat. Grow Your Business fungerar lite som byggbranschens ekolod som hjälper till att hitta rätt kunder och uppdrag i projekthavet.

Med den informationen ni får fram om historiska affärsrelationer och marknadsmönster  så väl som framtida prognoser blir det tydligare vilka uppdrag som är relevanta att räkna på. Ni slipper lägga tid och resurser på kostsamma anbudsprocesser där sannolikheten att vinna är låg.

Arbeta strategiskt:
• Välj och räkna på rätt projekt
• Jobba med rätt kunder
• Optimera dina resurser i anbudsprocessen
• Öka din hit rate
• Sätt ihop starka team

Business people using mobile phones and laptops, calculating and discussing charts and diagrams for financial report

Historiken visar vägen framåt

Grow Your Business innehåller ett brett utbud av alternativ för att filtrera rådata. Med några få klick kan du i plattformen skapa grafer och tabeller som visualiserar din egen marknad och få en överblick över både historiska och framtida byggprojekt. När du får information om samband och historiska affärsrelationer och marknadsmönster, så väl som framtida prognoser, blir det tydligare vilka projekt som är relevanta att räkna på.

Du ser även potentiella kunders nätverk och inköpsmönster och kan få fram rankinglistor med de byggherrar och byggentreprenörer som har flest projekt som du vill jobba med.  Beslut kan därmed fattas på kunskap snarare än på gissningar eller magkänsla.

Med Grow Your Business kan du se:
• Vilka beslutsfattare som har flest projekt för din verksamhet
• Affärsmönster och relationer mellan byggare, entreprenörer, arkitekter, ingenjörer, konsulter…
• Vilka projekt du har störst (och minst) chans att vinna
• Referenser om potentiella affärspartners
• Vilka affärspartners du har mest (och minst) framgång med
• Översikt över interna resurser i förhållande till upphandlings/anbudsprocessen.

"Grow Your Business är ditt ekolod på byggmarknaden"

Det är ett game changer-verktyg som kommer ge dig chansen att loda rätt och fånga de bästa kunderna och projekten för din verksamhet, så du får maximal hitrate och vinst.

Sebastian Lusth, produktägare Byggfakta

                 Gyb bild 4

Grow your business 4 moduler

Solid data och unik användarvänlighet

Grow Your Business är uppbyggt kring 4 moduler: marknadsföring, försäljning, offerter och inköp, som tillsammans ger dig en 360-graders bild av din marknad. Verktyget är en dynamisk rapport baserad på kunskap om mer än 40 000 historiska byggprojekt – och mer än 17 500 framtida projekt.

Våra undersökare har mer än 20 års erfarenhet av att samla in information om det professionella projektbyggandet och vi uppdaterar kontinuerligt informationen i både historiska och aktiva byggprojekt.

Grow Your Business Marknadsmodulen

Marknadsföringsmodulen – nå din rätta målgrupp

Med marknadsföringsmodulen kan du identifiera din riktiga målgrupp nu och i framtiden. Du kan också se vilka uppdrag de olika aktörerna har genomfört. Det innebär att du kan anpassa och rikta dina marknadsaktiviteter mot den specifika målgruppen – och samtidigt som du ökar marknadsföringsprestandan minskar du kostnaderna.

Grow Your Business Försäljningsmodulen

Försäljningsmodulen – håll koll på prioriteringar

Med försäljningsmodulen får du en överblick över den totala och segmenterade marknaden. Du kan snabbt och enkelt välja rätt projekt i förhållande till din träffrekvens och intäktsmöjlighet. Baserat på dina val kan du bygga en databaserad säljpipeline och hantera aktiviteter för säljteamet.

Du får en överblick över marknaden och samtidigt en exakt inblick i vem/vilka du ska fokusera på när det kommer till försäljning. Med ökad träffsäkerhet maximerar du dina resurser samtidigt som du minskar anbudskostnaderna.

Grow Your Business Offertmodulen

Anbudsmodulen - prioritera vilka projekt ni ska räkna på

Anbudsmodulen ger en översikt över din projektpipeline nu och i framtiden, så att du kan planera utifrån när den faktiska aktiviteten ligger hos dig.

Med modulen kan du se om din projektpipeline kan uppfylla de mål ditt företag har för orderingång. Utifrån detta kan du prioritera vilka uppdrag ni bör räkna på.

Grow Your Business Inköpsmodulen

Inköpsmodulen – välj de bästa leverantörerna

Inköpsmodulen låter dig välja de bästa leverantörerna och därmed säkerställa framgången för dina projekt. Du får bland annat detaljerad inblick i vilka leverantörer som kommer att leverera vad på marknaden och vilka som har erfarenhet av byggprojekt liknande de du jobbar med. 

Strategiskt samarbete

Grow Your Business är resultatet av ett strategiskt partnerskap mellan Byggefakta A/S Danmark och Tailor Business Consulting, ledd av Martin Lund Knudsen.

Visionen för partnerskapet är att hjälpa aktörer inom byggbranschen att skapa mer solida affärer och öka resultatet genom strategisk användning av projektmarknadsdata.

Grow Your Business skapades för att stödja företagets tillväxtpotential ännu bättre – det gäller oavsett om du är ett litet, medelstort eller stort företag.

Grow Your Business - Thomas och Martin

Läs våra kundberättelser

"Ser handelsmönster i branschen"

Nu slipper Dreyer Architects kontakta slumpmässigt utvalda entreprenörer.

Läs mer om Dreyer Architects

Dagens-byggeri-dreyer-arkitekter

"Får en överblick över marknaden"

ZÜBLIN använder Grow Your Business för att söka efter relevanta projekt.

Läs mer om Züblin

focus-box-image

Vill du veta mer?

Byggbranschen omsätter över 500 miljarder SEK om året och nästan alla företag har en betydande tillväxtpotential genom att öka digitaliseringen och förbättra konkurrenskraften. Vill du veta hur du kan optimera din verksamhet genom en datadriven strategi?

Få en gratis demo av Grow Your Business anpassat för ditt företag. Avsätt 60 minuter av din tid och ge dig själv möjligheten att få användbara insikter i din egen verksamhet och affärsprocesser.

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig!