Byggfakta logo - RGB-2

 

11. Hur får man kännedom om kommande upphandlingar?

Uppdragsgivare som omfattas av lagen om offentlig upphandling har en skyldighet att offentliggöra offentliga upphandlingar så att leverantörer ska få vetskap om dem och kunna lämna anbud.

Annonseringsfasen och dess tidsfrister regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Alla upphandlingar, med undantag för direktupphandlingar, annonseras i annonsdatabaser och på myndigheternas egna webbplatser.

Upphandlingar över tröskelvärdena ska som regel annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas Tenders Electronic Daily (TED).

Byggfakta Tender samlar alla anbud i ett intuitivt verktyg som säkerställer att du alltid har koll på alla nya anbud inom ditt arbetsområde.

Du kan få en inblick i de kommande anbuden genom att prata med olika byggherrar om vilka projekt som planeras samt genom att läsa igenom agenda och mötesprotokoll från myndigheter.

<--- Tillbaka  12. Tre viktiga tips --->

Se kommande upphandlingar

På Byggfakta skapar vi betydande konkurrensfördelar och värde för våra kunder. Det gör vi bland annat genom att tillhandahålla marknadens vassaste projektinformation – så att du vet vad som rör sig på din marknad. Bland annat får man tillgång till offerter och anbud – långt innan de publiceras och vi har gjort det enkelt för dig att identifiera och följa upp de projekt och aktörer som är viktiga för din verksamhet.

Fyll i formuläret och få en visning av verktyget SMART