Byggfakta logo - RGB-2
hero-prognose2021

Vad kostar Byggfakta SMART
och hur fungerar prismodellen?

 

smart_phone

Vissa av våra kunder jobbar på en lokal marknad medan andra verkar över hela landet. Vissa är intresserade av anläggningsprojekt medan andra vill ha information om alla olika byggkategorier. Det är just de här variationerna som är anledningen till att vi inte kan ge ett entydigt svar på frågan vad det kostar att använda Smart.

För att priset ska bli rättvist och för att våra kunder bara ska betala för den information de använder så prissätter vi våra tjänster enligt en skräddarsydd modell. Vi skapar individuella lösningar utifrån ditt företags önskemål och behov, där priset basers på antal geografiska områden du vill bevaka, hur många kategorier av byggprojekt som är intressanta samt hur många användare ni är på företaget.

Så även om det kostar olika mycket för våra kunder så är prismodellen rättvis – du betalar bara för den del av marknaden som är relevant för just dig och ditt företag att bevaka.

Som kund är det därför viktigt att du ställer dig frågorna vad du ska använda Smart till och vad du vill uppnå för effekt med investeringen.

Se ditt pris här

Här får du veta vad det skulle kosta för dig – fyll i vilken kategori av projekt ditt företag är mest intresserat av och inom vilket geografiskt område ni verkar så får du både offert och en visning av en skräddarsydd lösning. Snabbt och enkelt.

Fyll i formuläret och få ditt pris

projekter-macbook

 

 

Som kund betalar du för unik projektinformation

• Byggfaktas egen undersökningsavdelning samlar in informationen med hjälp av ett 25-tal undersökare som regelbundet har kontakt med branschen. Genom vårt stora kontaktnät får vi in rätt uppgifter vid rätt tidpunkter vilket ger våra kunder den information om projektmarknaden de har behov av.

• Detta kan användas av personal eller din säljkår som jobbar med marknadsbearbetning och försäljning. Denna skräddarsydda information om projektmarknaden är ett ovärderligt underlag i arbetet med att hitta nya leads och affärsmöjligheter.

Tydlig effekt av Byggfaktas tjänster

Det finns fler anledningar till att man väljer att investera i våra tjänster. Inte minst känslan av att ha kontroll på marknaden är viktig för våra kunder. Andra tydliga målbilder hos våra kunder handlar om att öka försäljningen, ta marknadsandelar och hitta fler, nya och mer lönsamma kunder och projekt.

Men vilken effekt kan man uppnå genom att använda Byggfaktas lösningar? Självklart varierar svaren beroende på vilka vi frågar och vad man mäter. För att få en uppskattning – och en siffra - tog vi hjälp av Bisnode (numera D&B) för en analys av tidigare utfall. Bisnode jämförde våra kunders utveckling mot ett snitt för hela byggbranschen. Resultatet visade att Byggfaktas kunder under åren 2016–2019 hade en tillväxtutveckling som varit 57 procent starkare än branschsnittet.

Analysen indikerar tydligt att det ser ut att löna sig att ha koll på marknaden. Vi tillskriver själva just kombinationen av ”inställning och målsättning”, att ha ambitionen att växa och viljan att öka försäljningen, med just användningen av våra tjänster som en logisk förklaring.

 

Vad är skillnaden mellan Byggfakta och andra aktörer som har information om offentlig upphandling?

Läs mer här

Boka din visning av Byggfakta SMART nedan


Fyll i formuläret och få svar på dina frågor och funderingar.