Byggfakta logo - RGB-2
hero-prognose2021

Vad är skillnaden mellan Byggfakta och andra aktörer som har information om offentlig upphandling?

 

smart-macbook01

Vi får ibland frågor om vad skillnaden är mellan Byggfakta och andra aktörer som har information om offentlig upphandling.

Vi kan inte svara på hur våra konkurrenter jobbar, men vi kan förklara vad vi anser är unikt med Byggfaktas bevakning som omfattar både den offentliga och privata marknaden samt följer byggprocessen även före och efter själva upphandlingen.

Att vi bevakar både den offentliga och privata marknaden är den största skillnaden mellan oss och andra aktörer som bevakar upphandlingar.

Du hittar svaret här

Det bästa sättet att få reda på vad som urskiljer oss mot liknande aktörer på marknaden, är att prata med en av våra experter i området. Boka kort sittning med oss och få svar på dina viktigaste frågor.

Få svar på dina frågor här

projekter-macbook

 


Frågor du bör ställa dig för att hitta rätt verktyg för bevakning av upphandlingar

  • Hur stor andel av ditt företags omsättning som kan relateras till offentlig upphandling på byggprojektmarknaden (inom ramen för LOU –
    lagen om offentlig upphandling) respektive den privata företagsmarknaden.

  • Hur mycket säljer ditt företag till myndighet, stat, region eller kommun jämfört med hur mycket ni säljer till företagskunder på byggprojekt?

  • Hur ser lönsamheten ut om du jämför det ni omsätter via offentlig upphandling vs den som hör till privata företagskunder?

  • Hur tänker ni strategiskt framåt – vill ni satsa på både den offentliga marknaden och på företagsmarknaden?

  • Vilken marknad anser ni vara viktigast och mest lönsam och relevant för ert företag?

Har du svaren på ovan frågor? 

Då kan du läsa mer om vilka skillnaderna är mellan aktörer och tjänster som ger dig koll på offentlig upphandling jämfört med Byggfakta.

1) Byggfakta bevakar och följer upp både de byggprojekt som hör till LOU, d v s offentliga beställare och byggherrar inom myndigheter, stat, region eller kommun och de byggprojekt som hör till privata företag som beställare och byggherrar. (Du får även koll på projekt som de föreskrivande arkitekterna och byggkonsulterna, byggföretagen och underentreprenörerna har.)

2) Oavsett om beställaren eller byggherren är en offentlig aktör eller ett privat företag så följer dessutom Byggfakta byggprocessen både före och efter själva upphandlingen. Det vill säga att du ofta får tips om ett planerat offentligt projekt redan innan upphandlingen blir aktuell. På så sätt kan du alltid ligga steget före.

Dessutom följer Byggfakta upp upphandlingen med vilka aktörer och underentreprenörer som upphandlas i senare skeden (och glöm inte att om tex. en totalentreprenör eller underentreprenör har upphandlats på ett offentligt projekt så kan du sedan sälja dina tjänster eller produkter utan offentlig upphandling till det privata företaget.)

3) Dessutom finns värdefulla SMARTA funktioner i Byggfaktas tjänster som gör att du kan punktbevaka både projekt och aktörer så att du direkt får veta om/när något händer. Du kan även jobba proaktivt genom att vara påläst och ha koll på vilka aktörer som är störst, mest aktiva på marknaden och vilka som brukar jobba med vilka. Du kan spara tid genom att sätta in sina sälj- och marknadsinsatser där förutsättningarna för att vinna och få en lönsam affär är som störst.

 

Här kan du helt utan kostnad få en visning som även ger dig en lista med planerade byggprojekt (där du då själv kan säga om du vill se projekt som drivs av offentliga aktörer och/eller privata företag).

Få listan här

De bästa svaren får du genom en visning av projektdatabasen


Fyll i formuläret och få svar på dina frågor och funderingar.