Byggfakta logo - RGB-2
Aktuella Projekt

Stadsljus är landmärket som både sticker ut och smälter in

Hur skapar man en ett helt nytt landmärke som smälter in? Det är en av utmaningarna som OBOS, i samarbete med arkitekterna Yellon och Cobe, fokuserat på i projekt Stadsljus där ett 30 våningar högt bostadshus ska uppföras i ett kulturhistoriskt område.

- Storskaligheten är minst sagt en utmaning, säger Anna Grinneby, projektutvecklingschef OBOS.

Under åren 1803 till 2011 producerades och lagrades gas till Stockholms hushåll i Gasklockorna i den idag framväxande stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. OBOS har fått uppdraget att utveckla den industrihistoriska platsen - som ursprungligen ritades av den svenske arkitekten Ferdinand Boberg - genom att uppföra ett 30 våningar högt och cylinderformat bostadshus där den rivna Gasklocka 4 tidigare stod. 

Bakom det vinnande bidraget Stadsljus står ett arkitektteam bestående av Köpenhamnsbaserade Cobe och svenska Yellon. 

Stadsljus_01blogg Det 30 våningar höga cylinderformade huset rymmer cirka 350 lägenheter och kommer sträcka sig 110 meter över havet. Bild: Cobe/Yellon

Det 30 våningar höga huset rymmer cirka 350 lägenheter och kommer sträcka sig 110 meter över havet. Fotavtrycket, själva grunden, är 1200 kvadratmeter så byggnaden tar för sig på alla ledder. Det nya höghuset blir en ny granne till de övriga bevarade gasklockorna som byggs om till kulturscen, hotell och kontor.

-    Hur skapar man ett nytt landmärke som smälter in?  Höga hus påverkar alltid en stads silhuett och därför vill vi ge något tillbaka. Vi tänker uppföra ett hus som stärker platsen och vi är måna om att det här ska bli en trevlig plats att bo på, säger Anna Grinneby.

Vi håller på att upphandla en totalentreprenör som får vara med och utveckla olika lösningar

Visionen för projektet är att behålla den industrihistoriska identiteten samtidigt som byggnaden anpassas för dagens behov av moderna bostäder. 

- Husets arkitektur och placeringen på en hög kulle gör det möjlighet att välja vilken utsikt man vill ha; hav med morgonsol, staden mot söder eller naturen i kvällssol. 

Projektet drivs även av högt ställda hållbarhetskrav. Norra Djurgårdsstaden är ett utpekat profilområde för hållbar stadsutveckling. Stort fokus läggs på energieffektivitet, med bland annat 600 kvadratmeter solceller på taket, geoenergianläggning och spillvattenvärmeväxlare. Huset planeras för hög prefabriceringsgrad, men många beslut återstår fortfarande, till exempel vilket material som ska användas i fasaden.  

- Just nu pågår entreprenadupphandlingen. Vi kommer att upphandla en totalentreprenör som får vara med och utveckla olika lösningar, berättar Anna Grinneby.

Med prefab kan vi får ner både spill och transporter vilket blir mer hållbart

Under själva byggprocessen blir logistiken en utmaning i sig på grund av husets storskalighet och dimensioner med 30 våningar, 350 lägenheter och upp till 14 lägenheter per våningsplan. Detta mynnar i stora mängder material och många transporter, vilket kräver optimerad materialanvändning.

- Med prefab kan vi får ner både spill och transporter vilket blir mer hållbart. Vi måste ha ett industriellt perspektiv, men samtidigt finns vissa delar där återbrukat byggmaterial kan bli möjligt.

Stadsljus_02-hojdareStadsljus blir bostadsutvecklarens största flerbostadshus hittills - och en ny granne till de bevarade gasklockorna i Norra Djurgårdsstaden. Bild: Cobe/Yellon

Det var hösten 2020 som OBOS vann Stockholm stads upphandling, och Stadsljus blir bostadsutvecklarens största flerbostadshus hittills. Säljstart planeras till första kvartalet 2025, byggstart till 2026 och beräknad inflyttning sker från 2029.

På Byggfaktas och Nordbyggs gemensamma frukostseminarium på Nordbygg deltar Anna Grinneby, projektutvecklingschef OBOS och arkitekt Fredric Scherman från Yellon som berättar mer om projekt Stadsljus.

annaofredrik2

Anmälan till frukostseminarium den 25 april kl 08.00-09.00  görs här>>


Läs om vilka övriga projekt som kommer att presenteras på Byggfaktas och Nordbyggs seminarier här>>

collage