Byggfakta logo - RGB-2
Aktuella Projekt

Site Zero skapar nya möjligheter för återvinning

Svensk Plaståtervinning bygger just nu det som kommer att bli världens största och mest moderna anläggning för plaståtervinning. Anläggningen Site Zero byggs i Motala och för första gången ska det bli möjligt att återvinna de svenska hushållens alla plastförpackningar.

En av grundtankarna bakom Site Zero är att plasten ska vara en del av den cirkulära ekonomin. Idag bränns den plast som inte kan återvinnas - och det vill Svensk Plaståtervinning ändra på genom ny teknik där man går från att sortera fyra plastsorter till tolv. Då skapas förutsättningar för att kunna återvinna alla plastförpackningar från svenska hushåll - och det helt utan negativ klimatpåverkan. Det finns idag ingen annan anläggning i världen som har samma förmåga.

Anläggningen ska kunna hantera 200 000 ton plastförpackningar varje år och målet är att första etappen ska stå färdig 2023.

SE_BF_Site zeroBildkälla: Svensk Plaståtervinning

På Site Zero kommer förpackningar som består av sammansatta plastmaterial att kunna avskiljas och återvinnas kemiskt, eller bli nya kompositprodukter. Ett annat mål är att kunna tvätta och granulera plasten i nästa skede som beräknas vara klart 2025 och då kan hela Sveriges plastflöde bli cirkulärt.

Byggfakta följer och rapporterar om byggprojekten runt om i Sverige och däribland finns även många projekt inom industri, och här hittar du smakprov på fler industriprojekt som planeras.

Något annat som gör att Site Zero skiljer sig från andra återvinningsanläggningar är att det blir den första helt klimatneutrala anläggningen med noll utsläpp. Anläggningen drivs av förnybar energi, och den lilla del plast och övrigt avfall som inte kan återvinnas kommer kunna skickas till energiutvinning utan klimatutsläpp, detta kallas CCS, Carbon Capture Storage. På Site Zero finns också planer på att producera egen förnybar energi med solceller som ska placeras på taket vilket är ideellt med tanke på byggnadens storlek samt att taket är platt.

Jobbar du med eller känner till ett projekt som du tycker förtjänar en plats i rampljuset? Tveka inte att höra av dig till oss om du har tips på projekt!

 

Projektdetaljer

 1. Projektnamn: Site Zero
 2. Adress: Vickerkullavägen 2, 591 45 Motala
 3. Byggstart: September 2021
 4. Byggslut: Januari 2023
 5. Stadie: Genomförande
 6. Art: Tillbyggnad

 7. Yta: 60 000 kvm
 8. Uppskattad byggkostnad: 0,8 - 1 MdKr

Deltagare:

 1. Byggherre: Svensk Plaståtervinning i Motala AB
 2. Totalentreprenör/Byggentreprenör: Gärahovs Bygg AB
 3. Markentreprenör: Holst Entreprenad AB
 4. Takentreprenör/Stomleverantör:  Merell SVETS & MONTAGE AB 
 5. Elentreprenör: PLW Elteknik AB
 6. Ventilationsentreprenör:  AB Järnforsens Plåtslageri
 7. VS-entreprenör: Tranås Rörservice AB
 8. Sprinklerentreprenör: Maxcon AB

Låter det intressant att få kännedom om fler projekt - boka gärna en kostnadsfri visning av vår smarta tjänst och få konkreta tips och affärsmöjligheter genom visningen.

Utgivningsdag: 2021-12-06