Byggfakta logo - RGB-2
Aktuella Projekt

Ny idrottshall i Bergsjö

I Nordanstigs kommun i Hälsingland har det i mer än 25 år pratats om och kämpats för en fullskalig idrottshall. Nu blir projektet verklighet i kommunens centralort Bergsjö, och äntligen löser man det mångåriga behovet av inomhusyta för skol- och föreningsidrott. 

Och inte nog med det; här i kommunen spänner man bågen rejält och satsar stort genom att också planera för ett nytt särskilt boende med byggstart om ca 1,5 år. 

Alla visionsbilder är gjorda av TM Konsult AB.

Få kommuner i Hälsingland ökar sitt invånarantal, men Nordanstig är en av de kommuner där man ser en försiktigt stigande inflyttning. Behovet av en plats för inomhusidrott har hur som helst varit stort under en lång tid, och när idrott får en större plats i läroplanen var beslutet om en ny hall i Bergsjö (sommaren 2021) mycket välkommet. En samverkansupphandling pågår just nu där sista anbudsdag är 10 februari, och samtidigt projekteras det tillsammans med kommunens ramavtalskonsulter där FE Arkitekter AB finns med som arkitekter. 

SE_BF_VP_IdrottshallBergsjo4Visionsbild: TM Konsult AB

En mångmiljonsatsning av den här kalibern är ganska sällsynt i en kommun som Nordanstig, med två relativt stora nybyggnationer på gång. Planarbete för ett nytt särskilt boende pågår parallellt, med en planerad byggstart om ca 1,5 år. Byggstarten för idrottshallen är planerad under senvåren i år, och här tänker man bygga hållbart och med låg miljöpåverkan då den nya byggnaden till stor del byggs i trä. 

SE_BF_VP_IdrottshallBergsjo5Visionsbild: TM Konsult AB

Den nya idrottshallen byggs ihop med den befintliga sim- och idrottshallen som uppfördes på 50-talet, där själva badhuset renoverades senast för några år sedan. I samband med nybyggnationen fräschar man nu också upp omklädningsdelen i den gamla hallen. Hela projektet inklusive renoveringen av kringytorna har ett tak på 40 miljoner kronor. Nybygget blir beläget i en slänt och kommer att flyta in fint i landskapet. Idrottsytan blir 20 x 40 meter med möjlighet att dela upp ytan i två halvor, och det är precis den ytan som behövs för all inomhusidrott, förutom inomhusfotboll, vilket bäddar för att turneringar och cuper kommer kunna anordnas i större utsträckning i kommunen. 

SE_BF_VP_IdrottshallBergsjo1Visionsbild: TM Konsult AB

Läs mer om inkopplade aktörer i deltagarlistan nedan. Är du intresserad av att få koll på anbudstider och följa vilka som framöver kopplas in på projekten kan du boka en visning och kika in i vår databas genom att klicka här, och få svaret.

Jobbar du med eller känner till ett projekt som du tycker förtjänar en plats i rampljuset? Tveka inte att höra av dig till oss om du har tips på projekt

Källor: Byggfakta och Hans-Åke Oxelhöjd vid Nordanstigs kommun.
Visionsbilder: TM Konsult AB

 

Projektdetaljer

  1. Projektnamn: Ny idrottshall i Bergsjö
  2. Byggstart: April/Maj 2022
  3. Byggslut: September 2023
  4. Stadie: Projektering och upphandling av generalentreprenör (partnering)
  5. Art: Nybyggnad samt renovering av befintliga, intilliggande lokaler

  6. BTA: 1850 kvm
  7. Kostnad: 40 Mkr

Deltagare:

  1. Byggherre: Nordanstigs kommun

  2. Visionsbilder:  TM Konsult AB
  3. Arkitekt: FE Arkitekter AB