Byggfakta logo - RGB-2
Aktuella Projekt

Göteborgs nya halvö vid Masthuggskajen

I Göteborg ser man möjligheter istället för begränsningar och skapar ny mark ute i vattnet. Vid Masthuggskajen vill man bemöta en önskan om att komma närmare vattnet, när den nya och inspirerande stadsdelen utvecklas. 

Ill: Kanozi Arkitekter AB

Masthuggskajen, Ill: Kanozi Arkitekter AB

 

Redan tidigt i arbetet med att ta fram detaljplanen för området runt Masthuggskajen fanns idén att försöka öppna upp staden mot älven och skapa attraktiv byggmark i området. Man såg då att det skulle krävas ytterligare byggbar mark för att uppnå de uppsatta målen i detaljplanen. Flera alternativ provades, men konklusionen blev att en halvö skulle bli den bästa lösningen. Halvön möjliggör också ett sammanhängande kajstråk längs älven med koppling till intilliggande områden. 

I Göteborg planeras nu för byggstart av den nya halvön på två hektar vid Masthuggskajen. Halvön är tänkt att bli 200 meter bred och ska sträcka sig 100 meter ut i älven. Den nya halvön är en del av ett större projekt i Älvstaden där man vill skapa en attraktiv och levande innerstad i centrala Göteborg med närhet till vattnet. Än så länge har man fokuserat på att bygga upp ett stadsområde på befintlig mark vid Masthuggskajen, men nu även på nyskapad mark. Masthuggskajen är det första svenska stadsutvecklingsprojektet som är hållbarhetscertifierat enligt Citylab Action och vann även pris som årets Citylab-projekt i Sweden Green Building Awards 2020.  

Utbyggnaden kommer att ske i så kallad "särskild ordning" där Älvstranden Utveckling är byggherre och ansvarar för all grundläggning. Älvstranden Utveckling har därmed flera roller i projektet, dels som entreprenör åt fyra beställare, dels som byggherre mot totalentreprenören. Halvön kommer att bestå av fyra fastigheter och allmän platsmark. Fastigheterna ägs av Stena Fastigheter, som bygger hyresrätter, skola, lokaler för restauranger och caféer samt kontor, och Riksbyggen som ska uppföra bostadsrätter. Elof Hansson Fastigheter kommer tillsammans med Alecta Fastigheter att bygga kontorshusen Global Business Gate. Trafikkontoret Göteborgs Stad uppför gator och allmän plats. 

Är du intresserad av att få koll på vilka alla aktörer är, samt ta del av anbudstider och följa vilka som framöver kopplas in på projekten kan du boka en visning och kika in i vår databas för att få svaret genom att klicka här

Planen är att entreprenaden för grundläggningsarbetet startas upp under våren 2022 medan kvarteren beräknas byggstarta under 2024. De första kontorshusen beräknas stå klara 2026 och de första bostäderna under 2027.

På Byggfakta kommer vi att följa och rapportera om utvecklingen av de många projekten vid Masthuggskajen och även vi är nyfikna på att få se det stora slutresultatet.

Jobbar du med eller känner till ett projekt som du tycker förtjänar en plats i rampljuset? Tveka inte att höra av dig till oss om du har tips på projekt

 

Projektdetaljer

  1. Projektnamn: Masthuggskajen - Halvön

  2. Byggstart: Våren 2022
  3. Byggslut: 2027
  4. Stadie: Projektering
  5. Art: Nybyggnad & Ombyggnad

  6. Kostnad: Ej officiell

Deltagare:

  1. Byggherre: Älvstranden Utveckling AB