Byggfakta logo - RGB-2

 

3. Vad är LOU? 

När offentlig sektor köper varor, tjänster eller byggentreprenader sker det genom en offentlig upphandling. Den offentliga upphandlingen regleras av lagen om offentlig upphandling, LOU, som finns till för att främja en rättvis och transparent konkurrens, undvika korruption och säkerställa att skattepengar används på bästa möjliga sätt.

Statliga och kommunala myndigheter samt flertalet kommunala bolag, men även vissa statliga bolag, om fattas av lagen. Det är det totala värdet på varan, tjänsten eller byggentreprenaden som avgör hur en upphandlingen ska genomföras.  

Om ordervärdet överstiger direktupphandlingsgränsen omfattas processen av LOU. Myndigheten måste annonsera upphandlingen så att alla intresserade och kvalificerade företag inom EU kan lägga bud på till exempel en byggentreprenad. De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem principer: Icke-diskriminering, lika-behandling, proportionalitet, öppenhet (transparensprincipen) och ömsesidigt erkännande, som innebär att intyg och certifikat ska gälla i alla EU- och ESS-länder.

Se kommande upphandlingar

På Byggfakta skapar vi betydande konkurrensfördelar och värde för våra kunder. Det gör vi bland annat genom att tillhandahålla marknadens vassaste projektinformation – så att du vet vad som rör sig på din marknad. Bland annat får man tillgång till offerter och anbud – långt innan de publiceras och vi har gjort det enkelt för dig att identifiera och följa upp de projekt och aktörer som är viktiga för din verksamhet.

Fyll i formuläret och få en visning av verktyget SMART