Byggfakta logo - RGB-2

 

4. Vilka ska följa lagen om offentlig upphandling? 

De flesta organisationer och företag med anknytning till den offentliga sektorn omfattas av lagen om offentlig upphandling när de erbjuder entreprenader för byggarbeten. Man skiljer på olika typer av uppdragsgivare som ska följa upphandlingslagens regler.

Upphandlande myndigheter är:
- Statliga och kommunala myndigheter

- Offentligt styrda organ, till exempel bolag, föreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse och där staten, en kommun, en region eller en annan upphandlande myndighet till största delen finansierar eller kontrollerar verksamheten.

- Sammanslutningar av en eller flera myndigheter eller organ

- Enligt LOU är en inköpscentral en upphandlande myndighet som tillhandahåller en centraliserad inköpsverksamhet, till exempel genom att tilldela kontrakt eller ramavtal för byggentreprenader som är avsedda för upphandlande myndighet eller enheter. 

 

Se kommande upphandlingar

På Byggfakta skapar vi betydande konkurrensfördelar och värde för våra kunder. Det gör vi bland annat genom att tillhandahålla marknadens vassaste projektinformation – så att du vet vad som rör sig på din marknad. Bland annat får man tillgång till offerter och anbud – långt innan de publiceras och vi har gjort det enkelt för dig att identifiera och följa upp de projekt och aktörer som är viktiga för din verksamhet.

Fyll i formuläret och få en visning av verktyget SMART