Byggfakta logo - RGB-2

 

9. Vad är ett ramavtal?

Ett ramavtal är ett villkorat avtal för en eller flera leverantörer som ska tillhandahålla en vara eller tjänst under en bestämd tidsperiod.

Om den upphandlande myndigheten har tecknat ett ramavtal så behöver myndigheten inte gå ut i en ny upphandling varje gång den har behov av varan eller tjänsten, utan kan i stället ”avropa” direkt från ramavtalet. 

En stor andel av alla upphandlingar som annonseras är just ramavtal eftersom detta är en effektiv avtalsform för myndigheter som kan förutse återkommande behov. Vid upphandling enligt LOU får ett ramavtal löpa under fyra år.

Se kommande upphandlingar

På Byggfakta skapar vi betydande konkurrensfördelar och värde för våra kunder. Det gör vi bland annat genom att tillhandahålla marknadens vassaste projektinformation – så att du vet vad som rör sig på din marknad. Bland annat får man tillgång till offerter och anbud – långt innan de publiceras och vi har gjort det enkelt för dig att identifiera och följa upp de projekt och aktörer som är viktiga för din verksamhet.

Fyll i formuläret och få en visning av verktyget SMART