Byggfakta logo - RGB-2

 

2. Vad är ett anbud? 

Ett anbud är ett erbjudande om att få ingå ett affärsavtal. När offentliga organisationer ska utföra byggnadsarbeten gör de en upphandling av entreprenaden, så att intresserade företag kan lämna pris på uppdraget.

Anbudet, som är skriftligt, ska innehålla ett preciserat innehåll. Beställaren vill att du som anbudsgivare dokumenterar hur du tekniskt och ekonomiskt tänkt lösa uppdraget.

Du kan till exempel behöva förklara att ditt företag har kapacitet att hantera uppgiften, har erfarenhet av liknande projekt eller att du lever upp till specifika miljökrav.

Ett anbud är bindande tills det att tidsfristen gått ut för att minska risken för att känslig information läcker ut till andra leverantörer. Som budgivare vet man därför inte hur många konkurrenter som är med och räknar på upphandlingen.

Grundprincipen vid offentliga upphandlingar är att det företag som erbjuder det lägsta priset vinner kontraktet med byggherren.

Se kommande upphandlingar

På Byggfakta skapar vi betydande konkurrensfördelar och värde för våra kunder. Det gör vi bland annat genom att tillhandahålla marknadens vassaste projektinformation – så att du vet vad som rör sig på din marknad. Bland annat får man tillgång till offerter och anbud – långt innan de publiceras och vi har gjort det enkelt för dig att identifiera och följa upp de projekt och aktörer som är viktiga för din verksamhet.

Fyll i formuläret och få en visning av verktyget SMART