Byggfakta logo - RGB-2

 

8. Vad är en direktupphandling?

En direktupphandling är ett upphandlingsförfarande som ger den upphandlande myndigheten eller enheten stor frihet kring hur upphandlingen ska genomföras. Det finns inte något krav på annonsering. Det finns heller inga bestämmelser om till exempel konkurrensutsättning, tidsfrister och liknande.

Direktupphandlingar kan användas för nationella upphandlingsförfaranden under tröskelvärdena. Gränsen för direktupphandling av byggentreprenader är 700 000 kronor av entreprenadens värde. Upphandlingsmyndigheten har aktuell information om tröskelvärden och direktupphandlingsgränser. Den 1 januari 2024 gäller nya gränsvärden. Läs mer här>>

Direktupphandling brukar exempelvis användas vid brådskande upphandlingar, till följd av bristande anbudsansökningar, eller vid överprövning. Om en upphandlande myndighet/enhet köper varor, tjänster eller byggentreprenader, överstigande direktupphandlingsgränsen, från en leverantör utan att annonsera upphandlingen enligt LOU kan det bli tal om en otillåten direktupphandling.

Ett sådant avtal kan ogiltigförklaras samtidigt som myndigheten riskerar att få betala en upphandlingsskadeavgift.

 

Se kommande upphandlingar

På Byggfakta skapar vi betydande konkurrensfördelar och värde för våra kunder. Det gör vi bland annat genom att tillhandahålla marknadens vassaste projektinformation – så att du vet vad som rör sig på din marknad. Bland annat får man tillgång till offerter och anbud – långt innan de publiceras och vi har gjort det enkelt för dig att identifiera och följa upp de projekt och aktörer som är viktiga för din verksamhet.

Fyll i formuläret och få en visning av verktyget SMART